‘Uipā’anga Ma’ata ‘ā te CIDANZ ki te ‘iti tangata Kūki ‘Ᾱirani ‘I Aotearoa nei

,

‘I teia Marama ‘i topa ake nei, kua rave ‘iātu te ‘uipāanga ma’ata ‘ā te Tā’okota’i’anga CIDANZ ki kō ‘i te Holiday Inn ‘i Mangere. Ko te taime mua ‘oki teia ka ‘apaina ‘ia mai ei te au arataki ō te ‘iti tangata Kūki ‘Ᾱirani ‘i Aotearoa nei ki te ngā’i ‘okota’i nō te ‘akamātūtū atu ‘i te vaerua ‘anga’anga tā’okota’i.

Kua pou mai rāi teta’i 50 tangata mei te au vaka ‘i va’o mai ‘ia ‘Ākarāna ki teia ‘uipā’anga.

‘I teia mata’iti ‘i topa kua ‘ātoro atu te pupu ō te CIDANZ ‘i te au vaka nō te ko’iko’i mai ‘i tō rātou au manako ‘ē kua tuku atu ‘i teia ki roto ‘i teta’i parāni ‘anga’anga ma’ata.

‘Ē 3 ‘oki tu’anga pu’apinga ō teia parāni koia ‘oki te tu’anga ō te au māpu, te tu’anga kimi pu’apinga ‘ē pērā te tu’anga ō te ‘āpi’i’anga ‘i te reo.

Kua riro teia ‘uipāanga ‘ei ‘ōronga atu ‘i te ‘akapāpū’anga ō te vaerua tā’okota’i ō te ‘iti tangata kia ‘anga’anga kāpiti. ‘I roto ‘oki ‘ia Mē ‘ē ‘akatinamou ‘iātu ei te parāni ma’ata ‘ei arataki ‘i te ‘iti tangata ki te tūranga tiratiratū. Kua ‘akakite ‘oki te arataki ō te CIDANZ ‘a Rouruina Brown ē, ko te ‘irinaki’anga koia kia ‘anga’anga tā’okota’i tō tātou ‘iti tangata. Kāre ‘i pāpū ‘iaia ē mei tea’a te pakari mē kore ra māmā ‘i te ‘akatupu’anga ‘i teia parāni ‘inārā ‘i nana ei, mē tā’okota’i mei tei kitena ‘ia atu ‘i te ‘uipā’anga, ka mārū. Kua ‘akamata katoa te au arataki ‘i te taina atu ‘i tetai ‘akatikatika’anga ‘i rotopū ‘i te CIDANZ ‘ē te au vaka kia ‘anga’anga kāpiti.

Open Invitation: Pasifika Fono, 5th March

An Open Invitation & Message from the Royal Commission of Inquiry: 

 

“Talofa lava, Kia orana, Malo e lelei, Taloha ni, Ni sa bula Vinaka, Fakaalofa lahi atu, Kia ora, Warmest Pasifika greetings!
We hope that 2020 has gotten off to a positive start for you and your team. We will be returning to Auckland for the second Pasifika fono to provide feedback and progress on our work in the Pasifika space. Focus areas will be on Survivor Accounts and Redress. Our Commissioner, Ali’imuamua Sandra Alofivae, will be present to provide further insights and updates.

Please RSVP 28 February 2020 by 2pm for catering purposes. Please also advise of any dietary preferences to either pati.umaga@abuseincare.org.nz or tofa.fagaloa@abuseincare.org.nz

Date: Thursday 05th March 2020, 10am-12.30pm followed by lunch.
Venue: Cause Collective
13 Ronwood Avenue, Manukau

We would love to see you and hope that you are able to make it. We appreciate your ongoing engagement.

Ia manuia,

Fonoti Pati Umaga
Tofa Fagaloa
Senior Pasefika Engagement Advisors | Survivors Account
Phone: Fonoti +64 272 692 712
Tofa +64 272 110 876