Te Maki COVID-19 I teia tuātau

‘I teia ‘openga ‘epetoma kua takakē ‘aka’ou atu ‘ē rua ngā tangata nō teia maki Covid -19 ‘i Aotearoa nei. Ko teia ngā mate ‘oki nō te Ma’anākai. Ko teta’i ‘oki tei takakē atu ‘e tangata mei roto mai rāi ‘i teta’i Pūnanga ‘akaruru’anga ō te aronga pakari  koia ‘oki te Rosewood Rest homes. ‘I teia ‘epetoma ‘oki ‘i topa kua takakē atu teta’i Vaine ‘ē 70 tūmā mata’iti mei taua Pūnanga ‘Akaruru’anga rāi.

Kua ‘akakite ‘oki te tangata ma’ata ō te Marae Ora ō Aotearoa nei koia te Taote Ashley Bloomfield ē, kua kitena ‘ia mai ē ko teta’i tangata ‘anga’anga ō teia nga’i kua ō takere ‘ia atu ‘aia ‘iaia ē ta maki iaia ē ‘aere ra ki te ‘angaanga ‘i piri atu teia maki ki runga ‘i te au metua pakarikari ‘i roto ‘i teia ngā’i. Kua ‘akakite katoa rāi ‘oki ‘aia ē ‘auraka te ‘iti tangata ē po’itirere mē ‘e au tumatetenga ‘akaou teta’i ka tupu mai mei teia pūnanga ‘i teia ngā rā.

Ko te tumu ‘oki teia ‘i ‘akapakari ‘ia ei te akoako’anga ki te au māpū ‘e, ‘auraka ē ‘aere koka aere ‘e oti ‘aere atu ei ‘i te ‘ātoro ‘i tō rātou au tupuna. Te meitaki ‘uāra te vaerua ‘ātoro ‘inārā mē kua pipiri mai ‘oki teia maki ki runga ‘ia rātou ‘i te ngā’i ‘i ‘aere ei rātou, kā topa atu rāi ki teta’i ngā’i ‘i roto ‘i te ngutu’are ō vouvou mā. Kua ‘akakite ‘ia ‘oki ē, tē meitaki ‘uāra teta’i ma’ata’anga ō te māpū mē to ‘ia rātou ē teia maki ka rauka ‘i te tu’anga pāruru nātura ō te kōpapa māpū ‘i te tamaki atu ‘i teia maki, ‘inārā ko te au metua ‘ē te au tangata ‘e makimaki tinamou tō rātou, kāre ē rauka ‘i tō rātou kōpapa ‘i te tamaki atu ‘i teia manumanu Corona.

Kua ‘akaue atu ‘oki te Taote Bloomfield ē kia ‘ātoro kātoatoa ‘ia atu te au pūnanga ‘akapū’anga ō te au metua Pakari ‘i Aotearoa nei ‘ē kia ‘akapāpū ‘ia atu ē ‘auraka tei tupu ‘i Rosewood kia tupu ki teta’i ngai kē atu. Kua ‘akaue katoa ‘ia atu ‘oki te Aronga ‘anga’anga ō te Marae Ora kia ‘akapāpū e kua rava te au ‘apinga nō te ropiropi’anga viviki ‘i te kā tū ‘ia atu ē teia maki ‘i roto ‘i teta’i ‘ua atu ō teia au pūnanga nei.

‘I teia tuātau ‘oki te kitena ‘ia mai nei ē, ko te māpū te ma’ata’anga ē tu ‘ia nei ē teia maki nō te koka ‘oki ē te putuputu’anga ki teta’i au māpū kē atu ma te kore ‘e āru’anga ‘i te au ‘akamatakite’anga. Ko te ma’ata’anga rāi ‘oki ē mate nei ko te au metua pakari. Ko te ngā’i mataora ‘oki ‘i teia ngā rā, kāre rai teia maki ‘i tō meitaki ake ki rotopū ‘i te ‘iti tangata Patipika

Mē kua ‘irinaki koe ē kua tū ‘ia koe ‘ē teia maki, ‘auraka koe ē ‘aere atu ki kō ‘i te taote, māri rā, ‘ē ringi atu koe ‘i tō’ou taote nā mua.

