Lessons from the Covid-19 pandemic for Pacific Nations

Written by Tauraki Rongo

Pacific Islands nations immediately felt the effect of the pandemic  through all mediums in particular the loss of business with the absence of tourists. Tourism accounts for eighty percent of Pacific nations economy.

Over the years Islands nations have moved in to embrace the growth and economic opportunities on offer from the tourism industry. However Islands nations have neglected the simple self-sustaining economy their forefathers survived on.

Hetereki Huke, an architect and territorial planner from the Chilean territory of Rapanui said that the pandemic exposed the weakness of his country’s economic dependence on tourism. He said that the country should now consider a more diverse economic development plan. In Rapanui according to Huke, they have spent the last few weeks helping people get back into family farms and agriculture as most of the Island’s fresh produce comes from Chile.

Pictured: The main tourism attraction on Rapanui – Ahu Tongariki is the largest ahu on Easter Island.

In Tahiti’s main islands, lots of people are facing challenges with accessing fresh fish and vegetables as dependencies on markets and supermarkets over the years have moved them away from simple subsistence living.  According to environmental urban planner Vehia Wheeler who is based in Moorea, on the contrary, the outer islands, smaller and more remote islands are the least affected by the board closures as they still have access to food from the land and the sea and they know how to live off the land.

Pictured: Beautiful Island of Moorea

While both Rapanui and Tahiti highlighted the need for better health systems, the pandemic has exposed something that all Islands in the region have done and that is they have changed their way of life a great deal to cater for the tourism industry. While people benefit by way of employment, the question should be asked as to who is really benefiting from the tourism industry.

Tanu Kuru ei Maani Varaoa mata

Written by Tauraki Rongo

 

I teia tuatau, te tapapa mai nei tetai au tangata tanu i te ipukarea no tetai 2000 uri kuru i Viti e tiaki uara i te pairere kia tano mei Viti ki Aotearoa nei e ki te Ipukarea.

E manako oki teia tei tukuna iatu e tetai tangata kite pakari koia te Professor Tusi mei te Apii Tuatoru mai o Hawaii e kia angaanga taokotai te pa enua Patipika no te tanu atu i te kuru no te angai atu i te makere no te varaoa mata i Marike.

Kua akakite oki a Uri Mataiapo Danny Mataroa e, e 4 mataiti i teia nei teia manako i te vai anga e kua neke takere a Tahiti no te akatupu atu i te reira na roto i te tanu atuanga i tetai katiri kuru tei akanoo ia no teia akakoro’anga.

Kua akakite oki a Uri Mataiapo e, ko te tumu ua i anoano ia ei teia uri kuru koia oki no te kara o te varaoa mata.

Kua akakite oki aia e, ko te maani’anga I teia varaoa mata, ka tamaro ia te kuru I mua ake ka taviri iatu ei e maani varaoa mata. I te mea ra oki e kare e aiteite ana the kara o ta tatou au kuru e vai nei, kua tamanako iatu I reira e I te mea oki e kua papa takere teia au uri kuru I viti no te tanu, e kia apaina iatu te reira ki te Ipukarea tanu ei. Ka aru rai oki te kara o te varaoa mata I te kara o te kiko o te kuru.

Ko te akakoro’anga oki o teia angaanga e 4000 uri kuru ki tanu ia. Ko teia 2000 tautini uri I reira ka apaina iatu ki te ipukarea, ka akarava iatu te reira ki tetai 2000 mei te ipukarea mai. Ko teia katiri kuru oki koia ko te mafala.

Kia ui iatu oki kaia e, eaa te tuke I teia varaoa mata mei roto mai I te kuru e teia e oko ia nei I teia tuatau, kua akakite mai aia e ko te varaoa mata o te kuru, kare e gluten I roto e ka tano no te oraanga meitaki o te kopapa.

Kua akakite oki a Uri Mataiapo e, ko teia akakoro’anga, ka o mai rai te pa enua Tokerau ki roto. Ka mama ua I nana ei to te Pa Enua Tokerau i te mea oki ka tuku tika uatu ta ratou ki Pagopago i Samoa Marike.

Penei paa e ko tetai ravenga teia i tetai angaanga moni na te au mapu i te Pa Enua kia kore e aere mai ki teia tua I Aotearoa nei.

