CIDANZ

Moni Tauturu ā te Kavamani ‘I te au Kamupani kāre ‘e ‘Anga’anga ‘akaou ana

‘I roto ‘oki ‘i te ‘akamārama’anga ā te Prime Minister nō runga ‘i teia tauturu, kua ‘akakite ‘aia ē ko teia moni, ‘e moni tauturu ‘i te au Kamupani ‘i te tauturu’anga ‘i tā rātou aronga ‘anga’anga. Te vai nei ‘oki teta’i au ngā’i ‘anga’anga kāre ‘e anoano ‘aka’ou ‘ia ‘i teia tuātau ‘i muri ake ‘i te ārai’ia ‘anga te putuputu ki te ngā’i ‘okota’I, ‘e rāvenga nō te tā māria mai ‘i te toto’a’anga ō te manumanu ō teia maki Covid-19.

Kua ‘oake ‘i reira te kavamani ‘i teia moni ‘ei tūtaki atu ‘i te aronga ‘anga’anga ‘inārā, kāre ‘oki ē ko te ma’ata ‘i ta rātou ‘i mātau, ‘inārā kua rava ‘ua ‘ei tauturu ‘i te kōpu tangata. ‘E ‘anga’anga ‘oki ia nā te au kamupani ‘i te ‘akatano atu ‘i tē reira. Kua ‘akakite ‘oki ‘a Adern ē ko teia a’kataka’anga nā te au ngā’i ‘anga’anga ‘ua kua ‘iti tākiri tō rātou ora ‘anga’anga, mē kore ra kua ‘akatakakē ‘ia rātou nō tō rātou tūranga mē kore ra nō te tūranga ō teta’i ō rātou tangata ‘anga’anga.

Ko te au ‘anga’anga ‘oki ē te ‘anga’anga ‘ua nei rāi te aronga ‘anga’anga mei tei mātau ‘ia, kāre tā rātou moni tūtaki ē taui. Kua ‘akakite katoa rā ‘oki te Prime Minister ē, kāre te au pū ē ‘akatika ‘ia kia mānono ‘i te aronga ‘anga’anga kia ‘apai ‘i tō rātou Annual leave ‘ē rauka ei ‘ia rātou teia moni, kāreka rā ko teia moni ‘i nā te PM ei, ‘e tika’anga tō te aronga ‘anga’anga ‘i te ko’i ‘i tē reira mei tō ratou au pū mai mē kāre rātou ē ‘anga’anga ‘aka’ou ana ‘i teia tuātau. ‘Inārā ‘i nā te Prime Minister ei, mē ka  inangaro rātou ‘i tō rātou aronga ‘anga’anga ‘i te ‘apai ‘i tō rātou annual leave, ‘e ‘oake rātou ‘i teta’i tuātau ‘akate’ate’amamao ‘ē 14 rā ‘i mua ake kā tā’anga’anga atu ei ‘i te annual leave.

Ko teia moni rā ‘oki ‘i ‘akakite ei te Prime Minister, ‘ei tauru ‘i te au Pitiniti ‘i te ‘ākono’anga ‘i tō rātou aronga ‘anga’anga.

Kua ‘akakite ‘oki ‘aia ē mē kua ‘irinaki te aronga ‘anga’anga ē, ‘e ‘anga’anga taukore teta’i ē rave ‘ia ara mē kore kāre rātou ‘i mārama meitaki ē ‘ea’a tē tupu ra, ‘e ringi atu rātou ‘i te nūmero O800 20 9020  mē kore ra ‘ātoro atu ‘i te ‘ātui roro uira infor@employment.govt.nz

Ko te aronga kātoatoa ‘oki ‘i nānā ei ka ‘akarukena ‘ia mai nō runga ‘i tā rātou ngā’i ‘anga’anga nō teia tūranga ō te maki ‘e ‘aere nei, ‘e tika’anga tō rātou ki te tauturu ā te WINZ ma te kore ‘e tiaki ‘inārā tei runga ‘ua ‘i te tangata ‘i te māro’iro’i i te ringi atu me kore ra ‘i te ‘ātoro atu ‘anga ‘i te tauturu nā roto ‘i te ‘ātui roro uira.

I raro ake ‘oki ‘i te ‘akano’ono’o’anga ō te Kiwi Saver ‘e tu’anga rāi teta’i tei ‘akano’o ‘ia mei teia ē tupu nei ‘e matara mai ei te moni ‘inārā, kua ‘akakite te Prime Minister ē kia ‘ātoro atu te ‘iti tangata ‘i te pupu nā rātou ē ‘akateretere ana ‘i tā rātou Kiwi Saver ‘inārā kua poroki katoa ‘aia ē, ‘e vao’o ‘ua te ‘iti tangata ‘i te Kiwi saver ‘e rāvenga mē kāre atu rāi ‘e tauturu kē atu ‘ē rauka.