‘E Meitaki atu tē tupu nei, ‘I tei tāmanko’ia

‘I te tāre’anga ō te tangata tei tū ‘ia atu ‘ē te maki Covid -19 ‘i te topa atu’anga ki runga ‘i te tauatini ē tē manamanata nei teta’i ma’ata’anga tangta, kua ‘akakite te Prime Minister Jacina Adern ē, ‘e meitaki atu tē tupu nei ‘i teia tuātau, ‘i tei tāmanako’ia ‘i mua ake kā tomo atu ei te Basileia ki roto ‘i teia tūranga Lockdown.

Ko te kaveinga ‘oki ē kia rave ‘ia atu te ‘akaue’anga Lockdown ‘i teia tuātau, kua rauka mai tē reira mei roto mai ‘i teta’i ‘ākarakara’anga matatio ‘i te tū, te peu ē te au ‘ākono’anga ā te ‘iti tangata ō teia Basileia, ‘ē te au ‘āpi’i’anga tei kitena’ia mai mei te au Basileia tei tā’ī’ī atu ‘i teia maki nā mua ake.

Kua ‘akakite ‘oki ‘a Adern ē, ko tei tāmanako ‘ia mai ‘ē te pupu ‘ākarakara matatio ō te Kavamani, ‘i teia ‘epetoma kā taeria te 4,000, ‘inārā ‘i nana ei, tei runga rāi tātou ‘i te tārē’anga 1000, pēnei ‘i nānā ei, kua āru tikāi te ‘iti tangata mē kore ra te ma’ata ‘anga ō te ‘iti tangata ‘i te au ‘akaue’anga tei tukuna ‘ia atu ki va’o.

‘I roto ‘oki ‘i teta’i pukapuka’anga ki te Taote Teariki Maoate, kua ‘akakite katoa rāi ‘aia ē, ‘ea’a te ‘iti tangata ē manamanata noātu ē, ko te tārē’anga ō te tangata ‘i teia tuātau ē tei roto ‘i te 80 tūmā ‘i te rā, kāre tē reira ē kino ana mei tā te aronga ‘ākarakara matatio, ko tei ‘akatumu ‘ia ki runga ‘i te tārē’anga ō te au basileia ‘i va’o mai. Kua ‘akakite ‘oki ‘a Maoate ē, ko te nūmero ‘āiteiteite ‘i te au rā tatakita’i, kare ‘oki ‘i ma’ata te tarē’anga ‘akairi nā runga ake ‘i te au rā tātakita’i.

Kua ‘akakite katoa rāi ‘oki te Prime Minister Adern ē, ko te tuatua nō te ‘akaroa atu‘anga ‘i te Lockdown, kāre tē reira ‘i ‘uri’uri ‘ia ake. Nō reira tē no’o nei rāi tē reira ki te roa tei ‘akano’o’ia.

Te Māmā ‘Auro Mei te Ipukarea Mai, Tē Mataora ‘Ua Nei

 

‘I teia tuātau ō te Lockdown tē no’o maira ‘i kō ‘i te Patu Paepae ō ‘Enuā Manu ‘i Mangere te pupu Keteporo ō te au Māmā ‘Auro mei te Ipukarea mai. Ko teta’i ‘oki teia ō te au tangata e ‘okī ra ki te Ipukarea tei piritia mai ki Aotearoa nei.

Kua mārama ‘ia atu ‘oki ē, ko teta’i putunga ‘ua teia ō teta’i 200 tūmā pātete tei tā’ī’ī mai ki ‘Ākarāna nei ‘i tukuna ‘ia mai ei te ‘akaue’anga ō te Lockdown.

‘Ē 41 ‘oki rātou ‘i te kātoatoa, tei tere atu ki Vai’ī no teta’i tāmataora’anga ketepōro tei mātau rātou ‘i te rave ‘i te au 2 mata’iti rava rāi. Kua ‘akakite mai ‘oki te ‘aka’aere ō teia pupu ‘a Mene Rennie ē, kua papa rāi rātou nō teia tere nō rātou ‘ē kua tārotokākā rāi rātou ē ka tā’ī’ī rātou, ‘inārā ‘i te ‘akapāpū atu’anga te au ‘akateretere mei Vai’ī mai ē kāre ‘e manamanatā kua ‘aere atu rātou, ‘inārā kāre rātou ‘i ‘apai ana ‘i tō rātou ngā metua pakari roa atu koia ‘a Māmā Ritua Koteka koia ‘oki ‘a Aunty Kath ‘ē Māmā Rai Heather ‘i muri ake ‘i te poroki’anga ā te va’ine ma’ata ō Te Marae Ora te Taote Aumea Herman. ‘Ē ta’i rāi ‘oki ā rātou tārekareka ‘i oti ‘i tae atu ei te ‘akaue’anga ‘i Vai’ī ē kia tākore atu ‘i te tārekareka.

