Pa Marie Upokotini Ariki – Torunga’uru Mataiti ki runga I te Ta’onga

Written by Tauraki Rongo (Tutu – nenei’ia e Lisa Williams)

‘I te Ma’anaka ‘i topa, kua rave ‘ia atu te ‘akama’ara’anga ‘i te torunga’uru’anga mata’iti ō te Pa Te Ariki Upoko O Te Tinitini Marie ki runga ‘i te tā’onga ō Pā. ‘I teia ngā mata’iti ‘i topa, nō Aotearoa ‘ua nei ‘a Pā Ariki ‘i te ngā’i ‘i no’o ei nō teta’i au tūranga ō te ora’anga kōpapa.

Ko teia ‘anga’anga tikāi ‘oki ka rave ‘ia atu ki te Ipukarea, ‘inārā, nō te maki ē ‘aere nei, kua mārō rai teta’i ōna ngā Rangatira ē kia rave ‘ia atu teia ‘anga’anga. Mē kāre ki te Ipukarea, ki Aotearoa nei.

Ko Rautea Rangatira (Rosie Blake) ‘ē ‘Iro Rangatira (Joe Ngatae) ngā Rangatira ō Pa Ariki tei ‘akauruuru katoa ‘ia atu ‘i te mata’iti ‘i kake atu ei ‘a Marie Pa ki runga ‘i te tā’onga. Kua turuturu ‘ia atu te ‘akateretere’anga ē te ‘akano’ono’o’anga ō teia ‘anga’anga ‘i te Maanakai e, Pikiare Mataiapo ma te ‘iti tangata Takitumu ‘i Akarana.

Kua tae katoa atu te ‘iti tangata Maori nō teia ‘akakoro’anga. Kua ‘akakite ‘ia ‘oki ‘i roto ‘i te au taratara’anga ē ko te piri’anga ō te Pa Ariki ki te ‘iti tangata Maori, ‘e mea mātūtū te reira. Ko teta’i teina ō Marie Pa kua ‘āngai’ia atu e te kōpu Ariki Tuheitia Paki.

‘I roto ‘i tāna ‘akameitaki’anga ‘i teia ‘anga’anga tei rave ‘ia atu, kua ‘akakite a Pa Marie ē, tē tāpapa atu nei aia nō te ‘oki atu ki te Ipukarea tāvini atu ei ‘i tōna Vaka tangata ‘i Takitumu. Kua ‘akakite katoa ‘a Pa Ariki e, ‘i roto ‘i tana au ‘anga’anga teia rave atu, ko tāna ‘anga’anga ‘openga tei rave ‘ua ‘ia ake nei ko te ’ōronga atu’anga ‘i tetai potonga ‘enua ‘āriki tā’onga ō Pa, ‘ei ‘akaū ‘i teta’i ngutu’are nō te aronga pakari ē te makimaki ‘i te Ipukarea.

Kua puta mai ‘oki teia anoano ‘i muri ake ‘i te kitena’anga ‘ia atu teta’i au metua ē no’o ra ki roto ‘iI tetai au ngutu’are kāre ‘ē tau kia no’o ‘ia ē te tangata.

Terepai Maoate urges all MPs to take the lead and accept a pay-cut

Written by Florence Tia Syme-Buchanan

[Democratic Party Opposition Release]

Cook Islands Deputy Opposition leader Terepai Maoate has urged all MPs to take the lead and accept a pay-cut. Maoate made the recommendation in Parliament today Monday 20 June. MP Maoate has voluntarily had his salary reduced and redirected into his Ureia community on Aitutaki to help with agricultural projects he has initiated.

Pictured: Hon Terepai Maoate Jnr with wife Paula [Photo by Gerardus Verspeek] 

Speaking outside Parliament Maoate says he believes people will appreciate MPs showing solidarity with workers and the community who have been affected by the economic downturn. “I also urge public servants who are on the same salary band as MPs to follow suit. As Democratic Party opposition leader Tina Browne has already stated when she publicly encouraged MPs and high earning public servants to take a pay cut – “we’re all in the same storm together.”

Four Opposition MPs have taken salary cuts. In a front-page article last week Cook Islands News misreported that MPs were seeking allowance top-ups during the downturn and demanding spousal allowances. The newspaper has not published a correction despite being asked to do so by the Democratic Party Opposition.

