CIDANZ

Kua Ᾱru atu te Arataki o te Tua ‘akatanotano ‘I te Ipukarea ‘I te ‘Ᾱkara’anga tei’ Akanoo ‘ia ē Jacinda Adern

Te Motu ko Rakahanga – Tapuahua

Te ‘akakite nei te Arataki ō te tua ‘Akatanotano ‘i te Ipukarea koia te mema ngāteitei ō Rakahanga ‘a Tina Browne ē tē ‘irinaki nei ‘aia ē ka āru te Prime Minister o te Kuki Airani ‘i te ‘ākara’anga tā te Prime Minister ō Aotearoa ‘a Jacinda Adern ‘i rave atu koia ‘oki ‘i te tīpū atu’anga ‘i teta’i tu’anga ō tāna moni Mema Pāramani nō teia’a tāna ē kite atūra ‘i runga ‘i te ‘iti tangata ē rātou tikāi kāre ‘e ‘anga’anga ‘aka’ou ana. Kua ‘akapa’apa’a rāi ‘oki te Mema ō Rakahanga ‘i teia tā Adern ‘i rave atu.

Kua tīpū atu ‘oki ‘a Browne ‘ē 15% ō tāna moni mema Pāramani ‘ē ka ‘akano’o atu ‘aia ‘i tē reira tu’anga moni kia ‘aka’okina ‘iātu ‘ei tauturu atu ‘i teta’i au ‘anga’anga ka anoano tauturu ‘i runga ‘i tōna ‘Enua Rakahanga.

Kua ‘akakite ‘oki ‘a Browne ē kua vao’o atu rāi ‘aia ē na tōna au mema rāi ē kimi atu ‘i tō rātou manako ē mē ka āru atu rātou ‘i tāna ‘i rave mē kāre.

Kua ‘akakite ‘oki ‘aia ē, ‘e ‘aka’ātinga’anga teia nā te Prime Minister ō Aotearoa ‘ei ‘akaari atu ki te ‘iti tangata ē, ka ‘inangaro rāi ‘aia ē koia teta’i ka ‘apai kapiti ‘i teia teia’a te ‘akatupu ‘ia ē teia maki Covoid 19.

‘I roto ‘oki ‘i te ‘akakitekite’anga ā te Tauturu Prime Minister Mark Brown ‘i teia ‘epetoma ‘i topa ake nei ‘i runga ‘i te PMN Cook Islands, ka rauka ‘i te Kavamani ‘i te tauturu atu ‘i te tu’anga ‘anga’anga nō teta’i ngā marama, ināraā me ka roa ‘uātu rāi te tāmanamanata’anga ā teia maki, ka ‘ākara atu ei rātou ē ‘ea’a tā rātou kā rave. Kua ‘akakite rā ‘oki ‘a Tina Browne ē, penei ē, ‘ē ‘ākarakara katoa atu rāi te Prime Minister ē tōna pupu ē pera te au arataki ō teta’i au Tipatimani ō te Kavamani ‘e moni ma’ata ta rātou ē ko’i ra kia tīpū rāi ‘i tā rātou moni ‘anga’anga ‘ei tauturu atu ‘i teta’i au ngā’i ka ‘inangaro ma’ata ‘ia te tauturu.