Golden Oldies Mamas Prepare to head Home

Emotions were in high supply today for the group of 41 elderly Cook Islands’ men and women that were in lockdown for the last month and residing at the Atiu Hall in Favona, Auckland.

Following the official announcement of a repatriation process for returning Cook Islands and residents last night, the group were immediately informed that they would be relocated to another premise where they’ll undergo a further 14-day supervised quarantine before returning home.

Although the news of staying back a little while longer was met with unease for some, especially for those desperately wanting to get back home – the group is remaining calm, united and overall, positive.

Today they cleaned out the Atiu Hall- returning it to its ghostly empty state, packed all their possessions and were bussed out to the Holiday Inn motel, where they’ll commence quarantine.

It was a bitter sweet moment to bid the group farewell for fellow Cook Islander, Thomas Wynne, who had been one of few Cook Islanders on the outside, to provide assistance for the mamas and papas during their stay in Favona. With the amount of time spent with the group, he felt the emotion train hit him when they waved “Aere ra” today.

Here is a short report from Wynne’s account of today’s happenings.

“???? ????? ?????? ????? ?? ?? ???? ???? ?? ?? ??? ?????? ???? ???? ????..??? ???? ??? 14 ???? ?????????? ?? ??? ??????? ???….???? ? ??? ??? ? ??????? ???? ?? ??? ???? ?? ????? ???? ??? ????? ??? ???? ???? ?? ??????? ?? ???? ??????..??? ?????????? ??? ?????? ?????? ??????? ?????????-?????..??? ????? ?? ?? ???? ????????? ???? ??? ????? ?????? ??? ????? ???? ?? ????????. ?? ??? ???..??? 41 ????? ??? ??? ..??? ???? ???? ??????? ?? ?? ?????..?? ??? ??????..?? ???? ?? ????..??? ??????? ?? ????? ???? ??????? ????.”

The first repatriation flight is scheduled to depart Auckland on Saturday 9th May, arriving into Rarotonga on the afternoon of Friday 8th May. There are potentially two repatriation flights planned and more details will be released as they are firmed up.

 

Written by Thomas Tarurongo Wynne

Akaaraveianga atu ia Geresoma Tereinga Ringiao (Te kapiki’ia e ko Kerry)

I teia tuatau ia tatou I roto I te Turanga Teateamamao 4 kua aravei atu te Kura Ora I tetai tamaine Kuki Airani e angaanga nei ki roto I tetai tuanga angaanga ka rauka ua I te rave meui tetai ngai uatu I roto I teia nei ao.

Ko teia tamaine ko Geresoma Tereinga Ringiao (Te kapiki’ia e ko Kerry)e ko tana angaanga koia e okooko atu I te apinga aere a tetai Kamupani maatamaata koia ko te Schneider Electric na runga ua I te Roro uira ki tetai uatu ngai I teia nei ao. Kua akamata oki aia I te angaanga atu na teia Kamupani I Australia I muri ake I tona aere atu anga mei Aotearoa atu nei. Ko tana angaanga oki I mua ake ka aere atu ei aia ki Otireria koia oki e puapii, inara kua akakite mai aia e, e meitaki katoa aia I te mirimiri I te roro uira.

Ko tana angaanga mua I I tona tae atu anga ki Otireria koia oki e okooko parts atu no te Kamupani Holden.

I tona tuku atuanga I tana patianga no teia ngai angaanga nana  e rave nei I teia nei, kua irinaki aia e na tona marama I te au karape o te puapii, e pera to te roro uira e to te okooko parts o te Holden I ngoie ua ei aia I te o atu ki roto I teia angaanga.

Koa teia angaanga nana e rave nei I teia tuatau, ka rauka iaia I te rave atu mei tetai ngai uatu I roto I teia nei ao e roro uira tetai. E rave ua maina oki aia I teia angaanga nana mei te ngutuare mai, te tuku’anga I tetai au apinga a ta ratou Kamupani ki tetai uatu ngai I roto I teia nei ao mei te au ngai e maani ia nei te reira I roto I to ratou au ngai maani’anga I roto I tetai au Basileia tuketuke ki tetai au ngai uatu rai. Ko tetai apinga oki ta ratou e tuku aere ana koia oki ko te paata akataka Mori, e te au matini koia oki switch board.

Kua akakite mai oki aia e ko te tu o te raveanga I teia angaanga mei te ngutuare mai, ngie ua I reira iaia I te raverave atu I tana au mokopuna I te ngutuare. Ko teia tana akapapa’anga mai iaia e tona oraanga I raro nei.