Mē kāre ‘e rauka mai, rīngi atu ‘i teia numero tauturu ō teia maki koia ‘oki te New Zealand Covid-19 Healthline 0800 358 5453, mē kare ‘oki tā’au ‘i te nūmero Nuti Reni ‘e rīngi atu koe ‘i teia nūmero +64 9 358 5453. Ko te au ‘akairo ngō’ie ‘ua ‘oki ō teia maki koia, ‘e ‘ūpē, mamae te karaponga, ‘ē te veravera te kōpapa.

Ko te Aroa te ‘apinga pu’apinga ‘I teia tuātau – Marshal Walia

Marshal Walia – Tamaiti e kave aere atu nei I te au pia kai na roto atu I te CIDANZ I Akarana

‘I teia au tuātau ē ‘aere nei teia maki rikarika ‘e te ū nei te au ngutu’are ki te au ‘apainga teia’a tūkētūkē, ‘e tauturu teta’i tā te Kavamani ‘i ‘akano’o nō teia tuātau, kāre rā ‘oki ‘i pāpū ē, ‘ea’a te roa ‘i mua ake kā pou ei teia. ‘E au putuputu’anga mē korē ra tā’okotai’anga teta’i ē vai nei tei ‘akataka’ia nō te ‘ākarakara ē ko’ai te ka tau ki teia au tauturu. Ko te ‘apinga ‘oki teia ē roa nei, ‘i te mea ‘oki ē ka ‘inangaro te au tu’anga nā rātou teia ‘anga’anga kia pāpū tikāi ‘ia rātou ē tē ‘aere nei te tauturu ki te aronga tei anoano ma’ata tikāi ‘i te tauturu.

‘Inārā mē oti ‘ua mai ‘ana ‘i teia pupu ‘i te ‘akapāpū ē ka ‘aere te tauturu ki’ea, ko teta’i tangata ē ‘apai nei ‘i te au pi’a kai ki te au ngutu’are koia ko Marshall Walia, ‘e tangata Initia.

Kua pukapuka atu au ki teia tamaiti, ‘ē 27 ona mata’iti ‘ē kua ‘akakite mai ‘aia ē ‘e ‘anga’anga tana ‘inārā te ‘akamatamata nei ‘aia ‘i tāna ‘ua’o rāi Pitiniti roko ‘ia mai ei ‘e teia maki.

Kua ui atu ē, ‘ea’a ‘aia ‘i rave ei ‘i teia angaanga ‘i Akarana nei ‘e oti akēra kā ‘aka’oro ‘aia mei teta’i ‘ope ki teta’i ‘ope ō Akarana? ‘E āka ngā’i ‘oki ‘a Akarana ‘ē tē ‘ākara ‘ua atu nei ‘oki au ki te pou ki runga ‘i te penitini.

Kua ‘akakite mai ‘aia ē, ‘i te ngā pi’a mua rāi tāna ‘i kave atu, kua ‘ati tikāi tōna ngākau ‘i te kite’anga ‘aia ‘i te mata taitaiā pūma’ana ō te au metua ‘ē te au pū ngutu’are ‘i te kite’anga ‘i te pi’a kai. Kua ‘akakite mai ‘oki ‘aia kia aku ē, ko te ora’anga ō te ‘iti tangata Initia ‘i roto ‘i te au ‘oire, mei tō te ‘iti tangata Patipika rāi. Ko teia ‘angaanga tauturu ‘aere ‘i tōna au metua pakari ‘i Initia kua mātau ‘aia ‘i te rave. ‘I teia nei ‘i nana ei kā rave ‘ua atu rāi ‘aia ‘i teia ‘anga’anga nō te mea ‘i nana ei, mē kite atu ‘aia ‘i te mata ‘ē te tū pūma’ana ō te tangata, kua pa’una ‘i nana ei tōna ora’anga ‘i roto ‘i teia nei ao. Ko te aro’a te ‘apinga pu’apinga, tē meitaki ‘ua nei ‘oki ‘aia ē tōna ngutu’are tangata nō reira ka tauturu tauturu ē ka ‘anga’anga tā’okota’i tātou. No reira kōtou ‘i Akarana ‘ākara ‘ia mai teia taeake.