Te rapu maira tikāi ‘oki te au māmā kia oti rātou ‘i te ‘akatakakē Matatio ‘ia kia rauka ‘oki ‘ia rātou ‘i te ‘oki viviki atu ki Rarotonga ‘inārā kāre tē reira rapu’anga nā rātou ‘i manuia ana. Ra 23 ‘oki rātou ‘i tae mai ei ki ‘Ākarana nei kua tae te ‘akaue’anga Lockdown ā Jacinda Adern ū te Kavamani Aotearoa, ‘ē toru rā ‘i muri mai. ‘Ē rua ‘oki ‘epetoma ka anoano ‘ia nō te ‘akatakake’anga matatio.

Kua rauka ‘oki te Komitiona Ngāteitei ō te ‘iti Tangata Kūki ‘Āirani ‘i Aotearoa nei ‘a Elizabeth Wright Koteka ‘i te ‘akano’o atu ‘i teta’i ngā’i no’o’anga nō rātou ‘i ‘Ākarana nei. ‘I teia tuātau ‘ia ratou ‘i Aotearoa nei, nā te taeake Thomas Wynn mei roto mai ‘i te ‘Ōpati ō te ‘iti Tangata Patipika ē Seline Patia Vainerere ‘ē ‘oro’oro ‘aere ana nō rātou ma te tauturu ā te ‘iti tangata Kūki ‘Āirani ‘i ‘Ākarana nei. Kua ‘akakite ‘oki ‘a Mene ē, kua maringi ‘ua mai te aro’a ō te ‘iti tangata ‘i te kitea ‘anga ‘ia ē tei’ea rātou ‘i te ngā’i ‘i no’o ei.

Kāre ‘oki rātou ‘i nā Mene ei ‘ē no’o ‘ua ana, ‘e āka ‘āua ‘oki tō te Patu Paepae ō ‘Enua manu, kua rauka rāi ‘ia rātou teta’i tuātau ‘akaetaeta uaua ‘i te au rŌ tātakita’i.   Kua ‘akakite ‘a Mene ē, kua rave katoa ana rātou ‘i teta’i tāmataora’anga nā rātou rāi ‘ia rātou rāi ‘i teia ‘epetoma ‘i topa koia ‘oki ‘e tārērē ‘ura. ‘Ā teia ‘epetoma kā rave atu rōtou ‘i te tārērē ‘īmene. Kia ui atu au ē ko’ai te mātakitaki, kua ‘akakite mai ‘aia ē, ko rātou rāi ‘inārā ‘i nāna ei, tē ‘irinaki nei ‘aia ē ka nene’i ‘ia teia ‘anga’anga nā rātou nō te tuku atu ki runga ‘i te pukamata. Mei te taime mai ‘oki ‘i tae mai ei rātou ki Aotearoa nei, kāre rātou ‘i topa mai ake ki vao ‘i te Paepae ū ‘Enua Manu. Kā kave mai ‘i nana ei te tangata ‘i te mānga ki va’o ‘i te ngā’i ē tomo atu ei ki roto ‘i te ‘aūa ‘akaruke ei, ‘i te mea ‘oki ē te āru nei rātou ‘i te ‘akaue’anga ā te Kavamani. Kua ‘akite ‘aia ē, te mataora ‘ua nei rātou ‘i reira noātu ‘oki ē te vai nei rāi te ‘inangaro ‘i te ‘oki vave atu ki te Ipukarea  kāre rā ‘oki ‘e rāvenga ‘i teia tuātau.

 

 

CIDANZ Office CLOSED until further notice

COVID-19 – CIDANZ Update

With Covid-19 news spreading, we are conscious that there is so much information out there. The World Health Organization has been keeping us all updated with the spread of the virus and what we can do to keep ourselves safe. Here are a few Q&A’s from their website:

What is the Coronavirus?