“Toku tupuanga mai na toku nga vouvou au i akono koai oki a Papa Marau Katuke raua ko Mama Tereinga  e tae atu au ki toku mapu tamariki’anga,  kua neke atu au ki roto ite family Tetevano i Muri Ngatangia, Na Papa Ngamata e Mama Ami Tetevano au i akono mai mei toku mataiti taingauru ma toru e tae  uatu au kite mataiti e taingauru ma itu, i reira kua oki atu au ki ko I toku nga Vouvou I Atupa.

Ite mataiti 1989 kua aere atu au ki Nutireni ite kimi i tetai oraanga meitaki noku. Kua noo au ki ko I toku aunty,  ite tuaine o toku Papa anau I Mangere e pera katoa toku Mama ruau a Merapi Ringiao Estall.

Iaku in Nuti reni, kua aere atu au ite apii Computer i ko I te Tricia’s Academy of learning i Hamilton, e kua akamata katoa au ‘i taku angaanga mua i Nutireni koia oki e Telemarketer note ngai oko anga Aramu note Ngutuare (Home Alarm System)Koia oki kote  FAI Security .

Graduate mai ai no ko mai I taku Apii Computer, kua aere atu au ite tereni Puapii i ko ite Hamilton Waikato University  e pera katoa the Hamilton Polytech.

I toku tuatau e tereni puapii ara au, kua rauka taku ngai Puapii ei tereni iaku koia oki te  Apii Crawshaw Primary School in Nawton Hamilton.

Taku pupu Tamariki e apii ara I tera tuatau koai oki kote Tamariki e Special need  to ratou,  ( Special need Children) te tua ote Personal and Social development , ete tauturu I teia

au tamariki ite tata ete tatau ete tetai uatu Special Need they need support with.

1998 kua pati au i taku Tereni Puapii e kua noo tinamou au ko rai ite apii  Crawshaw Primary School . Iaku e puapii ara i Crawshaw school kua  akamata au I tetai pupu Ura Kuki Airani ei akairo i toku Inangaro i te apii i ta tatou peu. Te ingoa taku i Topa no teia Pupu Ura koia oki ko “ Maine E Tama “ Te tumu i topa ei au i teia pupu Ura e ko  “Maine E Tama” to keep our Culture alive within our Young generation “young boys and Girls”. Te au tamariki i roto I teia pupu ura  e apa Kuki Airani,  Maori ete Papaa, mei te 7 mataiti e tae uatu kite 10 mataiti.

I te mataiti 2001 kua apai atu au i teia Pupu Ura “Maine E Tama “ ite turoto atu ite Enua ko Tahiti , e kua noo matou ki Paea I Papeete ki ko itea tungane noku a Kutia Tuteru e tona Family . Mei Tahiti mai kua teretere atu matou ki Rarotonga,  e kua perform atu teia au tamariki ki roto ite Cook Island Constitution celebration ei Guest Artist. Kua ariki katoa ia mai teia Pupu Ura a “Maine E Tama ete Kavana Ngateitei I tera tuatau ki tetai kaikai I ko ite Are metua ote Kavana I Titikaveka.

Kua akakite oki aia e, ko tetai angaanga maata ta tana kamupani e rave nei I teia tuatau koia oki ko te tauturu I apai atuanga I te au apinga ka anoano ia no te akatu atu I tetai punanga no te au tataanga e te au korero katoatoa a te Kavamani Otireria koia oki tetai ngutuare no te database a te Kavamani Otireria.

 

Kerry e tana are Mokopuna

I teia nei e noo nei a Kerry ki Aotearoa nei e tona tokorua, te akakore nei raua I te oki atu ki te Ipukarea noo ei ma te rave katoa I tana angaanga e rave nei I teia tuatau.

Te Mato Vai – Rarotonga’s largest polluter?

Photo by: Justine Flanagan, from Te Vai Ora Maori | Clean Safe Water Rarotonga

In January 2020 a water engineer was appointed by the High Court to review the new Te Mato Vai water treatment system – prior to operation. His report estimated the amount of waste that will be generated due to the proposed use of the chemical polyaluminium chloride (PACl),

PACl removes dirt from water and is used in treatment systems in New Zealand and Australia. In operation it forms a jelly-like mix of aluminium, dirt, and water.