‘Auraka ē ‘Akaariari mai ‘I tā kōtou kaikava ki mua ‘I te kātoatoa ‘I teia tuātau Tūmatetenga ē te ‘Akama’ara’anga ‘I te Mate ‘ē te Tū ‘Aka’ou’anga – Pati’anga ‘aka’aka ki te au mapu ‘Enuāmanu

 

Orometua Michael Akava e tona Tokorua  te anau

‘I teia ‘openga ‘epetoma kua tuku atu teta’i ‘Orometua mei te Ipukarea mai ‘i tāna pati’anga ‘aka’aka rava ki te au māpū ‘Enuamanu ē no’o nei ‘i Aotearoa ‘ē ‘Ōtirēria ‘auraka kia tuku atu ‘i to rātou au tūtū teata ē kaikava ara nā runga ‘i te pukamata.

Kua ‘akakite ‘oki te ‘Orometua Michael Akava ē, tē tomo nei te ‘iti tangata nā roto ‘i teia tuātau tūmatetenga nō teia maki ō te Covid-19, ‘inārā kāre tākiri ‘e karo’anga ē te manamanata nei teia au māpū nō tē reira. Runga’o ‘oki ‘i teia ‘i nā te ‘Orometua ei, ‘i teia tuātau mate ‘ē te tū ‘akaou’anga ō tō tātou ‘Atu ko Iesu Mesia kua kino atu teia ‘akaariari’anga mai ā teia au māpu ‘i teia au peu kaikava ki mua ‘i te kātoatoa nā runga ‘i te matapuka. Ko teta’i manamanata ‘oki tei kitena ‘ia atu, kia ‘akamata mai teta’i kua āru atu teta’i pupu ‘i tā rātou ‘akaariari’anga.

Kua ‘akakite ‘ia ‘oki ē, ‘e tika’anga rāi tō teia au māpū ‘i te tuku ‘i tā rātou ka anoano ki runga ‘i te matapuka. Kua ‘akakite rā ‘oki te ‘Orometua ē, nō reira ‘oki ‘aia ‘i tata ei ē “te pati ‘aka’aka nei ‘aia ki te au māpū”. Kua ‘akakite katoa ‘oki ‘aia ē kāre ‘aia ē tē araara ra ki te au māpū kātoatoa māri rā ki tō ‘Enuamanu ‘ua ‘i te mea ‘oki ē, nana rāi ia au tamariki.

Orometua Michael Akava Mama Orometua e te anau

‘I runga ‘oki ‘i te pukamata, ‘e ma’ata ‘ua atu rāi te au tangata tei turu atu ‘i te tuatua ā te ‘Orometua.

‘I teia tuātau ‘oki ‘i runga ‘i te pukamata, tē ma’ata ‘ua atu ra te ‘akaa’riari’anga ‘ā te au māpū ‘e teta’i au pakari katoa ‘i tā rātou ‘anga’anga kaikava ki mua ‘i te kātoatoa ‘i te au ngā’i rava rāi.

Kare oki I papu e me ko te Kuki Airani ua teia e maata nei I te rave I teia. Ko te manamanata rā ‘oki ō teta’i ma’ata’anga tangata ‘i teia nei koia ‘oki ko te ‘aka’āriu’anga tā teia ka ‘akatupu ‘i te pūtō atu’anga ‘i te tamariki ki teia peu tei ‘āriki ‘ia kia rave ‘ia atu ki mua ‘i te kātoatoa.

Teia’a ki runga I te Ngutuare Tangata ka u rai te Maki Manako

‘I teia tuātau kāre ‘e ma’ata ana te tārē’anga tangata Kūki ‘Airani ē ō nei ki roto ‘i te au manamanata ngutu’are mē ‘aka’āite ‘ia atu ki teta’i au ‘iti tangata kē atu mei te Samoa, Maori ē te vai atūra. Ko te ‘ākara’anga teia ‘ā teta’i tama Kūki ‘Airani ē ‘anga’anga nei ki roto ‘i teia tu’anga nō te ‘ākara atu’anga ki roto ‘i te ora’anga ngutu’are ‘ē te ‘apainga ‘ā iri nei ki runga ‘i te manako ō te au metua ‘ē te aronga mama’ata ‘i teia tuātau ē ‘aere nei te maki Covid-19.

