Teia’a ki runga I te Ngutuare Tangata ka u rai te Maki Manako

‘I teia tuātau kāre ‘e ma’ata ana te tārē’anga tangata Kūki ‘Airani ē ō nei ki roto ‘i te au manamanata ngutu’are mē ‘aka’āite ‘ia atu ki teta’i au ‘iti tangata kē atu mei te Samoa, Maori ē te vai atūra. Ko te ‘ākara’anga teia ‘ā teta’i tama Kūki ‘Airani ē ‘anga’anga nei ki roto ‘i teia tu’anga nō te ‘ākara atu’anga ki roto ‘i te ora’anga ngutu’are ‘ē te ‘apainga ‘ā iri nei ki runga ‘i te manako ō te au metua ‘ē te aronga mama’ata ‘i teia tuātau ē ‘aere nei te maki Covid-19.

Ko Tuakana Turua kua ‘akamata ‘aia ‘i te ‘anga’anga atu ki roto ‘i te Tu’anga ō te Turanga maki Manako mei teta’i 10 mata’iti ‘i topa. Kua ‘aere atu ‘aia ki te ‘āpi’i Tuatoru ō Poneke, ‘ē kua rauka mai tōna peapa mei teta’i rua mata’iti ‘i topa nō te Tu’anga Ropi’anga koia ‘oki ‘e Bachelor ‘i roto ‘i te Social Works.

 

Tuakana e tona metua vaine I tona kaui, tona teina e te are tuaine

 

Ko te rua mata’iti teia ‘iāia ki roto ‘i te tu’anga ‘anga’anga Porokiroki ‘i te au tangata ‘ē ō nei ki roto ‘i te au manamanata ‘i roto ‘i te ngutu’are nō te rave kino ki tō te ngutuare.

‘I teia tuātau ‘oki te ‘anga’anga nei rāi rātou ‘ite mea ‘oki ē ko teia rā’ui LOCKDOWN, kua taui tē reira ‘i te tūranga Ora’anga ō te ‘iti tangata ‘i roto ‘i te ngutu’are. Kāre ‘oki teta’i ma’ata’anga tangata ‘i mātau ‘i te kite ‘uātu ‘i teta’i ‘i te au taime rava rāi. Ko tei mātau ‘ia ‘oki, kua ‘aere te ma’ata’anga ki te ‘anga’anga, te tamariki ki te ‘āpi’i ē ‘i teta’i ma’ata’anga ngutu’are ko te metua va’ine ‘ua tō te ngutu’are.

Kā riro anake teia au tūranga ‘ei ‘apainga ma’ata ki runga ‘i teta’i au tangata ‘i roto ‘i te ngutu’are. Ko te au tūranga ‘oki teia ē ‘akamata mai ana te manamanata ‘ē ko teia ‘oki tā Tuakana mā ē ‘ākarakara matatio nei ‘i teia tuātau.

Mē kāre ‘oki ē rava te kai mē kore ra te moni, purupururu ‘aere mai ‘a nāringa ‘ē ‘ātika mā. Teta’i au ‘apinga ‘aere kua ngaropoina, ‘oki ‘aka’ou mai, kua ‘aka’apa atu teta’i ‘i teta’i. Penei ē, ‘e au mea rikiriki ‘ua, mē kāre rā ‘oki ē ‘ākarakara meitaki ‘ia kā ma’ata atu te manamanata.

‘I roto ‘i teta’i ‘ākara’anga, tē vai nei teta’i au metua kua mātau rātou ‘i te ‘akaputuputu ki tō rātou au taeake ‘i te au pō Varaire mē oti te ‘anga’anga ē ‘i te mea ‘oki ē kāre teia ē tupu ‘aka’ou kā pura mai rāi teta’i mānga a’i, viviki ‘ua ‘i te riri riro atūra ‘ei manamanata ma’ata atu. Ko teia au ‘apinga anake ka anoano ‘ia kia mārama te au ngutu’are tangata ē ka ‘akapē’ea ‘i te ‘akatanotano’anga.

Kua ‘akakite ‘oki ‘a Tuakana ē, nō te tū ō te ora’anga ‘i teia tuātau ‘ē te kaveinga ē ‘aere nei te ora’anga ‘i teia tuātau, ‘e ma’ata ‘uātu rāi te au māpū ē tomo nei ki roto ‘i te tu’anga ‘anga’anga maki manako.

