CIDANZ

Northland Pasifika Fusion Festival 2020

‘I te ngā rā ‘openga ō Peperuare nei, kua tere atu te pupu ō te CIDANZ ‘i te turuturu atu ‘i te ‘akakoro’anga ō te Pasefika Fusion ‘i Whangarei. Ko teia ‘akakoro’anga ‘oki ko teta’i vaine Kūki ‘Ᾱirani koia ‘a Pania Baker teta’i ‘i roto ‘i te pupu ‘i ‘akamata ‘ia mai ei teia. Kua ‘akakite teta’i mata ō te CIDANZ a Tauraki Rongo ē, ‘e ‘apinga pu’apinga teia ‘i te turuturu atu ‘i te au ‘akakorongo’anga mei teia te tu. Ko teta’i a’pinga ‘oki teia ‘i nana ei ‘ē kite ‘aere mai ei tō tātou ‘iti tangata tei’ea tātou ma te ‘akakitekite atu kia ratou e ‘ea’a teta’i au ‘anga’anga kē atu ‘ē tupu nei tē kā rauka ‘ia rātou ‘i te piri mai ki roto.

Kua akakite ‘oki teta’i tama ‘ā te Kūki ‘Āirani tei arataki mai ana ‘i te Tu’anga ō te ‘akava ‘i te Ipukarea ‘a Pira Whichman ē, ‘ē ‘aere ‘ua maina raua ko tōna tokorua ‘i te tauturu ‘i teia ‘akakoro’anga, ‘ē tē mataora nei ‘aia ‘i te kite atu ē tē ma’ata ‘aere ‘ua maira teia ‘anga’anga, ‘ē tē kitena ‘aere ‘ia mai nei teta’i au mata ‘ōu ō tō tātou ‘iti tangata ki teia ‘anga’anga. Kua ‘akakite ‘oki ‘a Rongo ē, ko teta’i au māpū tāna ‘i ‘āravei’ atu ‘ē tauturu ra ‘i te ‘oko’oko atu ‘i tā rātou kai, kua ngākauparau tikāi rātou ‘i tō rātou tūranga ‘i te mea ‘oki ē kā ta’i nei rātou kā tū ki mua ‘i te ‘iti tangata ‘e mata atu ‘i te ‘iti tangata Kūki Airani.