Tina Browne has explained the question put to Parliament by MP Terepai Maoate was clarification of s5(2) of the Remuneration Order. “It was not about me or MP Maoate asking for entitlements to be paid.” “My point was that all MPs should be treated the same in that travel entitlements for Pa Enua MPs residing in Rarotonga should be the same as those residing in their constituencies. That was what the questions were.”

Speaking on the CINews article headed “MPs seek allowance top-ups in downturn” PM Henry Puna said the media has a responsibility of reporting the proceedings of the House without sensationalising anything they report. “That headline certainly achieved that”

PM Puna described the newspaper article written by Rashneel Kumar as inaccurate and unfair. Parliament has ruled that Cook Islands News reporter Rashneel Kumar be barred from Parliament for a period of time yet to be determined.

Puna said Parliament might be accused of attempting to silence the media and he certainly expected that stance to be taken by Cook Islands News. However, Parliament proceedings are broadcast live on radio and television and accessible to the public. PM Puna said it was a move to hold media to account.

MP Maoate says he’s relieved that Parliament has condemned the Cook Islands News article which portrayed him and all other MPs in a very negative light.

Ko’ai Tikāi te Aronga Mana

Written by Tauraki Rongo

‘I roto ‘i te au ‘ākarakara’anga matatio ē rave’ia nei ‘i teia tuātau nō runga ‘i te Papa Ture Tāmanako no te au tika’anga ō te manu’iri ki roto ‘i te Basileia, kua ‘akakite ‘a Terea Mataiapo (Paul Allsworth) ē, tē tā’ī’’ī nei teta’i ma’ata’anga tangata ‘i tetai au ‘akamāramarama’anga.

Pictured: Terea Mataiapo with Te Ikamata Toru Ariki (Center)

Kua ‘akakite ‘oki ‘aia ē kua rave atu te Koutu Nui ‘i teta’i ‘iri’iri Kāpua nō runga ‘i teia Papa ture tāmanako. Ko teta’i ‘apinga ‘oki tei matara mai koia ko te ‘akataka’anga tikāi ō te aronga mana. Ko’ai tikāi te aronga mana?

Kua ō mai ‘oki ‘i nāna ei te ‘akataka’anga ‘i te aronga mana ki roto ‘i tā rātou ‘uri’uri’anga ‘i te mea ‘oki ē kua tāuru atu teta’i aronga ‘i te au ‘aka’aere ‘anga’anga ki roto ‘i tā rātou taratara’anga manako ē, ‘e aronga mana.

Kua ‘akakite ‘oki ‘a Terea ē, ko te Aronga Mana ko te aronga tā’onga ‘ua ‘i roto ‘i te au matakeinanga ō te au Ariki. Ko teia aronga ko te au Ariki, te au Mata’iapo, Rangatira ‘ē te au Kāvana. Ko te au tangata tei ‘akarangatira’ia ē te Evangelia ‘ē pērā rātou tei ‘akarangatira’ia e te ‘akateretere’anga ā te papa’ā, kāre rātou ‘i te aronga mana. Kua ‘akakite ‘oki ‘a Terea ē, tē ‘irinaki nei rātou ē kāre te Kavamani ē rapurapu ‘i te ‘akamana ‘i teia ture māri rā kia ‘ākarakara meitaki ‘ia rāi, ‘ē kia mārama katoa ‘oki te ‘iti tangata ‘i tē reira.

 

Pictured: Te Aronga Mana o Nukuroa

Kua ‘akakite katoa ‘oki ‘a Terea ē ‘i tāna ‘ākara’anga ka anoano’ia teia ture tāmanako, kia tātā’ia ki roto ‘I te reo maori ‘ē pēra ‘i roto ‘i te tātā’anga kia mārama te ma’ata’anga ō te ‘iti tangata. Kua ‘akakaite ‘aia ē, ko teia ture ‘ē ‘aka’ōu’ia nei ‘i teia tuātau, kā riro tē reira ‘i te tuku ‘i te kaveinga ‘ē tiratiratū ei te toketoke ‘enua, mē tārevakē ‘i nānā ei te ‘akano’o’anga ‘i teia ture ‘i teia tuātau kā peke te tika’anga ō te toketoke ‘enua riro atu ei tātou ‘e ‘utu paunu ‘i runga rāi ‘i tō tatou ‘enua.