Kua ‘akakite ‘oki ‘a Tuakana ē, ko te tumu ‘i tomo ei ‘aia ki roto ‘i teia tu’anga ‘anga’anga nō te mea kua kite tikāi ‘aia ‘i tōna metua tāne ‘i te tomo’anga nā roto ‘i teia maki ‘ia rātou ‘i Rarotonga ‘inārā ‘i tē reira tuātau kāre ‘e tauturu nō tē reira tū ‘āpikepike, ka ‘inangaro ‘aia ‘i nana ei ‘i te tauturu ‘i teta’i ‘uātu ngutu’are tangata kia kore ‘ē tomo nā roto ‘i tā rātou ‘i tomo mai ana nā roto ma to rātou metua tāne tei moe ake nei.

I te tua o tona metua tane, no roto mai aia ia ngati Anautoa e Ngati Uritau. E tuakana oki tona metua tane a Upokoina no Mata Andrew Turua , te Uritaua Rangatira tei moe ake nei. I te tua o tona metua vaine, e mokopuna teia na Teariki

Maeva(Mokini) raua ko MamaTu o Ngatiarua o Raumati.

Ko te teina teia o te metua Tane o Tuakana I mua, rotopu koia a Uritaua Rangatira(Andrew Turua) tei moe ake nei te uanga a Tura mei roto mai I Te Uanga Tai Kaaanapa Tiu Te

‘E Kāpua’anga nōku ki Avaiki Nui

‘E Maunga ko Tūroa
‘E vai tapu ko te vairoa
‘E Vaka ko ‘Ᾱpaipai moana
‘E Matakeinanga ko Te’akatauira
‘E Marae ko Pū ‘Arakura
‘E ‘Are Kōrero ko te Maora-o-te-au
Ko au teia Te Ka’a Tua Tika
‘E One Kura
‘E One Tapu
‘E ‘Uri mokomoko nā ‘Uke Ariki
‘E Mokopuna nā Teariki rāua ko Matapo Maeva

COVID-19 TŪRANGA TE’ATE’AMAMAO 4 – KURA ‘ŌU

Moni Tauturu ā te Kavamani ‘I te au Kamupani kāre ‘e ‘Anga’anga ‘akaou ana

‘I roto ‘oki ‘i te ‘akamārama’anga ā te Prime Minister nō runga ‘i teia tauturu, kua ‘akakite ‘aia ē ko teia moni, ‘e moni tauturu ‘i te au Kamupani ‘i te tauturu’anga ‘i tā rātou aronga ‘anga’anga. Te vai nei ‘oki teta’i au ngā’i ‘anga’anga kāre ‘e anoano ‘aka’ou ‘ia ‘i teia tuātau ‘i muri ake ‘i te ārai’ia ‘anga te putuputu ki te ngā’i ‘okota’I, ‘e rāvenga nō te tā māria mai ‘i te toto’a’anga ō te manumanu ō teia maki Covid-19.

Kua ‘oake ‘i reira te kavamani ‘i teia moni ‘ei tūtaki atu ‘i te aronga ‘anga’anga ‘inārā, kāre ‘oki ē ko te ma’ata ‘i ta rātou ‘i mātau, ‘inārā kua rava ‘ua ‘ei tauturu ‘i te kōpu tangata. ‘E ‘anga’anga ‘oki ia nā te au kamupani ‘i te ‘akatano atu ‘i tē reira. Kua ‘akakite ‘oki ‘a Adern ē ko teia a’kataka’anga nā te au ngā’i ‘anga’anga ‘ua kua ‘iti tākiri tō rātou ora ‘anga’anga, mē kore ra kua ‘akatakakē ‘ia rātou nō tō rātou tūranga mē kore ra nō te tūranga ō teta’i ō rātou tangata ‘anga’anga.