Uri Mataiapo e tona Manakonako’anga

Te akakite nei ra oki a Uri Mataiapo Danny Mataroa e, kua riro katoa te maki Covid-19 i te akaoki poitirere atu i tetai maata’anga tangata ki runga i ta ratou au ngai tangu’anga. E apinga pumaana teia tei tupu atu i te tapu poitirere’anga te iti tangata i ta ratou au raveraveanga i matau i te au ra rava rai e i te akaoki’anga ia ratou ki te au ravenga tei matau ia e te au metua.

Kua akakite oki aia e, noatu e kua taii tetai maataanga tangata ki teia manamanata no runga i ta ratou au ngai angaanga atui atu ki te tuanga Turoto, kua riro katoa teia ei tuatau manakonako’anga e, koai tikai teia e kai nei i te puapinga o te pae Turoto.

Kua akakite a Uri Mataiapo e, noatu oki e, e tutaki tero ana  teia au ona Otera e tetai au tuanga ke atu i kai mai ana i te puapinga o te Turoto, kua irinaki mai rai ratou e na te Kavamani e apai i te apainga no te turuturu atu i ta ratou aronga angaanga i teia tuatau e kare e moni e aere atu ana ki roto i te Basileia. Tikaanga tikai kua ki ta ratou au pute, e no ratou teia taime i te akaoki atu ki te iti tangata e te basileia, e te tauturu atu’anga i te Kavamani.

Ko te maata’anga i te au ona o teia au ngai pitiniti e puapinga nei mei roto mai I te angaanga Turoto i na Uri ei, e au manuiri e, e au Kamupani mei vao mai. E maata, me kore ra ko te maataanga o te aronga angaanga i roto i te au Otera, e au tangata mei vao mai i te Ipukarea. Penei paa i na uri Mataiapo ei, ko te taime teia i te akarakara matatio akaou atu i to tatou turanga oraanga, e te akateretere meitaki’anga i te tuanga Turoto. E mea tau paa i nana ei me aere atu te Turoto ki te ipukarea, e akatano mai ratou ia ratou ki to tatou oraanga eiaa oki e ka taui tatou i to tatou oranga no ratou.

Covid-19 Kua akaari mai I te au mekameka tei oronga ia e tatou ki te akapuapinga’anga I te tuanga Turoto

I teia tuatau i te Ipukarea e kua arai iatu te au manuiri mei vao mai, kua akamata te iti tangata i te kite i tetai turanga kare i kitea iana e tetai maataanga o te au mapu mari ua ko te au metua. Kua akakite oki tetai tangata e “reka tikai au e kua oki akaou mai to tatou enua kia tatou rai”.

I teia au mataiti oki i topa, mei tetai 170,000 tangata turoto e aere atu ana i te orote i te ipukarea.

I teia nei oki i akakite ei tetai tangata, i te mea oki e kare e turoto I runga I te enua, kua kite aere ratou ia ratou rai i te ipukarea i roto i te Oire maata i Avarua, e kua rauka katoa ia ratou i te puka atu tetai ki tetai, kare oki e rapurapu mei te taime mua.

I runga katoa oki i te pukamata, kua tuatua katoa ia te manako e, ka anoano ia rai te turoto i te mea oki e maata rai te iti tangata e angaanga ana ki roto i te reira tuanga inara penei paa e, e mea tau kia tukuna ia tetai kotinga ki runga i te maata o te turoto e aere atura ki te Ipukarea.

Ko tetai manamanata maata oki i mua uake  i te tamanamanataanga a te maki Covid-19 koia oki ko te repo tangata i runga i te enua, kare oki e ngai e vaoo ei. I te mea oki e kare e atu enua e inangaro i te oake atu i tetai enua no teia, te tamanako’anga oki i reira i te reira tuatau koia oki kia tukuna iatu te repo ki te moana. I mua ake oki i te Covid-19 ko teia tetai ravenga e akarakara iara, e kua akamata katoa te au tamanako’anga i te akanoo ia e ka naea teia paipa i te aereanga ki tai.

Opposition Supports strict Quarantine

Written by Florence Syme Buchanan

Pictured: MP Tina Browne

The stance of extreme caution taken by the ministry of Health Te Marae Ora to double quarantine and twice Covid-19 test returning Cook Islands residents has been supported by the Democratic Party opposition leader Tina Browne and her caucus.

“We would rather see our health ministry being possibly overly cautious rather than too relaxed. It’s reassuring that our health experts who have put these very strict measures in place for returnees also have the support of so many local residents. Our Te Marae Ora staff, the government and our communities have worked hard to keep us Covid-19 free, we are in our bubble and no one wants us to sacrifice what we have achieved and our virus free situation to change for the worse.”