CIDANZ Annual General Meeting – 30 June 2020, 6.30pm

ZOOM MEETING LINK

 

It’s that time of the year again where we invite you all to attend CIDANZ Annual General Meeting via Zoom.

Hosted by our Board of Trustees, this years AGM is another chance for you to hear about CIDANZ’s developments from the past 12 months.

The 2012-2015 Cook Islands Development Action Plan [NZ] has been reviewed, aligned and focused for 2020-2030. A clear vision, priority areas and actions were identified, feedback was sought from all regions across NZ, which informed the final Cook Islands Strategic Action Plan 2020 – 2030 (CIDSAP NZ).

Meet with us via Zoom on Tuesday 30th June, 2020 at 6.30pm.

Zoom link: shorturl.at/csvDV

Ture Tamanako no te Tikaanga o te Tangata ki Roto I to tatou basileia

Translated by Tauraki Rongo

‘I teia ngā rā tē kimikimi atu nei teta’i Kumiti tei ‘akano’o ‘ia ē te Pāramani ō te Kūki ‘Ᾱirani ‘i te Manako ō te ‘iti tangata nō runga ‘i teta’i Ture Tāmanako ē ‘akate’ate’amamao ‘ia nei nō te tuku atu ki mua ‘i te Pāramani.

Ko teia ture Tāmanako ‘oki nō te Tika’anga ō teta’i tangata ki roto ‘i teta’i Basileia (Immigration)nā te Kūki ‘Ᾱirani.

Ko te ture ‘oki ē mana nei ‘i teia tuātau ko te “Residence and Departure Act 1971-72” inārā ‘i teia tuātau, ‘e ngatā te tā’anga’anga ‘i teia nō teta’i au ‘akataka’anga kāre ‘ē taka meitaki ana.

Ko teia ture tāmanako ‘oki, kua ‘ākara katoa atu tē reira ‘i te tika’anga ō teta’i manu’iri kia no’o tinamou ki te Ipukarea. ‘I teia Marama ‘i topa ake nei kua māro atu teta’i tangata papa’a ē ka ‘inangaro ‘aia kia riro mai ‘aia ‘e tangata Kūki ‘Ᾱirani tikāi. ‘I teia tuātau ‘e tika’anga tōna ‘i te no’o tinamou ki te Ipukarea, kāre rā ‘oki te reira ‘ē rava kiaia. Kua ‘akakite ‘aia ē, ‘e ma’ata ‘uātu rāi tāna ‘i oake atu ki te Kūki ‘Ᾱirani nā roto ‘i te pu’apinga ō tāna Pitinīti, ‘e tau ē ‘i nāna ei kia rauka teta’i tūranga ē, ‘e tangata Kūki ‘Ᾱirani ‘aia, noātu ‘oki ‘i nana ei ē kāre ona tika’anga ki runga ‘i teta’i potonga ‘enua.

Kua riro te māro’anga ā teia tangata ‘ei ‘akaaraara mai ‘i te manako ō teta’i ma’ata’anga tangata Kūki ‘Ᾱirani nō te tika’anga no’o tinamou  ki te Ipukarea e ngō’ie ‘ua nei ‘i te ‘oakena’ia ki te au manu’iri. Ko te ma’ata’anga ō te au manu’iri ‘i te Ipukarea ‘ē  kimi tika’anga tinamou nei, ‘e aronga ‘anga’anga nā te au ‘Ōtēra.

Ko teta’i ē ui’ia nei ‘i teia tuātau ko te tika’anga no’o tinamou ō te tamariki ā teia au manu’iri ‘e tika’anga tinamou tō ratou ‘i teia tuātau.

Ko teta’i tu’anga ‘oki ō teia Ture Tāmanako, ē akarakara matatio ‘ia atu nei koia ko te ‘akataka’anga ‘i te tūranga ō teta’i tangata Kūki ‘Ᾱirani. Ko tā teta’i ma’ata’anga tangata turanga e turu nei koia ko te piri’anga toto. ‘Ei toto Kūki ‘Ᾱirani ‘oki e riro mai ei teta’i tangata ‘ei tangata Kūki ‘Ᾱirani.