Ko Tuakana Turua kua ‘akamata ‘aia ‘i te ‘anga’anga atu ki roto ‘i te Tu’anga ō te Turanga maki Manako mei teta’i 10 mata’iti ‘i topa. Kua ‘aere atu ‘aia ki te ‘āpi’i Tuatoru ō Poneke, ‘ē kua rauka mai tōna peapa mei teta’i rua mata’iti ‘i topa nō te Tu’anga Ropi’anga koia ‘oki ‘e Bachelor ‘i roto ‘i te Social Works.

 

Tuakana e tona metua vaine I tona kaui, tona teina e te are tuaine

 

Ko te rua mata’iti teia ‘iāia ki roto ‘i te tu’anga ‘anga’anga Porokiroki ‘i te au tangata ‘ē ō nei ki roto ‘i te au manamanata ‘i roto ‘i te ngutu’are nō te rave kino ki tō te ngutuare.

‘I teia tuātau ‘oki te ‘anga’anga nei rāi rātou ‘ite mea ‘oki ē ko teia rā’ui LOCKDOWN, kua taui tē reira ‘i te tūranga Ora’anga ō te ‘iti tangata ‘i roto ‘i te ngutu’are. Kāre ‘oki teta’i ma’ata’anga tangata ‘i mātau ‘i te kite ‘uātu ‘i teta’i ‘i te au taime rava rāi. Ko tei mātau ‘ia ‘oki, kua ‘aere te ma’ata’anga ki te ‘anga’anga, te tamariki ki te ‘āpi’i ē ‘i teta’i ma’ata’anga ngutu’are ko te metua va’ine ‘ua tō te ngutu’are.

Kā riro anake teia au tūranga ‘ei ‘apainga ma’ata ki runga ‘i teta’i au tangata ‘i roto ‘i te ngutu’are. Ko te au tūranga ‘oki teia ē ‘akamata mai ana te manamanata ‘ē ko teia ‘oki tā Tuakana mā ē ‘ākarakara matatio nei ‘i teia tuātau.

Mē kāre ‘oki ē rava te kai mē kore ra te moni, purupururu ‘aere mai ‘a nāringa ‘ē ‘ātika mā. Teta’i au ‘apinga ‘aere kua ngaropoina, ‘oki ‘aka’ou mai, kua ‘aka’apa atu teta’i ‘i teta’i. Penei ē, ‘e au mea rikiriki ‘ua, mē kāre rā ‘oki ē ‘ākarakara meitaki ‘ia kā ma’ata atu te manamanata.

‘I roto ‘i teta’i ‘ākara’anga, tē vai nei teta’i au metua kua mātau rātou ‘i te ‘akaputuputu ki tō rātou au taeake ‘i te au pō Varaire mē oti te ‘anga’anga ē ‘i te mea ‘oki ē kāre teia ē tupu ‘aka’ou kā pura mai rāi teta’i mānga a’i, viviki ‘ua ‘i te riri riro atūra ‘ei manamanata ma’ata atu. Ko teia au ‘apinga anake ka anoano ‘ia kia mārama te au ngutu’are tangata ē ka ‘akapē’ea ‘i te ‘akatanotano’anga.

Kua ‘akakite ‘oki ‘a Tuakana ē, nō te tū ō te ora’anga ‘i teia tuātau ‘ē te kaveinga ē ‘aere nei te ora’anga ‘i teia tuātau, ‘e ma’ata ‘uātu rāi te au māpū ē tomo nei ki roto ‘i te tu’anga ‘anga’anga maki manako.

Kua ‘akakite ‘oki ‘a Tuakana ē, ko te tumu ‘i tomo ei ‘aia ki roto ‘i teia tu’anga ‘anga’anga nō te mea kua kite tikāi ‘aia ‘i tōna metua tāne ‘i te tomo’anga nā roto ‘i teia maki ‘ia rātou ‘i Rarotonga ‘inārā ‘i tē reira tuātau kāre ‘e tauturu nō tē reira tū ‘āpikepike, ka ‘inangaro ‘aia ‘i nana ei ‘i te tauturu ‘i teta’i ‘uātu ngutu’are tangata kia kore ‘ē tomo nā roto ‘i tā rātou ‘i tomo mai ana nā roto ma to rātou metua tāne tei moe ake nei.

I te tua o tona metua tane, no roto mai aia ia ngati Anautoa e Ngati Uritau. E tuakana oki tona metua tane a Upokoina no Mata Andrew Turua , te Uritaua Rangatira tei moe ake nei. I te tua o tona metua vaine, e mokopuna teia na Teariki

Maeva(Mokini) raua ko MamaTu o Ngatiarua o Raumati.

