CIDANZ

Teia’a ki runga I te Ngutuare Tangata ka u rai te Maki Manako

‘I teia tuātau kāre ‘e ma’ata ana te tārē’anga tangata Kūki ‘Airani ē ō nei ki roto ‘i te au manamanata ngutu’are mē ‘aka’āite ‘ia atu ki teta’i au ‘iti tangata kē atu mei te Samoa, Maori ē te vai atūra. Ko te ‘ākara’anga teia ‘ā teta’i tama Kūki ‘Airani ē ‘anga’anga nei ki roto ‘i teia tu’anga nō te ‘ākara atu’anga ki roto ‘i te ora’anga ngutu’are ‘ē te ‘apainga ‘ā iri nei ki runga ‘i te manako ō te au metua ‘ē te aronga mama’ata ‘i teia tuātau ē ‘aere nei te maki Covid-19.

Ko Tuakana Turua kua ‘akamata ‘aia ‘i te ‘anga’anga atu ki roto ‘i te Tu’anga ō te Turanga maki Manako mei teta’i 10 mata’iti ‘i topa. Kua ‘aere atu ‘aia ki te ‘āpi’i Tuatoru ō Poneke, ‘ē kua rauka mai tōna peapa mei teta’i rua mata’iti ‘i topa nō te Tu’anga Ropi’anga koia ‘oki ‘e Bachelor ‘i roto ‘i te Social Works.

 

Tuakana e tona metua vaine I tona kaui, tona teina e te are tuaine

 

Ko te rua mata’iti teia ‘iāia ki roto ‘i te tu’anga ‘anga’anga Porokiroki ‘i te au tangata ‘ē ō nei ki roto ‘i te au manamanata ‘i roto ‘i te ngutu’are nō te rave kino ki tō te ngutuare.

‘I teia tuātau ‘oki te ‘anga’anga nei rāi rātou ‘ite mea ‘oki ē ko teia rā’ui LOCKDOWN, kua taui tē reira ‘i te tūranga Ora’anga ō te ‘iti tangata ‘i roto ‘i te ngutu’are. Kāre ‘oki teta’i ma’ata’anga tangata ‘i mātau ‘i te kite ‘uātu ‘i teta’i ‘i te au taime rava rāi. Ko tei mātau ‘ia ‘oki, kua ‘aere te ma’ata’anga ki te ‘anga’anga, te tamariki ki te ‘āpi’i ē ‘i teta’i ma’ata’anga ngutu’are ko te metua va’ine ‘ua tō te ngutu’are.

Kā riro anake teia au tūranga ‘ei ‘apainga ma’ata ki runga ‘i teta’i au tangata ‘i roto ‘i te ngutu’are. Ko te au tūranga ‘oki teia ē ‘akamata mai ana te manamanata ‘ē ko teia ‘oki tā Tuakana mā ē ‘ākarakara matatio nei ‘i teia tuātau.

Mē kāre ‘oki ē rava te kai mē kore ra te moni, purupururu ‘aere mai ‘a nāringa ‘ē ‘ātika mā. Teta’i au ‘apinga ‘aere kua ngaropoina, ‘oki ‘aka’ou mai, kua ‘aka’apa atu teta’i ‘i teta’i. Penei ē, ‘e au mea rikiriki ‘ua, mē kāre rā ‘oki ē ‘ākarakara meitaki ‘ia kā ma’ata atu te manamanata.

‘I roto ‘i teta’i ‘ākara’anga, tē vai nei teta’i au metua kua mātau rātou ‘i te ‘akaputuputu ki tō rātou au taeake ‘i te au pō Varaire mē oti te ‘anga’anga ē ‘i te mea ‘oki ē kāre teia ē tupu ‘aka’ou kā pura mai rāi teta’i mānga a’i, viviki ‘ua ‘i te riri riro atūra ‘ei manamanata ma’ata atu. Ko teia au ‘apinga anake ka anoano ‘ia kia mārama te au ngutu’are tangata ē ka ‘akapē’ea ‘i te ‘akatanotano’anga.

Kua ‘akakite ‘oki ‘a Tuakana ē, nō te tū ō te ora’anga ‘i teia tuātau ‘ē te kaveinga ē ‘aere nei te ora’anga ‘i teia tuātau, ‘e ma’ata ‘uātu rāi te au māpū ē tomo nei ki roto ‘i te tu’anga ‘anga’anga maki manako.

Kua ‘akakite ‘oki ‘a Tuakana ē, ko te tumu ‘i tomo ei ‘aia ki roto ‘i teia tu’anga ‘anga’anga nō te mea kua kite tikāi ‘aia ‘i tōna metua tāne ‘i te tomo’anga nā roto ‘i teia maki ‘ia rātou ‘i Rarotonga ‘inārā ‘i tē reira tuātau kāre ‘e tauturu nō tē reira tū ‘āpikepike, ka ‘inangaro ‘aia ‘i nana ei ‘i te tauturu ‘i teta’i ‘uātu ngutu’are tangata kia kore ‘ē tomo nā roto ‘i tā rātou ‘i tomo mai ana nā roto ma to rātou metua tāne tei moe ake nei.

I te tua o tona metua tane, no roto mai aia ia ngati Anautoa e Ngati Uritau. E tuakana oki tona metua tane a Upokoina no Mata Andrew Turua , te Uritaua Rangatira tei moe ake nei. I te tua o tona metua vaine, e mokopuna teia na Teariki

Maeva(Mokini) raua ko MamaTu o Ngatiarua o Raumati.

Ko te teina teia o te metua Tane o Tuakana I mua, rotopu koia a Uritaua Rangatira(Andrew Turua) tei moe ake nei te uanga a Tura mei roto mai I Te Uanga Tai Kaaanapa Tiu Te

‘E Kāpua’anga nōku ki Avaiki Nui

‘E Maunga ko Tūroa
‘E vai tapu ko te vairoa
‘E Vaka ko ‘Ᾱpaipai moana
‘E Matakeinanga ko Te’akatauira
‘E Marae ko Pū ‘Arakura
‘E ‘Are Kōrero ko te Maora-o-te-au
Ko au teia Te Ka’a Tua Tika
‘E One Kura
‘E One Tapu
‘E ‘Uri mokomoko nā ‘Uke Ariki
‘E Mokopuna nā Teariki rāua ko Matapo Maeva