“The Democratic Party Opposition is standing in support of the vigilant stance that the government has taken, we just can’t afford to make any mistakes.”

Browne says she has been in contact with the golden oldies netball mamas who are now undergoing two weeks quarantine and Covid testing in Auckland with a further two weeks and second test to be done in Rarotonga – “they remain cheerful and grateful that they are finally on their way home. Our mamas fully appreciate the need to be extremely cautious to protect our vulnerable populations, they’re being very brave in quarantine and patient.”

Te Ara Ki Vaitango me kua tau i raro i te Ture a Te Taporoporo

I te ra 29 o Aperira, kua akatu’era’ia atu te au mataara ‘ōu ki te ruāvai ‘i Vaitango i Akatokamanava. I raro ake i te Papa Ture Taporoporo o te Ipukarea, ko teia tu ‘anga’anga ka anoano’ia tetai EIA(Environment Impact Assesment). Ko teia te aite’anga, kia akarakara matatio’ia te kino e te meitaki ta teia ‘anga’anga ka akatupu, ki runga i teia ngai, e te enua koia te aorangi. Te irinaki nei  te Kura Ora e ka rauka tetai komakoma’anga, ki te tangata ma’ata o te Tu’anga Taporoporo i te Ipukarea. Ka pati ia atu a Nga Puna a teia epetoma ki mua no to tona manako.(Kua ringi ia ana aia, kare ra oki I rauka mai ana)

I raro ake i te Papa Ture a te Tu’anga Taporoporo, teia te akapapa’anga:

Papa Ture a te Tuanga Taporoporo Mataiti 2003

No regulations on EIA have been adopted under the Act. However, the Act itself identifies the minimum content of an EIA which must be submitted to the permitting authority and Ministry. EIAs are usually required for (but are not restricted to) developments and activities in Specific Areas of Concern including:

  • Foreshore and Cook Islands Waters;
  • Inland Waters;
  • Sloping Land; and
  • Wetlands.

Ko te uiri’anga  o teia ki te reo Maori.

Kare e papa ture iti i akamana’ia i raro ake i teia irava ture no teia tu’anga. Inara, kua akano’o mai te Papa Ture Taporoporo Metua (Cook Islands national Environment Act 2003) i te turanga ma te kore e akakoro’anga no tetai enua ua, me kore tetai ngai ua, i raro ake i te EIA. Ka anoano’ia tetai tika’anga mei ko atu i te Tu’anga Taporoporo, no tetai ua atu ‘anga’anga te ka rave’ia ki te:

  • Tapa ta’atai, e i roto i te tai
  • Tetai uātu kopapa vai i roto, me kore ra, i runga i te enua
  • Tetai ua atu tu’anga enua ‘arara, me kore ra maunga
  • Tetai ua atu ngai vari

Kua komakoma atu oki te Kura Ora ki te Opita Taporoporo, tei akangaroi’ia mei i te mataiti 2019 ia Baselio Kaokao, e kua akakite mai aia e, kua tuku’ia atu ana rāi teia manako, ki te Konitara Taporoporo o te Enua, i teia nga mataiti i topa na roto i Ariki Tamuera. Inara kare e moni i te reira tuātau. Kare teia manako i apaina oonu iatu i te reira taime.

Kua akakite oki a Kaokao e, ko tona mārama i te ture a te Tuanga Taporoporo i te reira tuatau e te turanga natura o te enua, kare rai aia i ariki ana i te reira manako. Kare katoa aia i manako ana e ka apina mamao ia mei teia i tupu i teia tuātau.

Kua akakite aia e, i te reira tuātau, e aronga ruku tetai tei aere ana ki Mauke mei vao mai i te Basileia. Ta ratou tamanako’anga, kia riro  teia ngai, ei ngai ruku’anga matakitaki na te turoto. Kua manako katoa rātou kia maani ia tetai ngai kia mama te au apinga ruku kopupu i te apai ki raro.  Kua akakite a Kaokao e, kua akarakara ia rai teia manako i te reira tuātau. Kare ra i aiteita te rave’anga ki to teia tuātau.

Kare a Baselio I kite e me e EIA tetai i rave’ia ana no teia angaanga. Kua irinaki aia e, ko te angaanga tei rave’ia atu, ka anoano ia tetai EIA ei tikaanga no teia angaanga.