Te vai atūra ‘oki teta’i au tu’anga ō teia ture, ē te ‘akakite nei teta’i metua ē, ‘e mea tau kia pati atu te au metua ki tā rātou au tamariki kia ‘ākara atu ‘i teia ture tāmanako ‘i runga ‘i te Kupe roro uira https://parliament.gov.ck  ‘ei reira tuku atu ei ‘i tā rātou tāmanako’anga ki te:

Committee Secretary

Immigration Bill Select Committee
Parliament of the Cook Islands
Rarotonga, Cook Islands.

Ka anoano ‘ia ‘oki teia au manako ‘i mua ake kā tukuna ‘iātu ei teia ki mua ‘i te Paramani ‘i roto ‘ia Tepetema.

Consultation on the way for the Cook Islands Immigration Bill 2020

Written by the Cook Islands Parliament

Consultations are currently on the way for one of the most important Bills of today as Cook Islanders fight to hold on to their heritage. Consultations for Rarotonga were completed during the last week of May and now the Select Committee is turning their attention to the Outer Islands before a report on the Consultations is tabled in Parliament September.

The Immigration Bill Select Committee 2020 was established by Parliament on 25 March 2020, to review and consider the Immigration Bill 2020 and report its recommendations back to Parliament by 30 September 2020.

The membership of the Committee is as follows:

Pictured: Immigration Bill 2020 Select Committee Members (photo Cook Islands Parliament)

Chairperson: Hon Min Mac Mokoroa
Deputy Chairperson: Hon MP Vaitoti Tupa
Members:
Hon MP Tai Tura
Hon MP Tina Browne
Hon MP Tehani Brown
Hon MP Patrick Arioka
Hon MP Tamaiva Tuavera

The purpose of the Bill is to manage immigration in a way that balances the national interest, as determined by the Crown, and the rights of individuals. The present Act (the Entry, Residence and Departure Act 1971-72) is outdated and difficult to read and apply.

This Bill reforms and modernizes immigration law in the Cook Islands and takes account of extensive consultation in the Cook Islands about how to change the immigration system in a way which best suits the needs of the Cook Islands.

Immigration Bill Select Committee (IBSC) invites public feedback into the review of the new Immigration Bill 2020

A copy of the bill can be accessed online and is available for download from the Parliament of the Cook Islands website – https://parliament.gov.ck  and Parliament Facebook Page. In addition, copies will be made available at all the Puna stations on Rarotonga beginning Monday 11 May 2020, for public reading and awareness.

Expression of interest for submissions on the Immigration bill can be emailed or delivered to the Committee Secretary, Margret Numanga, email contact – margret@cookislands.gov.ck or Address your submission to:

Committee Secretary

Immigration Bill Select Committee
Parliament of the Cook Islands
Rarotonga, Cook Islands.

Call to Support Volunteer Firefighters in Puaikura

Written by Florence Tia Syme-Buchanan

The Ruaau MP of Puaikura is shocked and dismayed over the treatment of firefighters attending a house fire this week by drunken bystanders and that the volunteer village service had a critical piece of equipment stolen.

Pictured: Puaikura volunteer Firefighters in the Arorangi School grounds checking equipments (Photo Puaikura Volunteer firefighters)

MP William (Smiley) Heather says it is unacceptable that while the brave volunteers were trying to save a home from a fire a group of drunks verbally abused them and interefered with their water hoses.

“It makes me very upset that here are our unpaid firefighters doing their best carry out their duties and some thieves thought to take advantage of them being away from the Puaikura Fire Station and to steal the compressor they need to do their job to help our community.”

Pictured: Hon William (Smiley) Heather

“I am calling our community to come together and support our Puaikura firefighters, who do this very important job voluntarily, to inform Police who those abusive and interfering drunks were and to give any information they might have about the stolen compressor to Police.”

“Our Puaikura Fire Service doesn’t deserve to be treated this way. No firefighting service deserves to be treated so badly by heartless people.”

“I am so shocked this happened. I would never have thought our voluntary fire service would get this kind of treatment.”

Meanwhile, Titikaveka MP Sel Napa says she and the Temurimotia Fire Service, another voluntary unit are also saddened and stunned at how the Puaikura Fire Service has been treated. “All the voluntary firefighters have trained hard to be part of two dedicated and committed teams on Rarotonga. They support each other. All the equipment in each of the two fire stations have been obtained through overseas grants. It took a long time for the fire stations to become established. Our volunteer fire fighting service doesn’t deserve this.”