New Zealand and Australia have the waste disposal facilities to process and PACl waste. Rarotonga does not. The Arorangi landfill is already full and is not set-up to process or store toxic chemical waste.

Government engineers had proposed sludge would need to be cleared once every 3-6 months. The expert assessment was every 33 days. Temporary onsite sludge storage ponds must be serviced to prevent overflow and contamination of the neighbouring streams.

How much sludge? The court expert estimated 4,000 cubic meters of sludge each year. That’s 1300-1400 septic sucker truck-loads; 130 return trips along steep, narrow, and largely unsealed roads to each of the ten intakes.

The Government intends “trial” the PACl system. However, the first 6-months of operation will generate up to 2,000 cubic meters of sludge.

Instead of chemicals, community group Te Vai Ora Maori have proposed diversion: a system that only collects water when the streams are running clear.

The expert review also confirmed:

  • Diversion is technically feasible; the ‘as-built’ infrastructure provides the foundations of a diversion system.
  • The set-up cost of diversion is $500k ($50k per intake), similar to 6-12 months supply of chemicals.

At a time when we’re called upon to be more self-reliant, the Cook Islands government needs to do the same when it comes to infrastructure development.

This means sustainable solutions; prioritising and trialling physical, non-chemical treatment methods rather than depending on external, chemical inputs that produce chemical waste.

Read More: Te Mato Vai – PACL On Trial

Kua Poitini aere ia tetai au ika I te Ipukarea

Kanae, kua roa rai teia ika I te potitni anga

I te maki dengue ē ‘aere nei ‘i Rarotonga, ko teta’i maki tei kitena ‘iātu tei tā’ī’ī atu ki te ‘iti tangata koia ‘oki ko te ika poitini. Kua ‘akakite mai ‘oki ‘a Ripou Hosking ‘i runga ‘i te Nūti mei te Ipukarea mai ē, kua tā’ī’ī teia tūranga ki te ‘iti tangata ‘i teia tuātau tikai ē ‘akamāro’iro’i ‘ia nei te tangata kia kai ‘i te kai ‘enua. E 9 ‘oki tangata teia poitini ‘ia atu ‘i teia ngā ‘epetoma ‘i topa.

Ko te au ika ‘oki tei poitini ‘ia atu koia ko te maito, ‘ā’ā pata, Pātuki ro’i, tonu, tanagu, kanae, ono, ‘īroa, vete, paru ē te titi’ara.

Kāre ‘oki ‘e vairākau nō teia maki ‘i te ipukarea, nō reia tē inu nei teta’i pae ‘i te vairākau maori.

Living in a Covid-19 Free Country – Office of the Prime Minister (Cook Islands)

Mama’s of the Golden Oldies Group staying at the Atiu Hall

The Prime Minister of the Cook Islands – Honorable Henry Puna, says the government of the Cook Islands’ priority regarding the coronavirus disease pandemic is to protect the public health and safety of its people.

“So far, we have been successful in defending the Cook Islands, keeping us COVID-19 free, and we don’t want to surrender this great effort. One of our priorities is to bring home our people stranded in New Zealand; but we have to do this in a way that keeps the Cook Islands COVID-19 free.”

“We commend the New Zealand Government for their public health measures that have helped us achieve our COVID-19 free status, and we continue to support New Zealand’s efforts in managing their fight against COVID-19.”

“We have some limitations in our health system, for example we do not have longer-term intensive care capability and we have many vulnerable people in our community with underlying diseases for whom contracting COVID-19 could have fatal consequences.”

“Our people who have been caught up in the lockdown in New Zealand are in safe hands and we thank New Zealand for looking after them.”

While the lockdown is still in place, the Head of Te Marae Ora Cook Islands Ministry of Health – Dr Josephine Herman, travelled to New Zealand yesterday.

Speaking from an Auckland Hotel where she is in managed isolation today, Dr Herman commented “our priority is to work with New Zealand officials to firm up the repatriation process for our people who want to return home. In doing so we cannot afford to drop our guard and we need to ensure this process is safe for them and their loved ones in the Cook Islands.”

The Prime Minister continued “we are unwavering in our determination to keep the Cook Islands free of COVID-19. That is why we need to be very very careful about how we manage any repatriations” he said.

“May I remind you that around the world over two million people have been afflicted with this disease, and more than 150,000 have died, and those figures are climbing daily. Can you blame us for wanting to continue to keep our Cook Islands paradise COVID-19 free?