Ko te au ‘anga’anga ‘oki ē te ‘anga’anga ‘ua nei rāi te aronga ‘anga’anga mei tei mātau ‘ia, kāre tā rātou moni tūtaki ē taui. Kua ‘akakite katoa rā ‘oki te Prime Minister ē, kāre te au pū ē ‘akatika ‘ia kia mānono ‘i te aronga ‘anga’anga kia ‘apai ‘i tō rātou Annual leave ‘ē rauka ei ‘ia rātou teia moni, kāreka rā ko teia moni ‘i nā te PM ei, ‘e tika’anga tō te aronga ‘anga’anga ‘i te ko’i ‘i tē reira mei tō ratou au pū mai mē kāre rātou ē ‘anga’anga ‘aka’ou ana ‘i teia tuātau. ‘Inārā ‘i nā te Prime Minister ei, mē ka  inangaro rātou ‘i tō rātou aronga ‘anga’anga ‘i te ‘apai ‘i tō rātou annual leave, ‘e ‘oake rātou ‘i teta’i tuātau ‘akate’ate’amamao ‘ē 14 rā ‘i mua ake kā tā’anga’anga atu ei ‘i te annual leave.

Ko teia moni rā ‘oki ‘i ‘akakite ei te Prime Minister, ‘ei tauru ‘i te au Pitiniti ‘i te ‘ākono’anga ‘i tō rātou aronga ‘anga’anga.

Kua ‘akakite ‘oki ‘aia ē mē kua ‘irinaki te aronga ‘anga’anga ē, ‘e ‘anga’anga taukore teta’i ē rave ‘ia ara mē kore kāre rātou ‘i mārama meitaki ē ‘ea’a tē tupu ra, ‘e ringi atu rātou ‘i te nūmero O800 20 9020  mē kore ra ‘ātoro atu ‘i te ‘ātui roro uira infor@employment.govt.nz

Ko te aronga kātoatoa ‘oki ‘i nānā ei ka ‘akarukena ‘ia mai nō runga ‘i tā rātou ngā’i ‘anga’anga nō teia tūranga ō te maki ‘e ‘aere nei, ‘e tika’anga tō rātou ki te tauturu ā te WINZ ma te kore ‘e tiaki ‘inārā tei runga ‘ua ‘i te tangata ‘i te māro’iro’i i te ringi atu me kore ra ‘i te ‘ātoro atu ‘anga ‘i te tauturu nā roto ‘i te ‘ātui roro uira.

I raro ake ‘oki ‘i te ‘akano’ono’o’anga ō te Kiwi Saver ‘e tu’anga rāi teta’i tei ‘akano’o ‘ia mei teia ē tupu nei ‘e matara mai ei te moni ‘inārā, kua ‘akakite te Prime Minister ē kia ‘ātoro atu te ‘iti tangata ‘i te pupu nā rātou ē ‘akateretere ana ‘i tā rātou Kiwi Saver ‘inārā kua poroki katoa ‘aia ē, ‘e vao’o ‘ua te ‘iti tangata ‘i te Kiwi saver ‘e rāvenga mē kāre atu rāi ‘e tauturu kē atu ‘ē rauka.

‘Akamātau ‘I te Tā’anga’anga ‘I te ‘Ātui Roro Uira

Kua ‘akakite ‘oki te Prime Minister Jacinda Adern ē, ‘i teia ‘epetoma ‘i topa ‘i roto ‘ua ‘i teta’i 4 rā, mei teta’i 7,500 tangata tei rīnga atu ‘i te ‘Ōpati ō te Work and Income koia ‘oki te WINZ. Kua tupu mai ‘oki teia nō te au ngā’i ‘anga’anga tei tōpiri ‘ia atu ‘i te mea ‘oki ē, kāre ‘e tangata ‘aka’ou ē ‘aere ana ki reira, mē kore ra kāre te tangata ‘ē ‘akatika ‘aka’ou ‘ia kia ‘aere atu kia rātou mei te au ngā’i kaikai, kaikave ‘ē tē vai atūra. Tē vai katoa ara ‘oki te au ngā’i ‘anga’anga mei te au ngā’i ‘oko ‘apinga mei te mōtokā, te kāka’u ē tē vai atūra. Ko te au ngā’i ‘oki ē ‘anga’anga nei koia ‘oki ko te au ngā’i ‘ua ka anoano’ia mei te au toa ‘oko kai matamata, mata ‘ē te au kai punu.

Nō teia tū ‘oki, kua ‘akatika roa te aronga ‘anga’anga ki kō ‘i te WINZ nō teta’i rāvenga ‘ei tauturu ‘i te ngutu’are tangata.

