CIDANZ

Te Maki COVID-19 I teia tuātau

‘I teia ‘openga ‘epetoma kua takakē ‘aka’ou atu ‘ē rua ngā tangata nō teia maki Covid -19 ‘i Aotearoa nei. Ko teia ngā mate ‘oki nō te Ma’anākai. Ko teta’i ‘oki tei takakē atu ‘e tangata mei roto mai rāi ‘i teta’i Pūnanga ‘akaruru’anga ō te aronga pakari  koia ‘oki te Rosewood Rest homes. ‘I teia ‘epetoma ‘oki ‘i topa kua takakē atu teta’i Vaine ‘ē 70 tūmā mata’iti mei taua Pūnanga ‘Akaruru’anga rāi.

Kua ‘akakite ‘oki te tangata ma’ata ō te Marae Ora ō Aotearoa nei koia te Taote Ashley Bloomfield ē, kua kitena ‘ia mai ē ko teta’i tangata ‘anga’anga ō teia nga’i kua ō takere ‘ia atu ‘aia ‘iaia ē ta maki iaia ē ‘aere ra ki te ‘angaanga ‘i piri atu teia maki ki runga ‘i te au metua pakarikari ‘i roto ‘i teia ngā’i. Kua ‘akakite katoa rāi ‘oki ‘aia ē ‘auraka te ‘iti tangata ē po’itirere mē ‘e au tumatetenga ‘akaou teta’i ka tupu mai mei teia pūnanga ‘i teia ngā rā.

Ko te tumu ‘oki teia ‘i ‘akapakari ‘ia ei te akoako’anga ki te au māpū ‘e, ‘auraka ē ‘aere koka aere ‘e oti ‘aere atu ei ‘i te ‘ātoro ‘i tō rātou au tupuna. Te meitaki ‘uāra te vaerua ‘ātoro ‘inārā mē kua pipiri mai ‘oki teia maki ki runga ‘ia rātou ‘i te ngā’i ‘i ‘aere ei rātou, kā topa atu rāi ki teta’i ngā’i ‘i roto ‘i te ngutu’are ō vouvou mā. Kua ‘akakite ‘ia ‘oki ē, tē meitaki ‘uāra teta’i ma’ata’anga ō te māpū mē to ‘ia rātou ē teia maki ka rauka ‘i te tu’anga pāruru nātura ō te kōpapa māpū ‘i te tamaki atu ‘i teia maki, ‘inārā ko te au metua ‘ē te au tangata ‘e makimaki tinamou tō rātou, kāre ē rauka ‘i tō rātou kōpapa ‘i te tamaki atu ‘i teia manumanu Corona.

Kua ‘akaue atu ‘oki te Taote Bloomfield ē kia ‘ātoro kātoatoa ‘ia atu te au pūnanga ‘akapū’anga ō te au metua Pakari ‘i Aotearoa nei ‘ē kia ‘akapāpū ‘ia atu ē ‘auraka tei tupu ‘i Rosewood kia tupu ki teta’i ngai kē atu. Kua ‘akaue katoa ‘ia atu ‘oki te Aronga ‘anga’anga ō te Marae Ora kia ‘akapāpū e kua rava te au ‘apinga nō te ropiropi’anga viviki ‘i te kā tū ‘ia atu ē teia maki ‘i roto ‘i teta’i ‘ua atu ō teia au pūnanga nei.

‘I teia tuātau ‘oki te kitena ‘ia mai nei ē, ko te māpū te ma’ata’anga ē tu ‘ia nei ē teia maki nō te koka ‘oki ē te putuputu’anga ki teta’i au māpū kē atu ma te kore ‘e āru’anga ‘i te au ‘akamatakite’anga. Ko te ma’ata’anga rāi ‘oki ē mate nei ko te au metua pakari. Ko te ngā’i mataora ‘oki ‘i teia ngā rā, kāre rai teia maki ‘i tō meitaki ake ki rotopū ‘i te ‘iti tangata Patipika

Mē kua ‘irinaki koe ē kua tū ‘ia koe ‘ē teia maki, ‘auraka koe ē ‘aere atu ki kō ‘i te taote, māri rā, ‘ē ringi atu koe ‘i tō’ou taote nā mua.

Mē kāre ‘e rauka mai, rīngi atu ‘i teia numero tauturu ō teia maki koia ‘oki te New Zealand Covid-19 Healthline 0800 358 5453, mē kare ‘oki tā’au ‘i te nūmero Nuti Reni ‘e rīngi atu koe ‘i teia nūmero +64 9 358 5453. Ko te au ‘akairo ngō’ie ‘ua ‘oki ō teia maki koia, ‘e ‘ūpē, mamae te karaponga, ‘ē te veravera te kōpapa.