Coronaviruses are a large family of viruses which may cause illness in animals or humans.  In humans, several coronaviruses are known to cause respiratory infections ranging from the common cold to more severe diseases such as Middle East Respiratory Syndrome (MERS) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). The most recently discovered coronavirus causes coronavirus disease COVID-19.

What do I do to protect myself and prevent the spread?

Stay aware of the latest information on the COVID-19 outbreak, available on the WHO website and through your national and local public health authority. Many countries around the world have seen cases of COVID-19 and several have seen outbreaks. Authorities in China and some other countries have succeeded in slowing or stopping their outbreaks. However, the situation is unpredictable so check regularly for the latest news.

You can reduce your chances of being infected or spreading COVID-19 by taking some simple precautions:

 • Regularly and thoroughly clean your hands with an alcohol-based hand rub or wash them with soap and water.
  Why? Washing your hands with soap and water or using alcohol-based hand rub kills viruses that may be on your hands.
 • Maintain at least 1 metre (3 feet) distance between yourself and anyone who is coughing or sneezing.
  Why? When someone coughs or sneezes they spray small liquid droplets from their nose or mouth which may contain virus. If you are too close, you can breathe in the droplets, including the COVID-19 virus if the person coughing has the disease.
 • Avoid touching eyes, nose and mouth.
  Why? Hands touch many surfaces and can pick up viruses. Once contaminated, hands can transfer the virus to your eyes, nose or mouth. From there, the virus can enter your body and can make you sick.
 • Make sure you, and the people around you, follow good respiratory hygiene. This means covering your mouth and nose with your bent elbow or tissue when you cough or sneeze. Then dispose of the used tissue immediately.
  Why? Droplets spread virus. By following good respiratory hygiene you protect the people around you from viruses such as cold, flu and COVID-19.
 • Stay home if you feel unwell. If you have a fever, cough and difficulty breathing, seek medical attention and call in advance. Follow the directions of your local health authority.
  Why? National and local authorities will have the most up to date information on the situation in your area. Calling in advance will allow your health care provider to quickly direct you to the right health facility. This will also protect you and help prevent spread of viruses and other infections.
 • Keep up to date on the latest COVID-19 hotspots (cities or local areas where COVID-19 is spreading widely). If possible, avoid traveling to places  – especially if you are an older person or have diabetes, heart or lung disease.
  Why? You have a higher chance of catching COVID-19 in one of these areas.

For updates in New Zealand, visit the NZ Government Website HERE.

Kia Orana Expo 2020

‘I teia Marama katoa ‘i topa, kua piri atu te Tā’okota’i’anga CIDANZ ki roto ‘i te “Kia Orana Expo” ‘ā te ‘iti tangata ‘Ara’ura tei rave ‘iātu ki tō rātou ngutu’are ‘i  Takanini.

Kua riro ‘oki teia ‘ei tika’anga nō te CIDANZ ‘i te ‘akakitekite atu ki te au tangata tei tae atu ki reira nō runga ‘i tā rātou au ‘anga’anga ‘ē rave nei ‘i teia tuātau. Kua ‘akakite ‘oki te tama’ine nāna ‘i akano’o ‘i teia ‘anga’anga ‘i raro ake ‘I te tāmarua’anga ā te ‘iti tangata ‘Araura ‘a Maiata Samuela ē, ko te ‘akakoro’anga ō teia ‘anga’anga koia ‘oki ‘i te ‘apai’anga mai ‘i teta’i au tu’anga ‘anga’anga ‘ā te kavamani ‘ē pērā teta’i au tu’anga tauturu ‘i te ‘iti tangata, kia rauka ‘i te ‘iti tangata ‘i te komakoma tika atu ki teia au tu’anga kia mārama ‘oki tō tātou ‘iti tangata ē tei’ea te au ngā’i ka rauka mai te tauturu, ‘ē ka ‘akapē’ea teia ‘ē rauka mai ei. Kua ‘akakite ‘oki a Samuela ē, ‘i teta’i ma’ata’anga taime, te vai ‘uāra te tauturu ‘inārā kāre tō tātou ‘iti tangata ‘i kite ē kā kimi ki’ea.