‘I te mea ‘oki ē kua tōpiri katoa te ‘Ōpati o te WINZ, tē nā runga ‘ua nei ‘i reira te rave’anga ‘i tā rātou ‘anga’anga ‘i te tāniuniu ‘ē te ‘ātui roro uira. Kua ‘akite ‘oki te PM Adern ē, māmā atu te ‘iti trangata  ‘i te ‘aere atu ki runga ‘i te kupe Roro Uira ā te WINZ infor@employment.govt.nz. Tē ‘irinaki ‘ia nei rā ‘oki ē ka ma’ata atu te tangata ‘i teia ‘epetoma ka anoano atu ‘i te tauturu ā te WINZ. Kua pati katoa ‘oki te Prime Minister Adern ē, ‘i teia tuātau tūmatetenga, kia ma’ata te ‘akakoromaki ē kia mārama rāi te ‘iti tangata ē tē tauta nei rāi te aronga ‘anga’anga ō te WINZ ‘i te rave atu ‘i tā rātou ‘anga’anga ma te tau, ma te āru atu ‘i te au ‘akaue’anga ki runga ‘ia rātou mei runga atu ‘i tō rātou au ‘aka’aere, nō reia kia tauturu atu rāi te kātoatoa ‘ia rātou nā roto ‘i te ngākau ‘aka’aka ē te aro’a.

‘E Meitaki atu tē tupu nei, ‘I tei tāmanko’ia

‘I te tāre’anga ō te tangata tei tū ‘ia atu ‘ē te maki Covid -19 ‘i te topa atu’anga ki runga ‘i te tauatini ē tē manamanata nei teta’i ma’ata’anga tangta, kua ‘akakite te Prime Minister Jacina Adern ē, ‘e meitaki atu tē tupu nei ‘i teia tuātau, ‘i tei tāmanako’ia ‘i mua ake kā tomo atu ei te Basileia ki roto ‘i teia tūranga Lockdown.

Ko te kaveinga ‘oki ē kia rave ‘ia atu te ‘akaue’anga Lockdown ‘i teia tuātau, kua rauka mai tē reira mei roto mai ‘i teta’i ‘ākarakara’anga matatio ‘i te tū, te peu ē te au ‘ākono’anga ā te ‘iti tangata ō teia Basileia, ‘ē te au ‘āpi’i’anga tei kitena’ia mai mei te au Basileia tei tā’ī’ī atu ‘i teia maki nā mua ake.

Kua ‘akakite ‘oki ‘a Adern ē, ko tei tāmanako ‘ia mai ‘ē te pupu ‘ākarakara matatio ō te Kavamani, ‘i teia ‘epetoma kā taeria te 4,000, ‘inārā ‘i nana ei, tei runga rāi tātou ‘i te tārē’anga 1000, pēnei ‘i nānā ei, kua āru tikāi te ‘iti tangata mē kore ra te ma’ata ‘anga ō te ‘iti tangata ‘i te au ‘akaue’anga tei tukuna ‘ia atu ki va’o.

‘I roto ‘oki ‘i teta’i pukapuka’anga ki te Taote Teariki Maoate, kua ‘akakite katoa rāi ‘aia ē, ‘ea’a te ‘iti tangata ē manamanata noātu ē, ko te tārē’anga ō te tangata ‘i teia tuātau ē tei roto ‘i te 80 tūmā ‘i te rā, kāre tē reira ē kino ana mei tā te aronga ‘ākarakara matatio, ko tei ‘akatumu ‘ia ki runga ‘i te tārē’anga ō te au basileia ‘i va’o mai. Kua ‘akakite ‘oki ‘a Maoate ē, ko te nūmero ‘āiteiteite ‘i te au rā tatakita’i, kare ‘oki ‘i ma’ata te tarē’anga ‘akairi nā runga ake ‘i te au rā tātakita’i.

Kua ‘akakite katoa rāi ‘oki te Prime Minister Adern ē, ko te tuatua nō te ‘akaroa atu‘anga ‘i te Lockdown, kāre tē reira ‘i ‘uri’uri ‘ia ake. Nō reira tē no’o nei rāi tē reira ki te roa tei ‘akano’o’ia.