Ko te teina teia o te metua Tane o Tuakana I mua, rotopu koia a Uritaua Rangatira(Andrew Turua) tei moe ake nei te uanga a Tura mei roto mai I Te Uanga Tai Kaaanapa Tiu Te

‘E Kāpua’anga nōku ki Avaiki Nui

‘E Maunga ko Tūroa
‘E vai tapu ko te vairoa
‘E Vaka ko ‘Ᾱpaipai moana
‘E Matakeinanga ko Te’akatauira
‘E Marae ko Pū ‘Arakura
‘E ‘Are Kōrero ko te Maora-o-te-au
Ko au teia Te Ka’a Tua Tika
‘E One Kura
‘E One Tapu
‘E ‘Uri mokomoko nā ‘Uke Ariki
‘E Mokopuna nā Teariki rāua ko Matapo Maeva

COVID-19 TŪRANGA TE’ATE’AMAMAO 4 – KURA ‘ŌU

Moni Tauturu ā te Kavamani ‘I te au Kamupani kāre ‘e ‘Anga’anga ‘akaou ana

‘I roto ‘oki ‘i te ‘akamārama’anga ā te Prime Minister nō runga ‘i teia tauturu, kua ‘akakite ‘aia ē ko teia moni, ‘e moni tauturu ‘i te au Kamupani ‘i te tauturu’anga ‘i tā rātou aronga ‘anga’anga. Te vai nei ‘oki teta’i au ngā’i ‘anga’anga kāre ‘e anoano ‘aka’ou ‘ia ‘i teia tuātau ‘i muri ake ‘i te ārai’ia ‘anga te putuputu ki te ngā’i ‘okota’I, ‘e rāvenga nō te tā māria mai ‘i te toto’a’anga ō te manumanu ō teia maki Covid-19.

Kua ‘oake ‘i reira te kavamani ‘i teia moni ‘ei tūtaki atu ‘i te aronga ‘anga’anga ‘inārā, kāre ‘oki ē ko te ma’ata ‘i ta rātou ‘i mātau, ‘inārā kua rava ‘ua ‘ei tauturu ‘i te kōpu tangata. ‘E ‘anga’anga ‘oki ia nā te au kamupani ‘i te ‘akatano atu ‘i tē reira. Kua ‘akakite ‘oki ‘a Adern ē ko teia a’kataka’anga nā te au ngā’i ‘anga’anga ‘ua kua ‘iti tākiri tō rātou ora ‘anga’anga, mē kore ra kua ‘akatakakē ‘ia rātou nō tō rātou tūranga mē kore ra nō te tūranga ō teta’i ō rātou tangata ‘anga’anga.

Ko te au ‘anga’anga ‘oki ē te ‘anga’anga ‘ua nei rāi te aronga ‘anga’anga mei tei mātau ‘ia, kāre tā rātou moni tūtaki ē taui. Kua ‘akakite katoa rā ‘oki te Prime Minister ē, kāre te au pū ē ‘akatika ‘ia kia mānono ‘i te aronga ‘anga’anga kia ‘apai ‘i tō rātou Annual leave ‘ē rauka ei ‘ia rātou teia moni, kāreka rā ko teia moni ‘i nā te PM ei, ‘e tika’anga tō te aronga ‘anga’anga ‘i te ko’i ‘i tē reira mei tō ratou au pū mai mē kāre rātou ē ‘anga’anga ‘aka’ou ana ‘i teia tuātau. ‘Inārā ‘i nā te Prime Minister ei, mē ka  inangaro rātou ‘i tō rātou aronga ‘anga’anga ‘i te ‘apai ‘i tō rātou annual leave, ‘e ‘oake rātou ‘i teta’i tuātau ‘akate’ate’amamao ‘ē 14 rā ‘i mua ake kā tā’anga’anga atu ei ‘i te annual leave.

Ko teia moni rā ‘oki ‘i ‘akakite ei te Prime Minister, ‘ei tauru ‘i te au Pitiniti ‘i te ‘ākono’anga ‘i tō rātou aronga ‘anga’anga.

