CIDANZ

Kia Mataora i teia Kiritimiti!

Kia Orāna Tātou kātoatoa i te aro’a ma’ata o tō tātou Atu ko Iesu Mesia ‘i teia tuātau ‘akama’ara’anga i tōna ‘ānau’anga mai ki rotopū ‘ia tātou. Kua ‘ānau’ia mai ‘oki ‘aia kia rauka ‘ia tātou te tika’anga ki te ora motukore. ‘Okota’i ana ‘akaue’anga kia tātou koia, kia aro’a tātou ‘ia tātou ‘uāo rāi.

Tē rauka nei ‘iāku i te ‘ōronga atu i te aro’a Kiritimiti ‘ē te Mata’iti ‘ōu o te Kōpapa ‘Aka’aere o tō tātou Tā’okotai’anga o te ‘Iti Tangata Kūki ‘Āirani koia te CIDANZ, kia kōtou e taku ‘iti tangata Kūki ‘Āirani. ‘I tō tātou aere’anga mai na roto i te au taii o teia nga mataiti i topa tei akatupu’ia e te Maki COVID-19, kua kite mātou i to kōtou vaerua taokotai i te angaanga kapiti’anga mai no te tauturu’anga i tō tātou ‘iti tangata. Tā kōtou tu’anga e tā mātou tu’anga, ngōie atūra te tauturu ia rātou tei anoano tauturu i teia tuātau. Kua ‘āite’ia tō kōtou vaerua ‘anga’anga kāpiti mei te matangi i muri i te kie o teia Vaka nō tātou . Kua ‘akatika ‘ua mātou i te ‘oe kia tae tātou ki te ngā’i tā tātou i anoano.

‘Ia tātou ka tomo atu ki roto i te mata’iti 2023, tē ‘irinaki nei mātou kia vai ‘ua rāi teia vaerua nō kōtou i te ‘apai’anga tātou i teia Vaka nō tātou nā roto i teta’i ‘ua atu tū reva te kā tomo tātou nā roto.

Tē rauka katoa nei ‘iāku i te ‘akameitaki atu i tō tātou au Mātarō i runga i tō tātou Vaka koia te aronga ‘anga’anga o te CIDANZ. Kua rauka ‘ia rātou i te ‘akatanotano meitaki i te kie o teia Vaka kia mou meitaki te Matangi nō te ‘apai’anga i te Vaka ki mua.

Noātu ‘oki ē kua nā roto mai tātou i teta’i au ngā’i tūkaui ‘i tō tātou ‘aere’anga mai, kia riro tē reira ‘ei ‘āpi’i’anga kia tātou nō te ‘akameitaki ‘ē te ‘akamātūtū atu’anga i tō tātou tūranga i te tomo’anga tātou nā roto i te au tā’ī’ī’anga ka nā mua mai ia tātou , kāre atu māri rā kia rauka ‘ia tātou teta’i tūranga ora’anga tiratiratū.

Te Atua tō tātou ‘akapu’anga

Kia Orana e kia Manuia

Hamish Crook Akatere ‘Au Kopapa Aka’aere CIDANZ

Kia Orāna Tātou kātoatoa i te aro’a ma’ata o te Atua

Ioane 3:16 i aroa mai te Atua i to te ao nei, kua tae rava ki te oronga anga mai i tana Tamaiti anau tai, kia kore e mate te akarongo iaia, kia rauka ra te ora mutu kore

Nōna ‘oki, i rauka ei ‘ia tātou teta’i tika’anga ki te ora’anga motukore.

Kia ‘akameitaki’ia tō tātou Atu, kua rauka teia tika’anga nō tātou ..

Mei roto atu i te au Mātarō o tō tātou Vaka, tē ‘ōronga atu nei au i tō mātou aro’a Kiritimi ‘ē te Mata’iti ‘Ōu kia kōtou kātoatoa.

Kia riro tō teia mata’iti ‘i topa ‘ē tō muri atu, ‘ei ‘akamātūtū atu ia tātou nō te tomo’anga atu nā roto i te au ‘uri’ia o teia au tuātau ki mua. Ko te ‘apinga pu’apinga roa atu nō tātou koia ko te vaerua ‘anga’anga Kāpiti. ‘I roto i te ‘akairo tātatau o tō tātou ‘iti tangata, ko te tikitiki tangata te ‘akairo nō te ‘anga’anga Kāpiti, ‘i tae mai ei tō tātou ‘iti tangata ki teia tuātau. Kia riro rāi te tikitiki tangata ‘ei ‘apai ‘ia tātou nā roto i te au ‘uri’ia o te ora’anga i te tomo’anga tātou nā roto i te mata’iti 2023.

Te Atua tō tātou ‘akapū’anga

Rouruina Emile Brown Akaaere

CIDANZ