CIDANZ

Akaaraveianga atu ia Geresoma Tereinga Ringiao (Te kapiki’ia e ko Kerry)

I teia tuatau ia tatou I roto I te Turanga Teateamamao 4 kua aravei atu te Kura Ora I tetai tamaine Kuki Airani e angaanga nei ki roto I tetai tuanga angaanga ka rauka ua I te rave meui tetai ngai uatu I roto I teia nei ao.

Ko teia tamaine ko Geresoma Tereinga Ringiao (Te kapiki’ia e ko Kerry)e ko tana angaanga koia e okooko atu I te apinga aere a tetai Kamupani maatamaata koia ko te Schneider Electric na runga ua I te Roro uira ki tetai uatu ngai I teia nei ao. Kua akamata oki aia I te angaanga atu na teia Kamupani I Australia I muri ake I tona aere atu anga mei Aotearoa atu nei. Ko tana angaanga oki I mua ake ka aere atu ei aia ki Otireria koia oki e puapii, inara kua akakite mai aia e, e meitaki katoa aia I te mirimiri I te roro uira.

Ko tana angaanga mua I I tona tae atu anga ki Otireria koia oki e okooko parts atu no te Kamupani Holden.

I tona tuku atuanga I tana patianga no teia ngai angaanga nana  e rave nei I teia nei, kua irinaki aia e na tona marama I te au karape o te puapii, e pera to te roro uira e to te okooko parts o te Holden I ngoie ua ei aia I te o atu ki roto I teia angaanga.

Koa teia angaanga nana e rave nei I teia tuatau, ka rauka iaia I te rave atu mei tetai ngai uatu I roto I teia nei ao e roro uira tetai. E rave ua maina oki aia I teia angaanga nana mei te ngutuare mai, te tuku’anga I tetai au apinga a ta ratou Kamupani ki tetai uatu ngai I roto I teia nei ao mei te au ngai e maani ia nei te reira I roto I to ratou au ngai maani’anga I roto I tetai au Basileia tuketuke ki tetai au ngai uatu rai. Ko tetai apinga oki ta ratou e tuku aere ana koia oki ko te paata akataka Mori, e te au matini koia oki switch board.

Kua akakite mai oki aia e ko te tu o te raveanga I teia angaanga mei te ngutuare mai, ngie ua I reira iaia I te raverave atu I tana au mokopuna I te ngutuare. Ko teia tana akapapa’anga mai iaia e tona oraanga I raro nei.

“Toku tupuanga mai na toku nga vouvou au i akono koai oki a Papa Marau Katuke raua ko Mama Tereinga  e tae atu au ki toku mapu tamariki’anga,  kua neke atu au ki roto ite family Tetevano i Muri Ngatangia, Na Papa Ngamata e Mama Ami Tetevano au i akono mai mei toku mataiti taingauru ma toru e tae  uatu au kite mataiti e taingauru ma itu, i reira kua oki atu au ki ko I toku nga Vouvou I Atupa.

Ite mataiti 1989 kua aere atu au ki Nutireni ite kimi i tetai oraanga meitaki noku. Kua noo au ki ko I toku aunty,  ite tuaine o toku Papa anau I Mangere e pera katoa toku Mama ruau a Merapi Ringiao Estall.

Iaku in Nuti reni, kua aere atu au ite apii Computer i ko I te Tricia’s Academy of learning i Hamilton, e kua akamata katoa au ‘i taku angaanga mua i Nutireni koia oki e Telemarketer note ngai oko anga Aramu note Ngutuare (Home Alarm System)Koia oki kote  FAI Security .

Graduate mai ai no ko mai I taku Apii Computer, kua aere atu au ite tereni Puapii i ko ite Hamilton Waikato University  e pera katoa the Hamilton Polytech.

I toku tuatau e tereni puapii ara au, kua rauka taku ngai Puapii ei tereni iaku koia oki te  Apii Crawshaw Primary School in Nawton Hamilton.

Taku pupu Tamariki e apii ara I tera tuatau koai oki kote Tamariki e Special need  to ratou,  ( Special need Children) te tua ote Personal and Social development , ete tauturu I teia

au tamariki ite tata ete tatau ete tetai uatu Special Need they need support with.

1998 kua pati au i taku Tereni Puapii e kua noo tinamou au ko rai ite apii  Crawshaw Primary School . Iaku e puapii ara i Crawshaw school kua  akamata au I tetai pupu Ura Kuki Airani ei akairo i toku Inangaro i te apii i ta tatou peu. Te ingoa taku i Topa no teia Pupu Ura koia oki ko “ Maine E Tama “ Te tumu i topa ei au i teia pupu Ura e ko  “Maine E Tama” to keep our Culture alive within our Young generation “young boys and Girls”. Te au tamariki i roto I teia pupu ura  e apa Kuki Airani,  Maori ete Papaa, mei te 7 mataiti e tae uatu kite 10 mataiti.

I te mataiti 2001 kua apai atu au i teia Pupu Ura “Maine E Tama “ ite turoto atu ite Enua ko Tahiti , e kua noo matou ki Paea I Papeete ki ko itea tungane noku a Kutia Tuteru e tona Family . Mei Tahiti mai kua teretere atu matou ki Rarotonga,  e kua perform atu teia au tamariki ki roto ite Cook Island Constitution celebration ei Guest Artist. Kua ariki katoa ia mai teia Pupu Ura a “Maine E Tama ete Kavana Ngateitei I tera tuatau ki tetai kaikai I ko ite Are metua ote Kavana I Titikaveka.

Kua akakite oki aia e, ko tetai angaanga maata ta tana kamupani e rave nei I teia tuatau koia oki ko te tauturu I apai atuanga I te au apinga ka anoano ia no te akatu atu I tetai punanga no te au tataanga e te au korero katoatoa a te Kavamani Otireria koia oki tetai ngutuare no te database a te Kavamani Otireria.

 

Kerry e tana are Mokopuna

I teia nei e noo nei a Kerry ki Aotearoa nei e tona tokorua, te akakore nei raua I te oki atu ki te Ipukarea noo ei ma te rave katoa I tana angaanga e rave nei I teia tuatau.