Kua ‘akakite ‘oki ‘aia ē mē kua ‘irinaki te aronga ‘anga’anga ē, ‘e ‘anga’anga taukore teta’i ē rave ‘ia ara mē kore kāre rātou ‘i mārama meitaki ē ‘ea’a tē tupu ra, ‘e ringi atu rātou ‘i te nūmero O800 20 9020  mē kore ra ‘ātoro atu ‘i te ‘ātui roro uira infor@employment.govt.nz

Ko te aronga kātoatoa ‘oki ‘i nānā ei ka ‘akarukena ‘ia mai nō runga ‘i tā rātou ngā’i ‘anga’anga nō teia tūranga ō te maki ‘e ‘aere nei, ‘e tika’anga tō rātou ki te tauturu ā te WINZ ma te kore ‘e tiaki ‘inārā tei runga ‘ua ‘i te tangata ‘i te māro’iro’i i te ringi atu me kore ra ‘i te ‘ātoro atu ‘anga ‘i te tauturu nā roto ‘i te ‘ātui roro uira.

I raro ake ‘oki ‘i te ‘akano’ono’o’anga ō te Kiwi Saver ‘e tu’anga rāi teta’i tei ‘akano’o ‘ia mei teia ē tupu nei ‘e matara mai ei te moni ‘inārā, kua ‘akakite te Prime Minister ē kia ‘ātoro atu te ‘iti tangata ‘i te pupu nā rātou ē ‘akateretere ana ‘i tā rātou Kiwi Saver ‘inārā kua poroki katoa ‘aia ē, ‘e vao’o ‘ua te ‘iti tangata ‘i te Kiwi saver ‘e rāvenga mē kāre atu rāi ‘e tauturu kē atu ‘ē rauka.

‘Akamātau ‘I te Tā’anga’anga ‘I te ‘Ātui Roro Uira

Kua ‘akakite ‘oki te Prime Minister Jacinda Adern ē, ‘i teia ‘epetoma ‘i topa ‘i roto ‘ua ‘i teta’i 4 rā, mei teta’i 7,500 tangata tei rīnga atu ‘i te ‘Ōpati ō te Work and Income koia ‘oki te WINZ. Kua tupu mai ‘oki teia nō te au ngā’i ‘anga’anga tei tōpiri ‘ia atu ‘i te mea ‘oki ē, kāre ‘e tangata ‘aka’ou ē ‘aere ana ki reira, mē kore ra kāre te tangata ‘ē ‘akatika ‘aka’ou ‘ia kia ‘aere atu kia rātou mei te au ngā’i kaikai, kaikave ‘ē tē vai atūra. Tē vai katoa ara ‘oki te au ngā’i ‘anga’anga mei te au ngā’i ‘oko ‘apinga mei te mōtokā, te kāka’u ē tē vai atūra. Ko te au ngā’i ‘oki ē ‘anga’anga nei koia ‘oki ko te au ngā’i ‘ua ka anoano’ia mei te au toa ‘oko kai matamata, mata ‘ē te au kai punu.

Nō teia tū ‘oki, kua ‘akatika roa te aronga ‘anga’anga ki kō ‘i te WINZ nō teta’i rāvenga ‘ei tauturu ‘i te ngutu’are tangata.

‘I te mea ‘oki ē kua tōpiri katoa te ‘Ōpati o te WINZ, tē nā runga ‘ua nei ‘i reira te rave’anga ‘i tā rātou ‘anga’anga ‘i te tāniuniu ‘ē te ‘ātui roro uira. Kua ‘akite ‘oki te PM Adern ē, māmā atu te ‘iti trangata  ‘i te ‘aere atu ki runga ‘i te kupe Roro Uira ā te WINZ infor@employment.govt.nz. Tē ‘irinaki ‘ia nei rā ‘oki ē ka ma’ata atu te tangata ‘i teia ‘epetoma ka anoano atu ‘i te tauturu ā te WINZ. Kua pati katoa ‘oki te Prime Minister Adern ē, ‘i teia tuātau tūmatetenga, kia ma’ata te ‘akakoromaki ē kia mārama rāi te ‘iti tangata ē tē tauta nei rāi te aronga ‘anga’anga ō te WINZ ‘i te rave atu ‘i tā rātou ‘anga’anga ma te tau, ma te āru atu ‘i te au ‘akaue’anga ki runga ‘ia rātou mei runga atu ‘i tō rātou au ‘aka’aere, nō reia kia tauturu atu rāi te kātoatoa ‘ia rātou nā roto ‘i te ngākau ‘aka’aka ē te aro’a.

