CIDANZ

Janet Akai

Pa Marie Upokotini Ariki – Torunga’uru Mataiti ki runga I te Ta’onga

Written by Tauraki Rongo (Tutu – nenei’ia e Lisa Williams) ‘I te Ma’anaka ‘i topa, kua rave ‘ia atu te ‘akama’ara’anga ‘i te torunga’uru’anga mata’iti ō te Pa Te Ariki Upoko O Te Tinitini Marie ki runga ‘i te tā’onga ō Pā. ‘I teia ngā mata’iti ‘i topa, nō Aotearoa ‘ua nei ‘a Pā Ariki …

Pa Marie Upokotini Ariki – Torunga’uru Mataiti ki runga I te Ta’onga Read More »

Terepai Maoate urges all MPs to take the lead and accept a pay-cut

Written by Florence Tia Syme-Buchanan [Democratic Party Opposition Release] Cook Islands Deputy Opposition leader Terepai Maoate has urged all MPs to take the lead and accept a pay-cut. Maoate made the recommendation in Parliament today Monday 20 June. MP Maoate has voluntarily had his salary reduced and redirected into his Ureia community on Aitutaki to …

Terepai Maoate urges all MPs to take the lead and accept a pay-cut Read More »

Ko’ai Tikāi te Aronga Mana

Written by Tauraki Rongo ‘I roto ‘i te au ‘ākarakara’anga matatio ē rave’ia nei ‘i teia tuātau nō runga ‘i te Papa Ture Tāmanako no te au tika’anga ō te manu’iri ki roto ‘i te Basileia, kua ‘akakite ‘a Terea Mataiapo (Paul Allsworth) ē, tē tā’ī’’ī nei teta’i ma’ata’anga tangata ‘i tetai au ‘akamāramarama’anga. Pictured: …

Ko’ai Tikāi te Aronga Mana Read More »

Ture Tamanako no te Tikaanga o te Tangata ki Roto I to tatou basileia

Translated by Tauraki Rongo ‘I teia ngā rā tē kimikimi atu nei teta’i Kumiti tei ‘akano’o ‘ia ē te Pāramani ō te Kūki ‘Ᾱirani ‘i te Manako ō te ‘iti tangata nō runga ‘i teta’i Ture Tāmanako ē ‘akate’ate’amamao ‘ia nei nō te tuku atu ki mua ‘i te Pāramani. Ko teia ture Tāmanako ‘oki …

Ture Tamanako no te Tikaanga o te Tangata ki Roto I to tatou basileia Read More »

Call to Support Volunteer Firefighters in Puaikura

Written by Florence Tia Syme-Buchanan The Ruaau MP of Puaikura is shocked and dismayed over the treatment of firefighters attending a house fire this week by drunken bystanders and that the volunteer village service had a critical piece of equipment stolen. Pictured: Puaikura volunteer Firefighters in the Arorangi School grounds checking equipments (Photo Puaikura Volunteer …

Call to Support Volunteer Firefighters in Puaikura Read More »

Au Metua ē no’o nei ki roto ‘I te tūranga puta’ua ē te ngere ‘I te Ipukarea

Written by Tauraki Rongo ‘I te Ipukarea, kua kitena ‘ia mai teta’i au tangata ē no’o nei ki roto ‘i teta’i au ngutu’are kāre ‘e tau kia no’o ‘ia ē te tangata ‘i teia tuātau. Kua tātā ‘ia teia ki roto ‘i te Nuti peapa ‘i te Ipukarea ma te patipati tauturu nō teia au …

Au Metua ē no’o nei ki roto ‘I te tūranga puta’ua ē te ngere ‘I te Ipukarea Read More »

Turu ngā Vaine Arataki ō te Tua Pāto’i ‘I te ‘Akatukē’anga Ture nō te Pare Kumete

Written by Florence Tia Syme-Buchanan & Tauraki Rongo Tā ‘akakite nei te arataki ō te tua Pāto’i ‘i roto ‘i te Pāramani ō te Kūki ‘Ᾱirani, te mema ngāteitei Tina Browne ē kāre rāi ‘aia ē taui ‘i tāna turu’anga ‘i te ‘akatūkē’anga ‘i te ture ō te Pare Kumete. Ko te ‘akaue’anga ā teia …

Turu ngā Vaine Arataki ō te Tua Pāto’i ‘I te ‘Akatukē’anga Ture nō te Pare Kumete Read More »