Te Māmā ‘Auro Mei te Ipukarea Mai, Tē Mataora ‘Ua Nei

 

‘I teia tuātau ō te Lockdown tē no’o maira ‘i kō ‘i te Patu Paepae ō ‘Enuā Manu ‘i Mangere te pupu Keteporo ō te au Māmā ‘Auro mei te Ipukarea mai. Ko teta’i ‘oki teia ō te au tangata e ‘okī ra ki te Ipukarea tei piritia mai ki Aotearoa nei.

Kua mārama ‘ia atu ‘oki ē, ko teta’i putunga ‘ua teia ō teta’i 200 tūmā pātete tei tā’ī’ī mai ki ‘Ākarāna nei ‘i tukuna ‘ia mai ei te ‘akaue’anga ō te Lockdown.

‘Ē 41 ‘oki rātou ‘i te kātoatoa, tei tere atu ki Vai’ī no teta’i tāmataora’anga ketepōro tei mātau rātou ‘i te rave ‘i te au 2 mata’iti rava rāi. Kua ‘akakite mai ‘oki te ‘aka’aere ō teia pupu ‘a Mene Rennie ē, kua papa rāi rātou nō teia tere nō rātou ‘ē kua tārotokākā rāi rātou ē ka tā’ī’ī rātou, ‘inārā ‘i te ‘akapāpū atu’anga te au ‘akateretere mei Vai’ī mai ē kāre ‘e manamanatā kua ‘aere atu rātou, ‘inārā kāre rātou ‘i ‘apai ana ‘i tō rātou ngā metua pakari roa atu koia ‘a Māmā Ritua Koteka koia ‘oki ‘a Aunty Kath ‘ē Māmā Rai Heather ‘i muri ake ‘i te poroki’anga ā te va’ine ma’ata ō Te Marae Ora te Taote Aumea Herman. ‘Ē ta’i rāi ‘oki ā rātou tārekareka ‘i oti ‘i tae atu ei te ‘akaue’anga ‘i Vai’ī ē kia tākore atu ‘i te tārekareka.

Te rapu maira tikāi ‘oki te au māmā kia oti rātou ‘i te ‘akatakakē Matatio ‘ia kia rauka ‘oki ‘ia rātou ‘i te ‘oki viviki atu ki Rarotonga ‘inārā kāre tē reira rapu’anga nā rātou ‘i manuia ana. Ra 23 ‘oki rātou ‘i tae mai ei ki ‘Ākarana nei kua tae te ‘akaue’anga Lockdown ā Jacinda Adern ū te Kavamani Aotearoa, ‘ē toru rā ‘i muri mai. ‘Ē rua ‘oki ‘epetoma ka anoano ‘ia nō te ‘akatakake’anga matatio.

Kua rauka ‘oki te Komitiona Ngāteitei ō te ‘iti Tangata Kūki ‘Āirani ‘i Aotearoa nei ‘a Elizabeth Wright Koteka ‘i te ‘akano’o atu ‘i teta’i ngā’i no’o’anga nō rātou ‘i ‘Ākarana nei. ‘I teia tuātau ‘ia ratou ‘i Aotearoa nei, nā te taeake Thomas Wynn mei roto mai ‘i te ‘Ōpati ō te ‘iti Tangata Patipika ē Seline Patia Vainerere ‘ē ‘oro’oro ‘aere ana nō rātou ma te tauturu ā te ‘iti tangata Kūki ‘Āirani ‘i ‘Ākarana nei. Kua ‘akakite ‘oki ‘a Mene ē, kua maringi ‘ua mai te aro’a ō te ‘iti tangata ‘i te kitea ‘anga ‘ia ē tei’ea rātou ‘i te ngā’i ‘i no’o ei.