‘E Meitaki atu tē tupu nei, ‘I tei tāmanko’ia

‘I te tāre’anga ō te tangata tei tū ‘ia atu ‘ē te maki Covid -19 ‘i te topa atu’anga ki runga ‘i te tauatini ē tē manamanata nei teta’i ma’ata’anga tangta, kua ‘akakite te Prime Minister Jacina Adern ē, ‘e meitaki atu tē tupu nei ‘i teia tuātau, ‘i tei tāmanako’ia ‘i mua ake kā tomo atu ei te Basileia ki roto ‘i teia tūranga Lockdown.

Ko te kaveinga ‘oki ē kia rave ‘ia atu te ‘akaue’anga Lockdown ‘i teia tuātau, kua rauka mai tē reira mei roto mai ‘i teta’i ‘ākarakara’anga matatio ‘i te tū, te peu ē te au ‘ākono’anga ā te ‘iti tangata ō teia Basileia, ‘ē te au ‘āpi’i’anga tei kitena’ia mai mei te au Basileia tei tā’ī’ī atu ‘i teia maki nā mua ake.

Kua ‘akakite ‘oki ‘a Adern ē, ko tei tāmanako ‘ia mai ‘ē te pupu ‘ākarakara matatio ō te Kavamani, ‘i teia ‘epetoma kā taeria te 4,000, ‘inārā ‘i nana ei, tei runga rāi tātou ‘i te tārē’anga 1000, pēnei ‘i nānā ei, kua āru tikāi te ‘iti tangata mē kore ra te ma’ata ‘anga ō te ‘iti tangata ‘i te au ‘akaue’anga tei tukuna ‘ia atu ki va’o.

‘I roto ‘oki ‘i teta’i pukapuka’anga ki te Taote Teariki Maoate, kua ‘akakite katoa rāi ‘aia ē, ‘ea’a te ‘iti tangata ē manamanata noātu ē, ko te tārē’anga ō te tangata ‘i teia tuātau ē tei roto ‘i te 80 tūmā ‘i te rā, kāre tē reira ē kino ana mei tā te aronga ‘ākarakara matatio, ko tei ‘akatumu ‘ia ki runga ‘i te tārē’anga ō te au basileia ‘i va’o mai. Kua ‘akakite ‘oki ‘a Maoate ē, ko te nūmero ‘āiteiteite ‘i te au rā tatakita’i, kare ‘oki ‘i ma’ata te tarē’anga ‘akairi nā runga ake ‘i te au rā tātakita’i.

Kua ‘akakite katoa rāi ‘oki te Prime Minister Adern ē, ko te tuatua nō te ‘akaroa atu‘anga ‘i te Lockdown, kāre tē reira ‘i ‘uri’uri ‘ia ake. Nō reira tē no’o nei rāi tē reira ki te roa tei ‘akano’o’ia.

Te Māmā ‘Auro Mei te Ipukarea Mai, Tē Mataora ‘Ua Nei

 

‘I teia tuātau ō te Lockdown tē no’o maira ‘i kō ‘i te Patu Paepae ō ‘Enuā Manu ‘i Mangere te pupu Keteporo ō te au Māmā ‘Auro mei te Ipukarea mai. Ko teta’i ‘oki teia ō te au tangata e ‘okī ra ki te Ipukarea tei piritia mai ki Aotearoa nei.

Kua mārama ‘ia atu ‘oki ē, ko teta’i putunga ‘ua teia ō teta’i 200 tūmā pātete tei tā’ī’ī mai ki ‘Ākarāna nei ‘i tukuna ‘ia mai ei te ‘akaue’anga ō te Lockdown.

