CIDANZ

‘E Meitaki atu tē tupu nei, ‘I tei tāmanko’ia

‘I te tāre’anga ō te tangata tei tū ‘ia atu ‘ē te maki Covid -19 ‘i te topa atu’anga ki runga ‘i te tauatini ē tē manamanata nei teta’i ma’ata’anga tangta, kua ‘akakite te Prime Minister Jacina Adern ē, ‘e meitaki atu tē tupu nei ‘i teia tuātau, ‘i tei tāmanako’ia ‘i mua ake kā tomo atu ei te Basileia ki roto ‘i teia tūranga Lockdown.

Ko te kaveinga ‘oki ē kia rave ‘ia atu te ‘akaue’anga Lockdown ‘i teia tuātau, kua rauka mai tē reira mei roto mai ‘i teta’i ‘ākarakara’anga matatio ‘i te tū, te peu ē te au ‘ākono’anga ā te ‘iti tangata ō teia Basileia, ‘ē te au ‘āpi’i’anga tei kitena’ia mai mei te au Basileia tei tā’ī’ī atu ‘i teia maki nā mua ake.

Kua ‘akakite ‘oki ‘a Adern ē, ko tei tāmanako ‘ia mai ‘ē te pupu ‘ākarakara matatio ō te Kavamani, ‘i teia ‘epetoma kā taeria te 4,000, ‘inārā ‘i nana ei, tei runga rāi tātou ‘i te tārē’anga 1000, pēnei ‘i nānā ei, kua āru tikāi te ‘iti tangata mē kore ra te ma’ata ‘anga ō te ‘iti tangata ‘i te au ‘akaue’anga tei tukuna ‘ia atu ki va’o.

‘I roto ‘oki ‘i teta’i pukapuka’anga ki te Taote Teariki Maoate, kua ‘akakite katoa rāi ‘aia ē, ‘ea’a te ‘iti tangata ē manamanata noātu ē, ko te tārē’anga ō te tangata ‘i teia tuātau ē tei roto ‘i te 80 tūmā ‘i te rā, kāre tē reira ē kino ana mei tā te aronga ‘ākarakara matatio, ko tei ‘akatumu ‘ia ki runga ‘i te tārē’anga ō te au basileia ‘i va’o mai. Kua ‘akakite ‘oki ‘a Maoate ē, ko te nūmero ‘āiteiteite ‘i te au rā tatakita’i, kare ‘oki ‘i ma’ata te tarē’anga ‘akairi nā runga ake ‘i te au rā tātakita’i.

Kua ‘akakite katoa rāi ‘oki te Prime Minister Adern ē, ko te tuatua nō te ‘akaroa atu‘anga ‘i te Lockdown, kāre tē reira ‘i ‘uri’uri ‘ia ake. Nō reira tē no’o nei rāi tē reira ki te roa tei ‘akano’o’ia.