CIDANZ

‘Auraka ē ‘Akaariari mai ‘I tā kōtou kaikava ki mua ‘I te kātoatoa ‘I teia tuātau Tūmatetenga ē te ‘Akama’ara’anga ‘I te Mate ‘ē te Tū ‘Aka’ou’anga – Pati’anga ‘aka’aka ki te au mapu ‘Enuāmanu

 

Orometua Michael Akava e tona Tokorua  te anau

‘I teia ‘openga ‘epetoma kua tuku atu teta’i ‘Orometua mei te Ipukarea mai ‘i tāna pati’anga ‘aka’aka rava ki te au māpū ‘Enuamanu ē no’o nei ‘i Aotearoa ‘ē ‘Ōtirēria ‘auraka kia tuku atu ‘i to rātou au tūtū teata ē kaikava ara nā runga ‘i te pukamata.

Kua ‘akakite ‘oki te ‘Orometua Michael Akava ē, tē tomo nei te ‘iti tangata nā roto ‘i teia tuātau tūmatetenga nō teia maki ō te Covid-19, ‘inārā kāre tākiri ‘e karo’anga ē te manamanata nei teia au māpū nō tē reira. Runga’o ‘oki ‘i teia ‘i nā te ‘Orometua ei, ‘i teia tuātau mate ‘ē te tū ‘akaou’anga ō tō tātou ‘Atu ko Iesu Mesia kua kino atu teia ‘akaariari’anga mai ā teia au māpu ‘i teia au peu kaikava ki mua ‘i te kātoatoa nā runga ‘i te matapuka. Ko teta’i manamanata ‘oki tei kitena ‘ia atu, kia ‘akamata mai teta’i kua āru atu teta’i pupu ‘i tā rātou ‘akaariari’anga.

Kua ‘akakite ‘ia ‘oki ē, ‘e tika’anga rāi tō teia au māpū ‘i te tuku ‘i tā rātou ka anoano ki runga ‘i te matapuka. Kua ‘akakite rā ‘oki te ‘Orometua ē, nō reira ‘oki ‘aia ‘i tata ei ē “te pati ‘aka’aka nei ‘aia ki te au māpū”. Kua ‘akakite katoa ‘oki ‘aia ē kāre ‘aia ē tē araara ra ki te au māpū kātoatoa māri rā ki tō ‘Enuamanu ‘ua ‘i te mea ‘oki ē, nana rāi ia au tamariki.

Orometua Michael Akava Mama Orometua e te anau

‘I runga ‘oki ‘i te pukamata, ‘e ma’ata ‘ua atu rāi te au tangata tei turu atu ‘i te tuatua ā te ‘Orometua.

‘I teia tuātau ‘oki ‘i runga ‘i te pukamata, tē ma’ata ‘ua atu ra te ‘akaa’riari’anga ‘ā te au māpū ‘e teta’i au pakari katoa ‘i tā rātou ‘anga’anga kaikava ki mua ‘i te kātoatoa ‘i te au ngā’i rava rāi.

Kare oki I papu e me ko te Kuki Airani ua teia e maata nei I te rave I teia. Ko te manamanata rā ‘oki ō teta’i ma’ata’anga tangata ‘i teia nei koia ‘oki ko te ‘aka’āriu’anga tā teia ka ‘akatupu ‘i te pūtō atu’anga ‘i te tamariki ki teia peu tei ‘āriki ‘ia kia rave ‘ia atu ki mua ‘i te kātoatoa.