I teia nei kua manea teia ngai. Ka ngoie ua i te tangata i te aere ki raro i te vai. Kare i papu meitaki te tūranga no te tupuanga o te au rakau i teia ngai. Kare katoa i papu ia rātou te au tauianga e te akatukeanga no te tuātau ki mua.

Living A Nurses Life with Apii Vavia-Nore

“Im glad I’m not involved directly with taking swaps and the dealing with Covid-19, but just the thought of exposing my children to the virus makes me go the extra mile in ensuring that I’m clean and the house is clean before I bring them home from my aunty’s. This is what I think of every day after work, so my mind never relaxes until Im sure everything is cleaned and checked, but you can never be sure”.

This is now the way things are with this single working mum from South Auckland, living and raising her children with the help of her Aunty.

Apii Vavia-Nore had a humble upbringing from the beautiful island of Akatokamanava (Mauke). From a very young age, she has always been interested in science which lead to her interest in being a nurse. Her Grandad have always encouraged her to pursue a career in medicine but more to be a doctor.

She recalls taking a human anatomy diagram at the age of around eight where she memorised all the body parts that were on it. The diagram was that of her uncles who were Upper fifth (year 10 today) at the time from one of their science classes.

Apii remained in Mauke until she successfully completed New Zealand school certificate at the age of sixteen before leaving the island to live with families in Manurewa. She attended James Cook High School for two years and then went on to be part of the Healthcare Program in 2004.

Her childhood dream of becoming a nurse never wavered. “Although it was a career, I believe I’ve always wanted to be in a position where I could help people”.

The Healthcare Program was basically her introduction into the nursing school. In 2005 she began studying towards a Bachelor Nursing degree at Manukau Institute of Technology (MIT). She graduated in 2008 and spent ten years in the operating theatre. While still part of that operation team, Apii now works with the Pains Unit, where they deal with all sorts of pain.

Through her journey Apii was blessed with two beautiful children, Keira who is 10 and Kaden 8.

With the way things are with Covid-19, Apii said she’s always talking to her children of the possible things that may happen and how it may change the way things are at home. Its sad but its something that the children must understand and be prepared for.

One day she hopes to return home where it all began for her but for now she hopes to provide her children with the best available opportunities that will look after them for rest of their lives.

 

Written by Tauraki Rongo

Teia tetai au Akateretere’anga no te Tu’anga 3 o te Raui (Alert Level three)

Noo ki te Kainga (Stay Home)

‘E mea pu’apinga mē ka rauka tā’au ‘anga’anga mē kore ‘āpi’i ‘i te rave mai mei te ngutu’are, no’o atu ki te ngutu’are

We must continue to stay home, and this includes working and learning from home if you can.

‘Auraka ē tuku ma’ata atu ‘i te teta’i ‘uātu tangata ki roto ‘i te aua ō tō’ou ngutu’are (Keep your bubble as small as you can)

Mē ka anoano ‘ia, ‘akatu’era atu ‘i tō’ou aua ngutuare ‘i teta’i mānga ‘ua. Kia ō ua mai teta’i tangata ‘ākono ‘i te aronga makimaki ‘ē te paruparu, mē kore teta’i taeake koia ‘ua tōna ngutu’are.

If you need to, you can expand your bubble a small amount to bring in close family, people who live on their own or caregivers.

No’o rāi ki roto ‘ua ‘i tō’ou tapere (Stay in your local area  )

Kāre ‘e ‘akatika ‘ia te ‘aere mamao mei teta’i tapere ki teta’i, māri ‘ua mē tē ‘aere ra koe ki te ‘āpi’i, me kore ra ki te ‘anga’anga.

Travel is still restricted, and is only allowed for movement in your local area e.g. for going to work or school, shopping or getting exercise.

Kāre ē ‘akatika ‘ia te putuputu’anga ki te ngā’i ‘okota’i (Gatherings are not allowed/permitted.)

‘E viviki ana te toto’a’anga ō teia maki Covid 19 mei roto mai ‘i te au ngāi putuputu’anga ō te tangata, nō reira kāre ‘ē ‘akatika ‘ia te putuputu ki te ngā’i ‘okota’i, māri ‘ua nō te tanumanga ē te ‘akaipoipo ‘inārā ‘e 10 ‘ua tangata. Ko teta’i ‘uātu putuputu’anga kāre ‘e ‘akatika ‘ia.