“We must not undermine what we have achieved here in the Cook Islands as a country, through collaboration between our government, traditional leaders, church leaders, Island Councils, the private sector and our communites ‘aka Puna.’ Our unity and faith will continue to keep us safe and resilient as a people and as a nation.

Kua Ᾱru atu te Arataki o te Tua ‘akatanotano ‘I te Ipukarea ‘I te ‘Ᾱkara’anga tei’ Akanoo ‘ia ē Jacinda Adern

Te Motu ko Rakahanga – Tapuahua

Te ‘akakite nei te Arataki ō te tua ‘Akatanotano ‘i te Ipukarea koia te mema ngāteitei ō Rakahanga ‘a Tina Browne ē tē ‘irinaki nei ‘aia ē ka āru te Prime Minister o te Kuki Airani ‘i te ‘ākara’anga tā te Prime Minister ō Aotearoa ‘a Jacinda Adern ‘i rave atu koia ‘oki ‘i te tīpū atu’anga ‘i teta’i tu’anga ō tāna moni Mema Pāramani nō teia’a tāna ē kite atūra ‘i runga ‘i te ‘iti tangata ē rātou tikāi kāre ‘e ‘anga’anga ‘aka’ou ana. Kua ‘akapa’apa’a rāi ‘oki te Mema ō Rakahanga ‘i teia tā Adern ‘i rave atu.

Kua tīpū atu ‘oki ‘a Browne ‘ē 15% ō tāna moni mema Pāramani ‘ē ka ‘akano’o atu ‘aia ‘i tē reira tu’anga moni kia ‘aka’okina ‘iātu ‘ei tauturu atu ‘i teta’i au ‘anga’anga ka anoano tauturu ‘i runga ‘i tōna ‘Enua Rakahanga.

Kua ‘akakite ‘oki ‘a Browne ē kua vao’o atu rāi ‘aia ē na tōna au mema rāi ē kimi atu ‘i tō rātou manako ē mē ka āru atu rātou ‘i tāna ‘i rave mē kāre.

Kua ‘akakite ‘oki ‘aia ē, ‘e ‘aka’ātinga’anga teia nā te Prime Minister ō Aotearoa ‘ei ‘akaari atu ki te ‘iti tangata ē, ka ‘inangaro rāi ‘aia ē koia teta’i ka ‘apai kapiti ‘i teia teia’a te ‘akatupu ‘ia ē teia maki Covoid 19.

‘I roto ‘oki ‘i te ‘akakitekite’anga ā te Tauturu Prime Minister Mark Brown ‘i teia ‘epetoma ‘i topa ake nei ‘i runga ‘i te PMN Cook Islands, ka rauka ‘i te Kavamani ‘i te tauturu atu ‘i te tu’anga ‘anga’anga nō teta’i ngā marama, ināraā me ka roa ‘uātu rāi te tāmanamanata’anga ā teia maki, ka ‘ākara atu ei rātou ē ‘ea’a tā rātou kā rave. Kua ‘akakite rā ‘oki ‘a Tina Browne ē, penei ē, ‘ē ‘ākarakara katoa atu rāi te Prime Minister ē tōna pupu ē pera te au arataki ō teta’i au Tipatimani ō te Kavamani ‘e moni ma’ata ta rātou ē ko’i ra kia tīpū rāi ‘i tā rātou moni ‘anga’anga ‘ei tauturu atu ‘i teta’i au ngā’i ka ‘inangaro ma’ata ‘ia te tauturu.

15% Pay-Cut for the Leader of the Opposition in the Cook Islands

Article Written by Florence Syme-Buchanan

Member of Parliament for Rakahanga and Leader of the Opposition Hon. Tina Browne

The salary of Democratic Party Opposition leader Tina Browne will undergo a 15% pay-cut over the next six months.

Browne is the first Cook Islands parliamentarian to volunteer to forfeit part of her salary to show solidarity with her country that’s in a serious economic downturn due to the global impact of Covid-19.

“Our country and people are taking a big financial hit at this time, it is only right that we parliamentarians also make a sacrifice given that the entire country has undergone belt tightening, hundreds have lost their jobs and have uncertain futures.”

“I believe that we are all in this together and I urge all members of Parliament to be actively doing our part to show unity with our people.”

“These are very difficult times and as members of Parliament we have to lead the way and show support and compassion.”