Kua ‘akakite te tangata ō te CIDANZ tei tae atu ki teia ‘anga’anga ‘a Chris Arere ē, kua mataora tikāi ‘aia ‘i te kite’anga ‘i teia ‘anga’anga ‘ē kua ‘akamata ‘iatu, ‘ē’ ka anoano ‘ia kia putuputu mai teia tū ‘anga’anga ei tauturu ‘i tō tātou ‘iti tangata. Kua piri atu ‘oki te pae ō te ‘akavā, te Tiaki Mau’āuri ‘ē te tu’anga ‘āpi’i tuatoru ‘ē te vai atura ki teia ‘akakoro’anga.

oneCHILD Early Learning Center Ground Breaking

,

For a number of years, a total immersion early learning centre has been a dream for Cook Islands NZ families. It was a priority highlighted by communities across NZ in the inaugural Cook Islands national strategy 2012 – 2015; a strategy brought together by a group of volunteers.

Approved funding through the Ministry of Education for a 60 children facility in Mangere was received in 2015 and in 2016, the Mangere-Otahuhu Local Board approved to lease approximately 640m2 of Old School Reserve in Mangere for the building of the facility. With the incredible Project Management and Architectural support of Strachan Group Architects and its many agents the resource consent has been lodged and was approved in January 2018. It took many years of relationship building and securing investment for us to get to the point that on Tuesday 25th February 2020, we not only greeted the rising sun, but were also joined by many to break ground.

The Tamariki Takitumu Punanga Reo offered a total immersion learning center, but after consulting with parents, moved to a multi-lingual curriculum (https://www.ero.govt.nz/review-
reports/tamariki-takitumu-punanga-reo-21-06-2018/). We are determined make sustain this total immersion curriculum and hope to replicate this model across NZ. We have a wealth of
skilled and talented teachers & educators (Cook Islands Teachers & Educators Collective NZ headed by Tupou Manapori & Teremoana Hodges) who have designed the curriculum and will lead this out to our children. It sits as part of a broader strategy to protect, preserve, and promote Cook Islands language and culture.

In South Auckland there are more than 10,000+ households who associate with the Cook Islands ethnicity, and yet the current Early Childhood Education system does not cater for them all. Sustainable development of Cook Islands people in New Zealand and at home cannot happen without the vibrancy of our reo. It stands at the center of our culture and what we bring to NZ society.

We would like to extend our warmest gratitude to the Ministry of Education, the Mangere-Otahuhu Local Board, Auckland Teaching Gardens, Strachan Group, Stryde Projects, Alfred Ngaro, Kiki Maoate, Tuareka Trust, Cook Islands leaders from Whangarei right down to Invercargill, the Consulate General, Pa Ariki, our lovely Mama’s, and many more for being part of the ground breaking ceremony. We would especially like to thank our cute little babies for leading the way and breaking ground first!

Northland Pasifika Fusion Festival 2020

,

‘I te ngā rā ‘openga ō Peperuare nei, kua tere atu te pupu ō te CIDANZ ‘i te turuturu atu ‘i te ‘akakoro’anga ō te Pasefika Fusion ‘i Whangarei. Ko teia ‘akakoro’anga ‘oki ko teta’i vaine Kūki ‘Ᾱirani koia ‘a Pania Baker teta’i ‘i roto ‘i te pupu ‘i ‘akamata ‘ia mai ei teia. Kua ‘akakite teta’i mata ō te CIDANZ a Tauraki Rongo ē, ‘e ‘apinga pu’apinga teia ‘i te turuturu atu ‘i te au ‘akakorongo’anga mei teia te tu. Ko teta’i a’pinga ‘oki teia ‘i nana ei ‘ē kite ‘aere mai ei tō tātou ‘iti tangata tei’ea tātou ma te ‘akakitekite atu kia ratou e ‘ea’a teta’i au ‘anga’anga kē atu ‘ē tupu nei tē kā rauka ‘ia rātou ‘i te piri mai ki roto.

Kua akakite ‘oki teta’i tama ‘ā te Kūki ‘Āirani tei arataki mai ana ‘i te Tu’anga ō te ‘akava ‘i te Ipukarea ‘a Pira Whichman ē, ‘ē ‘aere ‘ua maina raua ko tōna tokorua ‘i te tauturu ‘i teia ‘akakoro’anga, ‘ē tē mataora nei ‘aia ‘i te kite atu ē tē ma’ata ‘aere ‘ua maira teia ‘anga’anga, ‘ē tē kitena ‘aere ‘ia mai nei teta’i au mata ‘ōu ō tō tātou ‘iti tangata ki teia ‘anga’anga. Kua ‘akakite ‘oki ‘a Rongo ē, ko teta’i au māpū tāna ‘i ‘āravei’ atu ‘ē tauturu ra ‘i te ‘oko’oko atu ‘i tā rātou kai, kua ngākauparau tikāi rātou ‘i tō rātou tūranga ‘i te mea ‘oki ē kā ta’i nei rātou kā tū ki mua ‘i te ‘iti tangata ‘e mata atu ‘i te ‘iti tangata Kūki Airani.