Gatherings present a very high risk of transmitting COVID-19 and we still cannot gather for celebrations and events such as church, birthdays and kava sessions. The only exception to this rule are for funerals and wedding ceremonies for up to only 10 people.

‘Akama’ara meitaki mē rave tātou tātakita’i ‘i tā tātou au tu’anga ka pu’apinga ‘ia tā tātou tamaki atu’anga ‘i teia maki Covid 19

We are in this together, lets keep working together

Aka’āraveia’anga ‘I te Kōpū Tangata Puka ‘I teia tuātau Rā’ui nō te maki Covid -19

‘I teia ‘epetoma ka ‘ārāvei atu tātou ‘i te Kōpu Tangata Puka. Ko Melemele Puka ‘e tangata Tokelau ‘aia ‘ē ko tōna tokorua ko Liana Miriau ‘e tamā’ine Kūki ‘Ᾱirani mei Tumutevarovaro ‘ē, Araura enua ‘E no Enuamanu mai aia. ‘Ē ‘itu ā rāua tamariki ‘i te kātoatoa. ‘I teia nei kua piritia mai rātou ki Aotearoa nei, ‘inārā ko te ‘apinga pu’apinga koia, tei te ngā’i ‘okota’i rātou ‘i teia tuātau tūmatetenga.

‘I roto ‘ia Tianuare ruangauru ma iva i teia mataiti, kua tupu atu teta’i tūmatetenga ki te kōpu tangata ‘i Rarotonga. Kua ū atu tā rātou tamaiti ‘a Otehia  ‘i tetai torōka ‘i runga ‘i te mataara ‘i Ngatangiia ‘ē kua ‘apaina ‘ia mai ‘aia ki Aotearoa nei. ‘I tē reira tuātau ‘oki tei Aotearoa takere nei te metua tane o Otehia.Kua rere atu te Metua tane o Otehia ki Rarotonga I tera ra rae.Apaina ia mai a Otehia ki Aorearoa ki roto I te Aremaki Starship. Pou rāi ‘oki teta’i ngā ‘epetoma ‘iā Otehia ki roto ‘i te’are maki Starship ‘i Akarana nei, kua ‘akamata katoa ngā metua ‘i te mi’imi’i ‘i ngā tamariki toe ‘i te Ipukarea. Kāre rā ‘oki ‘i roa ana ‘i muri mai kua rauka ‘ia rāua ‘i te ‘apai mai ‘i ngā mea toe ‘ē rua ki Aotearoa nei. ‘I te tae ‘ua ‘anga mai rātou ki Aotearoa nei kua ‘akamata te rā’ui.  Manuia ‘oki ‘i nā Liana ei, kua ‘āravei atu ‘aia ‘i te ‘āpii ‘i mua ake ‘i te rā’ui.

Photo: Tuatau oriori ‘aere nā va’o, ‘akaea ‘i teta’i reva ‘ōu

‘Ea’a te ‘anga’anga ‘I roto ’I te ngutu’are ‘I teia tuātau Rā’ui

Nā roto ‘oki ‘i teta’i au taeake, kua rauka ‘ia Liana mā ‘i te ‘āravei atu ‘i te ‘āpi’i ē kua rauka te ‘āpi’i ā te tamariki ‘i te rave ki te ngutu’are nā roto ‘i te arataki’anga mai nā runga ‘i te roro uira.

Photo: Nā roto ‘oki ‘i te arataki’anga mai ā te au pu’āpi’i ‘i te ‘āpi’i nā runga ‘i te roro uira, kua mako rāi te raverave’anga ‘i te ngutu’are

Kua rave katoa atu ‘oki rātou ‘i teta’i au ‘āpi’i nā runga ‘ua ‘i te roro uira. Kua ‘akakite mai ‘oki ‘a Liana ē, nā roto katoa ‘i te ‘āravei’anga ‘i teta’i au metua nā runga ‘ua ‘i te tāniuniu ‘ē te ‘ātui roro uira, kua mārama mai rātou ē mē ka anoano ‘ia, ka rauka katoa ‘ia ratou ‘i te rīngi atu ‘i te ‘āpi’i, kia ‘ākara mai ē ka ‘akapē’ea ē rauka mai ei teta’i roro uira ‘ei tauturu atu ‘i te tamariki ‘i te rave atu ‘i teta’i tu’anga ‘āpi’i kāre ‘ē rauka ‘i te rave ‘ua ‘i te kāinga

Photo: Kua riro teia tuatau o te raui ei tuatau angaanga kapiti no te tamariki

Kare atu ‘i nā Liana ei ‘e ‘anga’anga ke atu ‘ei tavarenga atu ‘i te tamariki, nō reira kua tautā rāi rāua ko tāna tāne ‘i te ‘oake atu ‘i teta’i au tu’anga ō te tunu mānga nā te tamariki ē rave. Kua riro teia ‘i nāna ei ‘e mea mataora katoa ‘i roto ‘i te ngutu’are.

