‘Uipā’anga Ma’ata ‘ā te CIDANZ ki te ‘iti tangata Kūki ‘Ᾱirani ‘I Aotearoa nei

‘I teia Marama ‘i topa ake nei, kua rave ‘iātu te ‘uipāanga ma’ata ‘ā te Tā’okota’i’anga CIDANZ ki kō ‘i te Holiday Inn ‘i Mangere. Ko te taime mua ‘oki teia ka ‘apaina ‘ia mai ei te au arataki ō te ‘iti tangata Kūki ‘Ᾱirani ‘i Aotearoa nei ki te ngā’i ‘okota’i nō te ‘akamātūtū […]

‘Uipā’anga Ma’ata ‘ā te CIDANZ ki te ‘iti tangata Kūki ‘Ᾱirani ‘I Aotearoa nei Read More »