CIDANZ

‘Akamātau ‘I te Tā’anga’anga ‘I te ‘Ātui Roro Uira

Kua ‘akakite ‘oki te Prime Minister Jacinda Adern ē, ‘i teia ‘epetoma ‘i topa ‘i roto ‘ua ‘i teta’i 4 rā, mei teta’i 7,500 tangata tei rīnga atu ‘i te ‘Ōpati ō te Work and Income koia ‘oki te WINZ. Kua tupu mai ‘oki teia nō te au ngā’i ‘anga’anga tei tōpiri ‘ia atu ‘i te mea ‘oki ē, kāre ‘e tangata ‘aka’ou ē ‘aere ana ki reira, mē kore ra kāre te tangata ‘ē ‘akatika ‘aka’ou ‘ia kia ‘aere atu kia rātou mei te au ngā’i kaikai, kaikave ‘ē tē vai atūra. Tē vai katoa ara ‘oki te au ngā’i ‘anga’anga mei te au ngā’i ‘oko ‘apinga mei te mōtokā, te kāka’u ē tē vai atūra. Ko te au ngā’i ‘oki ē ‘anga’anga nei koia ‘oki ko te au ngā’i ‘ua ka anoano’ia mei te au toa ‘oko kai matamata, mata ‘ē te au kai punu.

Nō teia tū ‘oki, kua ‘akatika roa te aronga ‘anga’anga ki kō ‘i te WINZ nō teta’i rāvenga ‘ei tauturu ‘i te ngutu’are tangata.

‘I te mea ‘oki ē kua tōpiri katoa te ‘Ōpati o te WINZ, tē nā runga ‘ua nei ‘i reira te rave’anga ‘i tā rātou ‘anga’anga ‘i te tāniuniu ‘ē te ‘ātui roro uira. Kua ‘akite ‘oki te PM Adern ē, māmā atu te ‘iti trangata  ‘i te ‘aere atu ki runga ‘i te kupe Roro Uira ā te WINZ infor@employment.govt.nz. Tē ‘irinaki ‘ia nei rā ‘oki ē ka ma’ata atu te tangata ‘i teia ‘epetoma ka anoano atu ‘i te tauturu ā te WINZ. Kua pati katoa ‘oki te Prime Minister Adern ē, ‘i teia tuātau tūmatetenga, kia ma’ata te ‘akakoromaki ē kia mārama rāi te ‘iti tangata ē tē tauta nei rāi te aronga ‘anga’anga ō te WINZ ‘i te rave atu ‘i tā rātou ‘anga’anga ma te tau, ma te āru atu ‘i te au ‘akaue’anga ki runga ‘ia rātou mei runga atu ‘i tō rātou au ‘aka’aere, nō reia kia tauturu atu rāi te kātoatoa ‘ia rātou nā roto ‘i te ngākau ‘aka’aka ē te aro’a.