‘Uipā’anga Ma’ata ‘ā te CIDANZ ki te ‘iti tangata Kūki ‘Ᾱirani ‘I Aotearoa nei

,

‘I teia Marama ‘i topa ake nei, kua rave ‘iātu te ‘uipāanga ma’ata ‘ā te Tā’okota’i’anga CIDANZ ki kō ‘i te Holiday Inn ‘i Mangere. Ko te taime mua ‘oki teia ka ‘apaina ‘ia mai ei te au arataki ō te ‘iti tangata Kūki ‘Ᾱirani ‘i Aotearoa nei ki te ngā’i ‘okota’i nō te ‘akamātūtū atu ‘i te vaerua ‘anga’anga tā’okota’i.

Kua pou mai rāi teta’i 50 tangata mei te au vaka ‘i va’o mai ‘ia ‘Ākarāna ki teia ‘uipā’anga.

‘I teia mata’iti ‘i topa kua ‘ātoro atu te pupu ō te CIDANZ ‘i te au vaka nō te ko’iko’i mai ‘i tō rātou au manako ‘ē kua tuku atu ‘i teia ki roto ‘i teta’i parāni ‘anga’anga ma’ata.

‘Ē 3 ‘oki tu’anga pu’apinga ō teia parāni koia ‘oki te tu’anga ō te au māpu, te tu’anga kimi pu’apinga ‘ē pērā te tu’anga ō te ‘āpi’i’anga ‘i te reo.

Kua riro teia ‘uipāanga ‘ei ‘ōronga atu ‘i te ‘akapāpū’anga ō te vaerua tā’okota’i ō te ‘iti tangata kia ‘anga’anga kāpiti. ‘I roto ‘oki ‘ia Mē ‘ē ‘akatinamou ‘iātu ei te parāni ma’ata ‘ei arataki ‘i te ‘iti tangata ki te tūranga tiratiratū. Kua ‘akakite ‘oki te arataki ō te CIDANZ ‘a Rouruina Brown ē, ko te ‘irinaki’anga koia kia ‘anga’anga tā’okota’i tō tātou ‘iti tangata. Kāre ‘i pāpū ‘iaia ē mei tea’a te pakari mē kore ra māmā ‘i te ‘akatupu’anga ‘i teia parāni ‘inārā ‘i nana ei, mē tā’okota’i mei tei kitena ‘ia atu ‘i te ‘uipā’anga, ka mārū. Kua ‘akamata katoa te au arataki ‘i te taina atu ‘i tetai ‘akatikatika’anga ‘i rotopū ‘i te CIDANZ ‘ē te au vaka kia ‘anga’anga kāpiti.

Open Invitation: Pasifika Fono, 5th March

An Open Invitation & Message from the Royal Commission of Inquiry: 

 

“Talofa lava, Kia orana, Malo e lelei, Taloha ni, Ni sa bula Vinaka, Fakaalofa lahi atu, Kia ora, Warmest Pasifika greetings!
We hope that 2020 has gotten off to a positive start for you and your team. We will be returning to Auckland for the second Pasifika fono to provide feedback and progress on our work in the Pasifika space. Focus areas will be on Survivor Accounts and Redress. Our Commissioner, Ali’imuamua Sandra Alofivae, will be present to provide further insights and updates.

Please RSVP 28 February 2020 by 2pm for catering purposes. Please also advise of any dietary preferences to either pati.umaga@abuseincare.org.nz or tofa.fagaloa@abuseincare.org.nz

Date: Thursday 05th March 2020, 10am-12.30pm followed by lunch.
Venue: Cause Collective
13 Ronwood Avenue, Manukau

We would love to see you and hope that you are able to make it. We appreciate your ongoing engagement.

Ia manuia,

Fonoti Pati Umaga
Tofa Fagaloa
Senior Pasefika Engagement Advisors | Survivors Account
Phone: Fonoti +64 272 692 712
Tofa +64 272 110 876