‘Ē 41 ‘oki rātou ‘i te kātoatoa, tei tere atu ki Vai’ī no teta’i tāmataora’anga ketepōro tei mātau rātou ‘i te rave ‘i te au 2 mata’iti rava rāi. Kua ‘akakite mai ‘oki te ‘aka’aere ō teia pupu ‘a Mene Rennie ē, kua papa rāi rātou nō teia tere nō rātou ‘ē kua tārotokākā rāi rātou ē ka tā’ī’ī rātou, ‘inārā ‘i te ‘akapāpū atu’anga te au ‘akateretere mei Vai’ī mai ē kāre ‘e manamanatā kua ‘aere atu rātou, ‘inārā kāre rātou ‘i ‘apai ana ‘i tō rātou ngā metua pakari roa atu koia ‘a Māmā Ritua Koteka koia ‘oki ‘a Aunty Kath ‘ē Māmā Rai Heather ‘i muri ake ‘i te poroki’anga ā te va’ine ma’ata ō Te Marae Ora te Taote Aumea Herman. ‘Ē ta’i rāi ‘oki ā rātou tārekareka ‘i oti ‘i tae atu ei te ‘akaue’anga ‘i Vai’ī ē kia tākore atu ‘i te tārekareka.

Te rapu maira tikāi ‘oki te au māmā kia oti rātou ‘i te ‘akatakakē Matatio ‘ia kia rauka ‘oki ‘ia rātou ‘i te ‘oki viviki atu ki Rarotonga ‘inārā kāre tē reira rapu’anga nā rātou ‘i manuia ana. Ra 23 ‘oki rātou ‘i tae mai ei ki ‘Ākarana nei kua tae te ‘akaue’anga Lockdown ā Jacinda Adern ū te Kavamani Aotearoa, ‘ē toru rā ‘i muri mai. ‘Ē rua ‘oki ‘epetoma ka anoano ‘ia nō te ‘akatakake’anga matatio.

Kua rauka ‘oki te Komitiona Ngāteitei ō te ‘iti Tangata Kūki ‘Āirani ‘i Aotearoa nei ‘a Elizabeth Wright Koteka ‘i te ‘akano’o atu ‘i teta’i ngā’i no’o’anga nō rātou ‘i ‘Ākarana nei. ‘I teia tuātau ‘ia ratou ‘i Aotearoa nei, nā te taeake Thomas Wynn mei roto mai ‘i te ‘Ōpati ō te ‘iti Tangata Patipika ē Seline Patia Vainerere ‘ē ‘oro’oro ‘aere ana nō rātou ma te tauturu ā te ‘iti tangata Kūki ‘Āirani ‘i ‘Ākarana nei. Kua ‘akakite ‘oki ‘a Mene ē, kua maringi ‘ua mai te aro’a ō te ‘iti tangata ‘i te kitea ‘anga ‘ia ē tei’ea rātou ‘i te ngā’i ‘i no’o ei.

Kāre ‘oki rātou ‘i nā Mene ei ‘ē no’o ‘ua ana, ‘e āka ‘āua ‘oki tō te Patu Paepae ō ‘Enua manu, kua rauka rāi ‘ia rātou teta’i tuātau ‘akaetaeta uaua ‘i te au rŌ tātakita’i.   Kua ‘akakite ‘a Mene ē, kua rave katoa ana rātou ‘i teta’i tāmataora’anga nā rātou rāi ‘ia rātou rāi ‘i teia ‘epetoma ‘i topa koia ‘oki ‘e tārērē ‘ura. ‘Ā teia ‘epetoma kā rave atu rōtou ‘i te tārērē ‘īmene. Kia ui atu au ē ko’ai te mātakitaki, kua ‘akakite mai ‘aia ē, ko rātou rāi ‘inārā ‘i nāna ei, tē ‘irinaki nei ‘aia ē ka nene’i ‘ia teia ‘anga’anga nā rātou nō te tuku atu ki runga ‘i te pukamata. Mei te taime mai ‘oki ‘i tae mai ei rātou ki Aotearoa nei, kāre rātou ‘i topa mai ake ki vao ‘i te Paepae ū ‘Enua Manu. Kā kave mai ‘i nana ei te tangata ‘i te mānga ki va’o ‘i te ngā’i ē tomo atu ei ki roto ‘i te ‘aūa ‘akaruke ei, ‘i te mea ‘oki ē te āru nei rātou ‘i te ‘akaue’anga ā te Kavamani. Kua ‘akite ‘aia ē, te mataora ‘ua nei rātou ‘i reira noātu ‘oki ē te vai nei rāi te ‘inangaro ‘i te ‘oki vave atu ki te Ipukarea  kāre rā ‘oki ‘e rāvenga ‘i teia tuātau.

 

 

CIDANZ Office CLOSED until further notice