“I am asking whoever the person or persons are who took the compressor from the Puaikura station to please return it. The Puaikura fire service needs this compressor to be able to do the job it does of putting out fires. If you don’t return it, it could be  your house or that of your loved ones that catches fire and they won’t be able to attend to it because you have the compressor. Please do the right thing for our community and safety.” Democratic Party Opposition release.

Te Mato Vai project Needs to be Investigated

Written by Florence Tia Syme-Buchanan

Calls for a full and independent commission of inquiry into the highly controversial  Te Mato Vai project have been renewed by Shadow Infrastructure minister William Heather.

Heather says there should be a thorough investigation into the project from inception, paid for visits to China by government personnel, the failed work pipe laying by contracted Chinese company CCECC and unsuitable materials it provided, relaying of pipes, budget over-runs from budget top ups and cost over-runs exceeding $100 million.

Pictured: Mato Vai Contractors in Rarotonga (Photo Cook Islands News)

“There was also the failure to accept expert advice from a resident NZ qualified engineer contracted by TMV,” says Heather.  “This is one of the largest and most expensive projects ever undertaken in the  Cook Islands. Kilometres of newly laid pipes have had to be dug up again and replaced,further damaging the newly sealed roads, power and phone utilities in its wake. It’s a mess that our axpayers have to pay for.”

Heather says the government’s intention to install water meters for the purpose of charging water is contrary to promises made at the outset that residential properties wouldn’t be charged for water.  “This is another form of tax on the people and will surely bring economic hardship to our people many of whom who are already struggling.”

The government’s plan to use chemicals to chlorinate the public water supply was never made public at the outset, says Heather. He added with little or no public consultation shaping public policy for the proposed  water charges and water chemical chlorination,there is growing public outrage and opposition to the disastrous outcomes from the Te Mato Vai project.

Pictured: Te Mato Vai Contractors laying down the new water piping system for Rarotonga 2018 (photo Cook Islands News)

Both deputy leader of the Democratic Party Terepai Maoate and leader Tina Browne also made strong calls for a commission of inquiry in 2018 and 2019 respectively. The government has remained silent on that demand by the two Democratic Opposition leaders.

Au Metua ē no’o nei ki roto ‘I te tūranga puta’ua ē te ngere ‘I te Ipukarea

Written by Tauraki Rongo

‘I te Ipukarea, kua kitena ‘ia mai teta’i au tangata ē no’o nei ki roto ‘i teta’i au ngutu’are kāre ‘e tau kia no’o ‘ia ē te tangata ‘i teia tuātau. Kua tātā ‘ia teia ki roto ‘i te Nuti peapa ‘i te Ipukarea ma te patipati tauturu nō teia au metua. Tē kimi rāvenga ‘aere nei teta’i au tangata kia rauka mai teta’i tauturu nō teia au metua ē no’o ki roto ‘i teta’i au tūranga manako kore ‘ia nō te ipukarea.

Pictured: Ko te ngutu’are teia ō teta’i metua tāne tei kitena ‘ia mai ‘i roto ‘i teia ‘ākarakara’anga

Kua ‘akakite mai ‘oki te Va’ine nāna ‘i ‘akapura mai ‘i teia tūranga ki te ātea ‘a Sylvana Darwent ē, kua mamae tikāi tōna ngākau ‘i muri ake ‘i tōna pukapuka’anga ki teta’i māmā ‘i te rā o te au māmā ‘i oti ‘ua ake nei. Kua ‘apai atu ‘aia ‘i teia māmā ki tōna ngutu’are nō teta’i mānga katikati ma tōna kitekore ‘i tōna tūranga no’o’anga ‘i te ngā’i ē no’o ra ‘aia. Kā mea mai rā ‘i nā Sylvana ē, kāre ‘ua rāi o teia māmā ngutu’are tikāi. Kia ‘ākarakara ‘ō’onu ‘iātu ki roto ‘i teia, kua kitena ‘aka’ou ‘ia mai teta’i ngā metua ‘i roto ‘i teia tūranga. Ko teta’i, tei roto ‘ua ī te kapakapa punu ma te kore ‘e ‘are meangiti, ē teta’i tei roto ‘ua ī te ‘are tuturu.