Browne says that she has left the matter of volunteering pay cuts to members of her caucus to decide for themselves – “I’ve asked them to make a conscientious decision, this is a personal matter they need to decide for themselves.”

“I do know that some of my MP’s are strongly in favour of directing a percentage of their pay into their constituency fund.”

Browne says she hopes that PM Henry Puna will do likewise and will effect a 15% pay cut to the salaries of cabinet, government MPs and all Heads of Ministries. Browne intended to meet with the PM before announcing her decision but a meeting was not possible at the time of the release of this article.

“New Zealand prime minister Jacinda Ardern is showing the world so much empathy and strong leadership during this world pandemic, she has actioned a salary cut for herself and her cabinet including heads of ministries – we too can show the same for our iti tangata,” says Browne.

Browne says she will be advising MFEM to direct the 15 percent pay cut to the Rakahanga constituency fund to be used to support the island as needed. “Life on Rakahanga has always been challenging because of it’s isolation and infrequency of freight, so the next six months will be even more difficult for my constituency.”

Rakahanga is 1,248 kms (775 miles) north of Rarotonga – the second northernmost island in the Cook group. It has a population of around 90 people. It’s nearest neighbor is Manihiki 44 kms (27 miles) away.

Browne says with government stating it has the ability to sustain operations for the next six months and beyond that would most likely require the country obtaining a loan to keep functioning, “it is even more important that those earning the highest salaries in government make sacrifices now like so many of our people are already doing.”

Read More at Cook Islands News

Te Maki COVID-19 I teia tuātau

‘I teia ‘openga ‘epetoma kua takakē ‘aka’ou atu ‘ē rua ngā tangata nō teia maki Covid -19 ‘i Aotearoa nei. Ko teia ngā mate ‘oki nō te Ma’anākai. Ko teta’i ‘oki tei takakē atu ‘e tangata mei roto mai rāi ‘i teta’i Pūnanga ‘akaruru’anga ō te aronga pakari  koia ‘oki te Rosewood Rest homes. ‘I teia ‘epetoma ‘oki ‘i topa kua takakē atu teta’i Vaine ‘ē 70 tūmā mata’iti mei taua Pūnanga ‘Akaruru’anga rāi.

Kua ‘akakite ‘oki te tangata ma’ata ō te Marae Ora ō Aotearoa nei koia te Taote Ashley Bloomfield ē, kua kitena ‘ia mai ē ko teta’i tangata ‘anga’anga ō teia nga’i kua ō takere ‘ia atu ‘aia ‘iaia ē ta maki iaia ē ‘aere ra ki te ‘angaanga ‘i piri atu teia maki ki runga ‘i te au metua pakarikari ‘i roto ‘i teia ngā’i. Kua ‘akakite katoa rāi ‘oki ‘aia ē ‘auraka te ‘iti tangata ē po’itirere mē ‘e au tumatetenga ‘akaou teta’i ka tupu mai mei teia pūnanga ‘i teia ngā rā.

Ko te tumu ‘oki teia ‘i ‘akapakari ‘ia ei te akoako’anga ki te au māpū ‘e, ‘auraka ē ‘aere koka aere ‘e oti ‘aere atu ei ‘i te ‘ātoro ‘i tō rātou au tupuna. Te meitaki ‘uāra te vaerua ‘ātoro ‘inārā mē kua pipiri mai ‘oki teia maki ki runga ‘ia rātou ‘i te ngā’i ‘i ‘aere ei rātou, kā topa atu rāi ki teta’i ngā’i ‘i roto ‘i te ngutu’are ō vouvou mā. Kua ‘akakite ‘ia ‘oki ē, tē meitaki ‘uāra teta’i ma’ata’anga ō te māpū mē to ‘ia rātou ē teia maki ka rauka ‘i te tu’anga pāruru nātura ō te kōpapa māpū ‘i te tamaki atu ‘i teia maki, ‘inārā ko te au metua ‘ē te au tangata ‘e makimaki tinamou tō rātou, kāre ē rauka ‘i tō rātou kōpapa ‘i te tamaki atu ‘i teia manumanu Corona.

Kua ‘akaue atu ‘oki te Taote Bloomfield ē kia ‘ātoro kātoatoa ‘ia atu te au pūnanga ‘akapū’anga ō te au metua Pakari ‘i Aotearoa nei ‘ē kia ‘akapāpū ‘ia atu ē ‘auraka tei tupu ‘i Rosewood kia tupu ki teta’i ngai kē atu. Kua ‘akaue katoa ‘ia atu ‘oki te Aronga ‘anga’anga ō te Marae Ora kia ‘akapāpū e kua rava te au ‘apinga nō te ropiropi’anga viviki ‘i te kā tū ‘ia atu ē teia maki ‘i roto ‘i teta’i ‘ua atu ō teia au pūnanga nei.

