CIDANZ

Kua Poitini aere ia tetai au ika I te Ipukarea

Kanae, kua roa rai teia ika I te potitni anga

I te maki dengue ē ‘aere nei ‘i Rarotonga, ko teta’i maki tei kitena ‘iātu tei tā’ī’ī atu ki te ‘iti tangata koia ‘oki ko te ika poitini. Kua ‘akakite mai ‘oki ‘a Ripou Hosking ‘i runga ‘i te Nūti mei te Ipukarea mai ē, kua tā’ī’ī teia tūranga ki te ‘iti tangata ‘i teia tuātau tikai ē ‘akamāro’iro’i ‘ia nei te tangata kia kai ‘i te kai ‘enua. E 9 ‘oki tangata teia poitini ‘ia atu ‘i teia ngā ‘epetoma ‘i topa.

Ko te au ika ‘oki tei poitini ‘ia atu koia ko te maito, ‘ā’ā pata, Pātuki ro’i, tonu, tanagu, kanae, ono, ‘īroa, vete, paru ē te titi’ara.

Kāre ‘oki ‘e vairākau nō teia maki ‘i te ipukarea, nō reia tē inu nei teta’i pae ‘i te vairākau maori.