Kua ‘akakite mai ‘oki ‘a Sylvana ē kāre ‘aia ī kite ē mē tei’ea te ‘ānau mē korē ra te kōpu tangata o teia aronga.

‘I teia nei, kua piri atu ‘a Tina Iro ē Tuaine Papatua ‘ē tā rāua putuputu’anga  ‘ē tē kimikimi atu nei rātou ‘i teta’i au rāvenga nō teia au metua.

Kua ‘akakite katoa ‘oki te tangata ma’ata ō te tu’anga manamanatā rapurapu ē pō’itirere ‘a Charles Carlson ē kua kite ‘ia mai rāi teia ‘i te tuātau kimikimi ā te au puna nō te maki Covid-19 ‘inārā kāre te ‘ō’onu’anga tikāi ō teia ‘i kitena ia atu ana. Kare katoa oki ‘i ‘ākara ‘ia atu ana ‘i te mea ‘oki ē kua ‘akatinamou ‘ua te akarakara’anga ki runga ‘i te pāruru’anga mei te maki Covid-19.

Turu ngā Vaine Arataki ō te Tua Pāto’i ‘I te ‘Akatukē’anga Ture nō te Pare Kumete

Written by Florence Tia Syme-Buchanan & Tauraki Rongo

Tā ‘akakite nei te arataki ō te tua Pāto’i ‘i roto ‘i te Pāramani ō te Kūki ‘Ᾱirani, te mema ngāteitei Tina Browne ē kāre rāi ‘aia ē taui ‘i tāna turu’anga ‘i te ‘akatūkē’anga ‘i te ture ō te Pare Kumete. Ko te ‘akaue’anga ā teia ‘akatūkē’anga  koia kia ‘a’ao teta’i ‘uātu te kā nā runga ‘i te pātikara matīni ‘i te pare kumete.

Ko te ture ‘i mua ake ‘i teia ‘akatūke’anga, ko te au tangata ‘ua mei te 16 ki te 25 mata’iti ka anoano’ia kia ‘a’ao ‘i te pare kumete.

Pictured: Mema Ngateitei Selina Napa ‘ē te Mema Ngateitei Tina Browne

Kua ‘akakite ‘oki ‘a Browne ē, noātu ē kua pāto’i te katoa’anga ō te tua pāto’i ‘i teia ‘akatūke’anga, ko tāna ‘iki’anga nāna rāi, ‘ē kua āru tē reira ‘i tōna ngakau ma te ‘irinaki’anga ē, ko te ‘apinga pu’apinga teia nō te ‘iti tangata. kāre ‘aia e taui ‘i tōna manako, kia rauka roa ‘i teta’i tangata ‘i te ‘akapāpū atu kia ia ma te ekoko kore ē kua tarevakē tāna ‘iki’anga.

‘I roto ‘oki ‘i te tua ō te Kavamani, kua pāto’i rāi teta’i ngā mema ‘i teia ‘akatūkē’anga.

‘I roto ‘oki ‘i te Pāramani kua turu katoa te mema ō Titikaveka ‘a Selina Napa ‘i teia ‘akatūke’anga. Kua ‘akakite ‘oki ‘aia ē, kua kite tikāi ‘aia ‘i te roimata ō teta’i metua vaine ‘i te maringi ‘anga ‘iāia ‘ē auē ara no tāna tamā’ine tei takakē atu ‘i roto ‘i teta’i u’anga ‘i runga ‘i te mataraara. Kua ‘akakite rāi ‘a Napa ē, kua roa te tuatau ‘i teia nei ‘i te Basileia ‘i te akara ‘ua’anga ‘i te au māpū ē matemate nei nō te ū ‘i runga ‘i te mataara. Naringa ‘ua ake ē ‘e pare kumete teta’i kāre teta’i pae ē mate.

‘I teia Varaire ‘i topa, kua ‘aere ‘akaou atu te aronga pāto’i ‘i teia ‘akatūke’anga ‘i tā rātou māti nā runga ‘i te mataara ‘i Avarua. Kāre rā ‘oki ‘i pāpū ē mei tea’a te ma’ata’i te tangata tei piri atu ‘i teia ‘aere’anga. ‘I te aere’anga mua ‘oki mei teta’i 150 tangata tei piri atu ki roto ‘i tē reira.