‘I teia tuātau ‘oki te kitena ‘ia mai nei ē, ko te māpū te ma’ata’anga ē tu ‘ia nei ē teia maki nō te koka ‘oki ē te putuputu’anga ki teta’i au māpū kē atu ma te kore ‘e āru’anga ‘i te au ‘akamatakite’anga. Ko te ma’ata’anga rāi ‘oki ē mate nei ko te au metua pakari. Ko te ngā’i mataora ‘oki ‘i teia ngā rā, kāre rai teia maki ‘i tō meitaki ake ki rotopū ‘i te ‘iti tangata Patipika

Mē kua ‘irinaki koe ē kua tū ‘ia koe ‘ē teia maki, ‘auraka koe ē ‘aere atu ki kō ‘i te taote, māri rā, ‘ē ringi atu koe ‘i tō’ou taote nā mua.

Mē kāre ‘e rauka mai, rīngi atu ‘i teia numero tauturu ō teia maki koia ‘oki te New Zealand Covid-19 Healthline 0800 358 5453, mē kare ‘oki tā’au ‘i te nūmero Nuti Reni ‘e rīngi atu koe ‘i teia nūmero +64 9 358 5453. Ko te au ‘akairo ngō’ie ‘ua ‘oki ō teia maki koia, ‘e ‘ūpē, mamae te karaponga, ‘ē te veravera te kōpapa.

Ko te Aroa te ‘apinga pu’apinga ‘I teia tuātau – Marshal Walia

Marshal Walia – Tamaiti e kave aere atu nei I te au pia kai na roto atu I te CIDANZ I Akarana

‘I teia au tuātau ē ‘aere nei teia maki rikarika ‘e te ū nei te au ngutu’are ki te au ‘apainga teia’a tūkētūkē, ‘e tauturu teta’i tā te Kavamani ‘i ‘akano’o nō teia tuātau, kāre rā ‘oki ‘i pāpū ē, ‘ea’a te roa ‘i mua ake kā pou ei teia. ‘E au putuputu’anga mē korē ra tā’okotai’anga teta’i ē vai nei tei ‘akataka’ia nō te ‘ākarakara ē ko’ai te ka tau ki teia au tauturu. Ko te ‘apinga ‘oki teia ē roa nei, ‘i te mea ‘oki ē ka ‘inangaro te au tu’anga nā rātou teia ‘anga’anga kia pāpū tikāi ‘ia rātou ē tē ‘aere nei te tauturu ki te aronga tei anoano ma’ata tikāi ‘i te tauturu.

‘Inārā mē oti ‘ua mai ‘ana ‘i teia pupu ‘i te ‘akapāpū ē ka ‘aere te tauturu ki’ea, ko teta’i tangata ē ‘apai nei ‘i te au pi’a kai ki te au ngutu’are koia ko Marshall Walia, ‘e tangata Initia.

Kua pukapuka atu au ki teia tamaiti, ‘ē 27 ona mata’iti ‘ē kua ‘akakite mai ‘aia ē ‘e ‘anga’anga tana ‘inārā te ‘akamatamata nei ‘aia ‘i tāna ‘ua’o rāi Pitiniti roko ‘ia mai ei ‘e teia maki.

Kua ui atu ē, ‘ea’a ‘aia ‘i rave ei ‘i teia angaanga ‘i Akarana nei ‘e oti akēra kā ‘aka’oro ‘aia mei teta’i ‘ope ki teta’i ‘ope ō Akarana? ‘E āka ngā’i ‘oki ‘a Akarana ‘ē tē ‘ākara ‘ua atu nei ‘oki au ki te pou ki runga ‘i te penitini.

