CIDANZ

Ko te Aroa te ‘apinga pu’apinga ‘I teia tuātau – Marshal Walia

Marshal Walia – Tamaiti e kave aere atu nei I te au pia kai na roto atu I te CIDANZ I Akarana

‘I teia au tuātau ē ‘aere nei teia maki rikarika ‘e te ū nei te au ngutu’are ki te au ‘apainga teia’a tūkētūkē, ‘e tauturu teta’i tā te Kavamani ‘i ‘akano’o nō teia tuātau, kāre rā ‘oki ‘i pāpū ē, ‘ea’a te roa ‘i mua ake kā pou ei teia. ‘E au putuputu’anga mē korē ra tā’okotai’anga teta’i ē vai nei tei ‘akataka’ia nō te ‘ākarakara ē ko’ai te ka tau ki teia au tauturu. Ko te ‘apinga ‘oki teia ē roa nei, ‘i te mea ‘oki ē ka ‘inangaro te au tu’anga nā rātou teia ‘anga’anga kia pāpū tikāi ‘ia rātou ē tē ‘aere nei te tauturu ki te aronga tei anoano ma’ata tikāi ‘i te tauturu.

‘Inārā mē oti ‘ua mai ‘ana ‘i teia pupu ‘i te ‘akapāpū ē ka ‘aere te tauturu ki’ea, ko teta’i tangata ē ‘apai nei ‘i te au pi’a kai ki te au ngutu’are koia ko Marshall Walia, ‘e tangata Initia.

Kua pukapuka atu au ki teia tamaiti, ‘ē 27 ona mata’iti ‘ē kua ‘akakite mai ‘aia ē ‘e ‘anga’anga tana ‘inārā te ‘akamatamata nei ‘aia ‘i tāna ‘ua’o rāi Pitiniti roko ‘ia mai ei ‘e teia maki.

Kua ui atu ē, ‘ea’a ‘aia ‘i rave ei ‘i teia angaanga ‘i Akarana nei ‘e oti akēra kā ‘aka’oro ‘aia mei teta’i ‘ope ki teta’i ‘ope ō Akarana? ‘E āka ngā’i ‘oki ‘a Akarana ‘ē tē ‘ākara ‘ua atu nei ‘oki au ki te pou ki runga ‘i te penitini.

Kua ‘akakite mai ‘aia ē, ‘i te ngā pi’a mua rāi tāna ‘i kave atu, kua ‘ati tikāi tōna ngākau ‘i te kite’anga ‘aia ‘i te mata taitaiā pūma’ana ō te au metua ‘ē te au pū ngutu’are ‘i te kite’anga ‘i te pi’a kai. Kua ‘akakite mai ‘oki ‘aia kia aku ē, ko te ora’anga ō te ‘iti tangata Initia ‘i roto ‘i te au ‘oire, mei tō te ‘iti tangata Patipika rāi. Ko teia ‘angaanga tauturu ‘aere ‘i tōna au metua pakari ‘i Initia kua mātau ‘aia ‘i te rave. ‘I teia nei ‘i nana ei kā rave ‘ua atu rāi ‘aia ‘i teia ‘anga’anga nō te mea ‘i nana ei, mē kite atu ‘aia ‘i te mata ‘ē te tū pūma’ana ō te tangata, kua pa’una ‘i nana ei tōna ora’anga ‘i roto ‘i teia nei ao. Ko te aro’a te ‘apinga pu’apinga, tē meitaki ‘ua nei ‘oki ‘aia ē tōna ngutu’are tangata nō reira ka tauturu tauturu ē ka ‘anga’anga tā’okota’i tātou. No reira kōtou ‘i Akarana ‘ākara ‘ia mai teia taeake.