Northland Pasifika Fusion Festival 2020

‘I te ngā rā ‘openga ō Peperuare nei, kua tere atu te pupu ō te CIDANZ ‘i te turuturu atu ‘i te ‘akakoro’anga ō te Pasefika Fusion ‘i Whangarei. Ko teia ‘akakoro’anga ‘oki ko teta’i vaine Kūki ‘Ᾱirani koia ‘a Pania Baker teta’i ‘i roto ‘i te pupu ‘i ‘akamata ‘ia mai ei teia. Kua […]

Northland Pasifika Fusion Festival 2020 Read More »