Kua ‘akakite mai ‘aia ē, ‘i te ngā pi’a mua rāi tāna ‘i kave atu, kua ‘ati tikāi tōna ngākau ‘i te kite’anga ‘aia ‘i te mata taitaiā pūma’ana ō te au metua ‘ē te au pū ngutu’are ‘i te kite’anga ‘i te pi’a kai. Kua ‘akakite mai ‘oki ‘aia kia aku ē, ko te ora’anga ō te ‘iti tangata Initia ‘i roto ‘i te au ‘oire, mei tō te ‘iti tangata Patipika rāi. Ko teia ‘angaanga tauturu ‘aere ‘i tōna au metua pakari ‘i Initia kua mātau ‘aia ‘i te rave. ‘I teia nei ‘i nana ei kā rave ‘ua atu rāi ‘aia ‘i teia ‘anga’anga nō te mea ‘i nana ei, mē kite atu ‘aia ‘i te mata ‘ē te tū pūma’ana ō te tangata, kua pa’una ‘i nana ei tōna ora’anga ‘i roto ‘i teia nei ao. Ko te aro’a te ‘apinga pu’apinga, tē meitaki ‘ua nei ‘oki ‘aia ē tōna ngutu’are tangata nō reira ka tauturu tauturu ē ka ‘anga’anga tā’okota’i tātou. No reira kōtou ‘i Akarana ‘ākara ‘ia mai teia taeake.

‘Auraka ē ‘Akaariari mai ‘I tā kōtou kaikava ki mua ‘I te kātoatoa ‘I teia tuātau Tūmatetenga ē te ‘Akama’ara’anga ‘I te Mate ‘ē te Tū ‘Aka’ou’anga – Pati’anga ‘aka’aka ki te au mapu ‘Enuāmanu

 

Orometua Michael Akava e tona Tokorua  te anau

‘I teia ‘openga ‘epetoma kua tuku atu teta’i ‘Orometua mei te Ipukarea mai ‘i tāna pati’anga ‘aka’aka rava ki te au māpū ‘Enuamanu ē no’o nei ‘i Aotearoa ‘ē ‘Ōtirēria ‘auraka kia tuku atu ‘i to rātou au tūtū teata ē kaikava ara nā runga ‘i te pukamata.

Kua ‘akakite ‘oki te ‘Orometua Michael Akava ē, tē tomo nei te ‘iti tangata nā roto ‘i teia tuātau tūmatetenga nō teia maki ō te Covid-19, ‘inārā kāre tākiri ‘e karo’anga ē te manamanata nei teia au māpū nō tē reira. Runga’o ‘oki ‘i teia ‘i nā te ‘Orometua ei, ‘i teia tuātau mate ‘ē te tū ‘akaou’anga ō tō tātou ‘Atu ko Iesu Mesia kua kino atu teia ‘akaariari’anga mai ā teia au māpu ‘i teia au peu kaikava ki mua ‘i te kātoatoa nā runga ‘i te matapuka. Ko teta’i manamanata ‘oki tei kitena ‘ia atu, kia ‘akamata mai teta’i kua āru atu teta’i pupu ‘i tā rātou ‘akaariari’anga.

Kua ‘akakite ‘ia ‘oki ē, ‘e tika’anga rāi tō teia au māpū ‘i te tuku ‘i tā rātou ka anoano ki runga ‘i te matapuka. Kua ‘akakite rā ‘oki te ‘Orometua ē, nō reira ‘oki ‘aia ‘i tata ei ē “te pati ‘aka’aka nei ‘aia ki te au māpū”. Kua ‘akakite katoa ‘oki ‘aia ē kāre ‘aia ē tē araara ra ki te au māpū kātoatoa māri rā ki tō ‘Enuamanu ‘ua ‘i te mea ‘oki ē, nana rāi ia au tamariki.

Orometua Michael Akava Mama Orometua e te anau

‘I runga ‘oki ‘i te pukamata, ‘e ma’ata ‘ua atu rāi te au tangata tei turu atu ‘i te tuatua ā te ‘Orometua.

‘I teia tuātau ‘oki ‘i runga ‘i te pukamata, tē ma’ata ‘ua atu ra te ‘akaa’riari’anga ‘ā te au māpū ‘e teta’i au pakari katoa ‘i tā rātou ‘anga’anga kaikava ki mua ‘i te kātoatoa ‘i te au ngā’i rava rāi.

Kare oki I papu e me ko te Kuki Airani ua teia e maata nei I te rave I teia. Ko te manamanata rā ‘oki ō teta’i ma’ata’anga tangata ‘i teia nei koia ‘oki ko te ‘aka’āriu’anga tā teia ka ‘akatupu ‘i te pūtō atu’anga ‘i te tamariki ki teia peu tei ‘āriki ‘ia kia rave ‘ia atu ki mua ‘i te kātoatoa.