Kāre ‘oki rātou ‘i nā Mene ei ‘ē no’o ‘ua ana, ‘e āka ‘āua ‘oki tō te Patu Paepae ō ‘Enua manu, kua rauka rāi ‘ia rātou teta’i tuātau ‘akaetaeta uaua ‘i te au rŌ tātakita’i.   Kua ‘akakite ‘a Mene ē, kua rave katoa ana rātou ‘i teta’i tāmataora’anga nā rātou rāi ‘ia rātou rāi ‘i teia ‘epetoma ‘i topa koia ‘oki ‘e tārērē ‘ura. ‘Ā teia ‘epetoma kā rave atu rōtou ‘i te tārērē ‘īmene. Kia ui atu au ē ko’ai te mātakitaki, kua ‘akakite mai ‘aia ē, ko rātou rāi ‘inārā ‘i nāna ei, tē ‘irinaki nei ‘aia ē ka nene’i ‘ia teia ‘anga’anga nā rātou nō te tuku atu ki runga ‘i te pukamata. Mei te taime mai ‘oki ‘i tae mai ei rātou ki Aotearoa nei, kāre rātou ‘i topa mai ake ki vao ‘i te Paepae ū ‘Enua Manu. Kā kave mai ‘i nana ei te tangata ‘i te mānga ki va’o ‘i te ngā’i ē tomo atu ei ki roto ‘i te ‘aūa ‘akaruke ei, ‘i te mea ‘oki ē te āru nei rātou ‘i te ‘akaue’anga ā te Kavamani. Kua ‘akite ‘aia ē, te mataora ‘ua nei rātou ‘i reira noātu ‘oki ē te vai nei rāi te ‘inangaro ‘i te ‘oki vave atu ki te Ipukarea  kāre rā ‘oki ‘e rāvenga ‘i teia tuātau.

 

 

CIDANZ Office CLOSED until further notice

COVID-19 – CIDANZ Update

With Covid-19 news spreading, we are conscious that there is so much information out there. The World Health Organization has been keeping us all updated with the spread of the virus and what we can do to keep ourselves safe. Here are a few Q&A’s from their website:

What is the Coronavirus?

Coronaviruses are a large family of viruses which may cause illness in animals or humans.  In humans, several coronaviruses are known to cause respiratory infections ranging from the common cold to more severe diseases such as Middle East Respiratory Syndrome (MERS) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). The most recently discovered coronavirus causes coronavirus disease COVID-19.

What do I do to protect myself and prevent the spread?

Stay aware of the latest information on the COVID-19 outbreak, available on the WHO website and through your national and local public health authority. Many countries around the world have seen cases of COVID-19 and several have seen outbreaks. Authorities in China and some other countries have succeeded in slowing or stopping their outbreaks. However, the situation is unpredictable so check regularly for the latest news.

You can reduce your chances of being infected or spreading COVID-19 by taking some simple precautions:

 • Regularly and thoroughly clean your hands with an alcohol-based hand rub or wash them with soap and water.
  Why? Washing your hands with soap and water or using alcohol-based hand rub kills viruses that may be on your hands.
 • Maintain at least 1 metre (3 feet) distance between yourself and anyone who is coughing or sneezing.
  Why? When someone coughs or sneezes they spray small liquid droplets from their nose or mouth which may contain virus. If you are too close, you can breathe in the droplets, including the COVID-19 virus if the person coughing has the disease.
 • Avoid touching eyes, nose and mouth.
  Why? Hands touch many surfaces and can pick up viruses. Once contaminated, hands can transfer the virus to your eyes, nose or mouth. From there, the virus can enter your body and can make you sick.
 • Make sure you, and the people around you, follow good respiratory hygiene. This means covering your mouth and nose with your bent elbow or tissue when you cough or sneeze. Then dispose of the used tissue immediately.
  Why? Droplets spread virus. By following good respiratory hygiene you protect the people around you from viruses such as cold, flu and COVID-19.
 • Stay home if you feel unwell. If you have a fever, cough and difficulty breathing, seek medical attention and call in advance. Follow the directions of your local health authority.
  Why? National and local authorities will have the most up to date information on the situation in your area. Calling in advance will allow your health care provider to quickly direct you to the right health facility. This will also protect you and help prevent spread of viruses and other infections.
 • Keep up to date on the latest COVID-19 hotspots (cities or local areas where COVID-19 is spreading widely). If possible, avoid traveling to places  – especially if you are an older person or have diabetes, heart or lung disease.
  Why? You have a higher chance of catching COVID-19 in one of these areas.

For updates in New Zealand, visit the NZ Government Website HERE.

Kia Orana Expo 2020

‘I teia Marama katoa ‘i topa, kua piri atu te Tā’okota’i’anga CIDANZ ki roto ‘i te “Kia Orana Expo” ‘ā te ‘iti tangata ‘Ara’ura tei rave ‘iātu ki tō rātou ngutu’are ‘i  Takanini.

