CIDANZ

Te Māmā ‘Auro Mei te Ipukarea Mai, Tē Mataora ‘Ua Nei

 

‘I teia tuātau ō te Lockdown tē no’o maira ‘i kō ‘i te Patu Paepae ō ‘Enuā Manu ‘i Mangere te pupu Keteporo ō te au Māmā ‘Auro mei te Ipukarea mai. Ko teta’i ‘oki teia ō te au tangata e ‘okī ra ki te Ipukarea tei piritia mai ki Aotearoa nei.

Kua mārama ‘ia atu ‘oki ē, ko teta’i putunga ‘ua teia ō teta’i 200 tūmā pātete tei tā’ī’ī mai ki ‘Ākarāna nei ‘i tukuna ‘ia mai ei te ‘akaue’anga ō te Lockdown.

‘Ē 41 ‘oki rātou ‘i te kātoatoa, tei tere atu ki Vai’ī no teta’i tāmataora’anga ketepōro tei mātau rātou ‘i te rave ‘i te au 2 mata’iti rava rāi. Kua ‘akakite mai ‘oki te ‘aka’aere ō teia pupu ‘a Mene Rennie ē, kua papa rāi rātou nō teia tere nō rātou ‘ē kua tārotokākā rāi rātou ē ka tā’ī’ī rātou, ‘inārā ‘i te ‘akapāpū atu’anga te au ‘akateretere mei Vai’ī mai ē kāre ‘e manamanatā kua ‘aere atu rātou, ‘inārā kāre rātou ‘i ‘apai ana ‘i tō rātou ngā metua pakari roa atu koia ‘a Māmā Ritua Koteka koia ‘oki ‘a Aunty Kath ‘ē Māmā Rai Heather ‘i muri ake ‘i te poroki’anga ā te va’ine ma’ata ō Te Marae Ora te Taote Aumea Herman. ‘Ē ta’i rāi ‘oki ā rātou tārekareka ‘i oti ‘i tae atu ei te ‘akaue’anga ‘i Vai’ī ē kia tākore atu ‘i te tārekareka.

Te rapu maira tikāi ‘oki te au māmā kia oti rātou ‘i te ‘akatakakē Matatio ‘ia kia rauka ‘oki ‘ia rātou ‘i te ‘oki viviki atu ki Rarotonga ‘inārā kāre tē reira rapu’anga nā rātou ‘i manuia ana. Ra 23 ‘oki rātou ‘i tae mai ei ki ‘Ākarana nei kua tae te ‘akaue’anga Lockdown ā Jacinda Adern ū te Kavamani Aotearoa, ‘ē toru rā ‘i muri mai. ‘Ē rua ‘oki ‘epetoma ka anoano ‘ia nō te ‘akatakake’anga matatio.

Kua rauka ‘oki te Komitiona Ngāteitei ō te ‘iti Tangata Kūki ‘Āirani ‘i Aotearoa nei ‘a Elizabeth Wright Koteka ‘i te ‘akano’o atu ‘i teta’i ngā’i no’o’anga nō rātou ‘i ‘Ākarana nei. ‘I teia tuātau ‘ia ratou ‘i Aotearoa nei, nā te taeake Thomas Wynn mei roto mai ‘i te ‘Ōpati ō te ‘iti Tangata Patipika ē Seline Patia Vainerere ‘ē ‘oro’oro ‘aere ana nō rātou ma te tauturu ā te ‘iti tangata Kūki ‘Āirani ‘i ‘Ākarana nei. Kua ‘akakite ‘oki ‘a Mene ē, kua maringi ‘ua mai te aro’a ō te ‘iti tangata ‘i te kitea ‘anga ‘ia ē tei’ea rātou ‘i te ngā’i ‘i no’o ei.

Kāre ‘oki rātou ‘i nā Mene ei ‘ē no’o ‘ua ana, ‘e āka ‘āua ‘oki tō te Patu Paepae ō ‘Enua manu, kua rauka rāi ‘ia rātou teta’i tuātau ‘akaetaeta uaua ‘i te au rŌ tātakita’i.   Kua ‘akakite ‘a Mene ē, kua rave katoa ana rātou ‘i teta’i tāmataora’anga nā rātou rāi ‘ia rātou rāi ‘i teia ‘epetoma ‘i topa koia ‘oki ‘e tārērē ‘ura. ‘Ā teia ‘epetoma kā rave atu rōtou ‘i te tārērē ‘īmene. Kia ui atu au ē ko’ai te mātakitaki, kua ‘akakite mai ‘aia ē, ko rātou rāi ‘inārā ‘i nāna ei, tē ‘irinaki nei ‘aia ē ka nene’i ‘ia teia ‘anga’anga nā rātou nō te tuku atu ki runga ‘i te pukamata. Mei te taime mai ‘oki ‘i tae mai ei rātou ki Aotearoa nei, kāre rātou ‘i topa mai ake ki vao ‘i te Paepae ū ‘Enua Manu. Kā kave mai ‘i nana ei te tangata ‘i te mānga ki va’o ‘i te ngā’i ē tomo atu ei ki roto ‘i te ‘aūa ‘akaruke ei, ‘i te mea ‘oki ē te āru nei rātou ‘i te ‘akaue’anga ā te Kavamani. Kua ‘akite ‘aia ē, te mataora ‘ua nei rātou ‘i reira noātu ‘oki ē te vai nei rāi te ‘inangaro ‘i te ‘oki vave atu ki te Ipukarea  kāre rā ‘oki ‘e rāvenga ‘i teia tuātau.