CIDANZ

Kia Orana Expo 2020

‘I teia Marama katoa ‘i topa, kua piri atu te Tā’okota’i’anga CIDANZ ki roto ‘i te “Kia Orana Expo” ‘ā te ‘iti tangata ‘Ara’ura tei rave ‘iātu ki tō rātou ngutu’are ‘i  Takanini.

Kua riro ‘oki teia ‘ei tika’anga nō te CIDANZ ‘i te ‘akakitekite atu ki te au tangata tei tae atu ki reira nō runga ‘i tā rātou au ‘anga’anga ‘ē rave nei ‘i teia tuātau. Kua ‘akakite ‘oki te tama’ine nāna ‘i akano’o ‘i teia ‘anga’anga ‘i raro ake ‘I te tāmarua’anga ā te ‘iti tangata ‘Araura ‘a Maiata Samuela ē, ko te ‘akakoro’anga ō teia ‘anga’anga koia ‘oki ‘i te ‘apai’anga mai ‘i teta’i au tu’anga ‘anga’anga ‘ā te kavamani ‘ē pērā teta’i au tu’anga tauturu ‘i te ‘iti tangata, kia rauka ‘i te ‘iti tangata ‘i te komakoma tika atu ki teia au tu’anga kia mārama ‘oki tō tātou ‘iti tangata ē tei’ea te au ngā’i ka rauka mai te tauturu, ‘ē ka ‘akapē’ea teia ‘ē rauka mai ei. Kua ‘akakite ‘oki a Samuela ē, ‘i teta’i ma’ata’anga taime, te vai ‘uāra te tauturu ‘inārā kāre tō tātou ‘iti tangata ‘i kite ē kā kimi ki’ea.

Kua ‘akakite te tangata ō te CIDANZ tei tae atu ki teia ‘anga’anga ‘a Chris Arere ē, kua mataora tikāi ‘aia ‘i te kite’anga ‘i teia ‘anga’anga ‘ē kua ‘akamata ‘iatu, ‘ē’ ka anoano ‘ia kia putuputu mai teia tū ‘anga’anga ei tauturu ‘i tō tātou ‘iti tangata. Kua piri atu ‘oki te pae ō te ‘akavā, te Tiaki Mau’āuri ‘ē te tu’anga ‘āpi’i tuatoru ‘ē te vai atura ki teia ‘akakoro’anga.