Kua riro ‘oki teia ‘ei tika’anga nō te CIDANZ ‘i te ‘akakitekite atu ki te au tangata tei tae atu ki reira nō runga ‘i tā rātou au ‘anga’anga ‘ē rave nei ‘i teia tuātau. Kua ‘akakite ‘oki te tama’ine nāna ‘i akano’o ‘i teia ‘anga’anga ‘i raro ake ‘I te tāmarua’anga ā te ‘iti tangata ‘Araura ‘a Maiata Samuela ē, ko te ‘akakoro’anga ō teia ‘anga’anga koia ‘oki ‘i te ‘apai’anga mai ‘i teta’i au tu’anga ‘anga’anga ‘ā te kavamani ‘ē pērā teta’i au tu’anga tauturu ‘i te ‘iti tangata, kia rauka ‘i te ‘iti tangata ‘i te komakoma tika atu ki teia au tu’anga kia mārama ‘oki tō tātou ‘iti tangata ē tei’ea te au ngā’i ka rauka mai te tauturu, ‘ē ka ‘akapē’ea teia ‘ē rauka mai ei. Kua ‘akakite ‘oki a Samuela ē, ‘i teta’i ma’ata’anga taime, te vai ‘uāra te tauturu ‘inārā kāre tō tātou ‘iti tangata ‘i kite ē kā kimi ki’ea.

Kua ‘akakite te tangata ō te CIDANZ tei tae atu ki teia ‘anga’anga ‘a Chris Arere ē, kua mataora tikāi ‘aia ‘i te kite’anga ‘i teia ‘anga’anga ‘ē kua ‘akamata ‘iatu, ‘ē’ ka anoano ‘ia kia putuputu mai teia tū ‘anga’anga ei tauturu ‘i tō tātou ‘iti tangata. Kua piri atu ‘oki te pae ō te ‘akavā, te Tiaki Mau’āuri ‘ē te tu’anga ‘āpi’i tuatoru ‘ē te vai atura ki teia ‘akakoro’anga.

oneCHILD Early Learning Center Ground Breaking

,

For a number of years, a total immersion early learning centre has been a dream for Cook Islands NZ families. It was a priority highlighted by communities across NZ in the inaugural Cook Islands national strategy 2012 – 2015; a strategy brought together by a group of volunteers.

Approved funding through the Ministry of Education for a 60 children facility in Mangere was received in 2015 and in 2016, the Mangere-Otahuhu Local Board approved to lease approximately 640m2 of Old School Reserve in Mangere for the building of the facility. With the incredible Project Management and Architectural support of Strachan Group Architects and its many agents the resource consent has been lodged and was approved in January 2018. It took many years of relationship building and securing investment for us to get to the point that on Tuesday 25th February 2020, we not only greeted the rising sun, but were also joined by many to break ground.

The Tamariki Takitumu Punanga Reo offered a total immersion learning center, but after consulting with parents, moved to a multi-lingual curriculum (https://www.ero.govt.nz/review-
reports/tamariki-takitumu-punanga-reo-21-06-2018/). We are determined make sustain this total immersion curriculum and hope to replicate this model across NZ. We have a wealth of
skilled and talented teachers & educators (Cook Islands Teachers & Educators Collective NZ headed by Tupou Manapori & Teremoana Hodges) who have designed the curriculum and will lead this out to our children. It sits as part of a broader strategy to protect, preserve, and promote Cook Islands language and culture.

In South Auckland there are more than 10,000+ households who associate with the Cook Islands ethnicity, and yet the current Early Childhood Education system does not cater for them all. Sustainable development of Cook Islands people in New Zealand and at home cannot happen without the vibrancy of our reo. It stands at the center of our culture and what we bring to NZ society.

We would like to extend our warmest gratitude to the Ministry of Education, the Mangere-Otahuhu Local Board, Auckland Teaching Gardens, Strachan Group, Stryde Projects, Alfred Ngaro, Kiki Maoate, Tuareka Trust, Cook Islands leaders from Whangarei right down to Invercargill, the Consulate General, Pa Ariki, our lovely Mama’s, and many more for being part of the ground breaking ceremony. We would especially like to thank our cute little babies for leading the way and breaking ground first!