 

Photo: Māri ake te rā’ui kua rauka teta’i tuātau meitaki ’ei ‘anga’anga kāpiti ki te tamariki.

Te Pu’apinga ō te Rā’ui

“‘E tae tūmatetenga mai tō mātou ki Aotearoa nei” ‘i nā Liana ei, “‘inārā kia tā’ī’ī mātou ki roto ‘i teia rā’ui, kite ‘ō’onu atu nei māua ē, ka rauka ‘ua ‘i te ‘akapou ‘i teta’i tuātau ki te tamariki ē, ‘e mataora katoa!”

Kare ‘oki ‘i pāpū ‘iāia ē ‘eaa tō rātou roa kā mou mai ki konei ‘inārā tē mataora ‘ua nei rāua ko tana ‘i te mea ‘oki ē tei konei rāi tā rāua ‘ānau ‘ia rāua ‘i teia tuātau tūmatetenga, ē ‘i rungā’o ‘i tē reira, kua meitaki tā rāua tamaiti ‘i te tauturu ā te Atua ‘i te au Taote ‘ē te au nēti.

Te ‘akakite nei rā ‘oki ‘aia ē, tē tiaki ‘ua maira te au pū’āpi’i ‘i te au metua kia rīngi atu ‘ia rātou nō te ‘āpi’i ā tā rātou tamariki. Tē tauta katoa maira rāi ‘oki tet’ai au ‘āpi’i ‘i te rīngi ‘aere atu ‘i te au metua ō te au tamariki ē ‘aere ana ki tā ratou ‘āpi’i nō te ‘akateretere’anga ō te ‘āpi’i ā te au tamariki tātakita’i.

 

Written by: Tauraki Rongo

Two More Opposition MPs Takes a Paycut

Photo: Titikaveka MP Selina Napa and Ivirua MP Agnes Armstrong

Two more Democratic MP’s have volunteered to undergo pay cuts to show solidarity with the community struggling through the economic storm wrecked by Covid-19 the world over.

Titikaveka MP Sel Napa and Ivirua MP Agnes Armstrong have both stepped up and offered to have their salaries reduced by 15 percent. The paycut which will remain in place for the next three months is over and above what the two women already contribute to their respective constituencies.

Both have followed the example of Democrat leader Tina Browne and are opting to have the savings from their pay directed to their constituency fund. “I have 1,500 people in my constituency, so I have chosen to do what our leader has done and use my 15 percent extra contribution to help my community as we fight to keep our beautiful country free of Covid-19,” says Napa. Napa says after three months she will review the pay cut and make a decision whether it will continue.

‘I am grateful that Tina made this something we can choose to do or not. That was very fair and so I’ve made a decision based on my conscience which told me that whatever more I can contribute to my community is a good thing to do at this uncertain time.”

Meanwhile Ivirua MP Agnes Armstrong says she is happy to contribute not only to her constituency, but to all the people of Mangaia over the next three months. “Whether they are living here in Rarotonga or in Mangaia, we are all affected! My door is open to all, I would be happy to help anyone where possible. This is not a time for politics, this is a time to give back to our people, we are one people in the same storm.”

Armstrong says she was taken back by the suggestion by Finance minister Mark Browne in response to Tina Browne’s 6-month pay cut announcement that because MP’s already contribute some of their pay to helping their constituencies, “there isn’t the need to do more. I disagree.”
“As members of Parliament, that’s exactly what we are supposed to be doing, helping our constituencies, and our people as a whole, it’s what we pledged to do when we entered into politics, so I’m doing what I can at this time.”

Both Armstrong and Napa say they hoped Cabinet would also take a pay cut and heads of ministries earning over $80,000 a year to demonstrate that they’re standing with our people and that “we really are all in this together.” –

All three women MP’s have announced they are volunteering to undertake pay cuts over and above what they already contribute to their constituencies.

 

Written by Florence Syme-Buchanan