CIDANZ

Aka’āraveia’anga ‘I te Kōpū Tangata Puka ‘I teia tuātau Rā’ui nō te maki Covid -19

‘I teia ‘epetoma ka ‘ārāvei atu tātou ‘i te Kōpu Tangata Puka. Ko Melemele Puka ‘e tangata Tokelau ‘aia ‘ē ko tōna tokorua ko Liana Miriau ‘e tamā’ine Kūki ‘Ᾱirani mei Tumutevarovaro ‘ē, Araura enua ‘E no Enuamanu mai aia. ‘Ē ‘itu ā rāua tamariki ‘i te kātoatoa. ‘I teia nei kua piritia mai rātou ki Aotearoa nei, ‘inārā ko te ‘apinga pu’apinga koia, tei te ngā’i ‘okota’i rātou ‘i teia tuātau tūmatetenga.

‘I roto ‘ia Tianuare ruangauru ma iva i teia mataiti, kua tupu atu teta’i tūmatetenga ki te kōpu tangata ‘i Rarotonga. Kua ū atu tā rātou tamaiti ‘a Otehia  ‘i tetai torōka ‘i runga ‘i te mataara ‘i Ngatangiia ‘ē kua ‘apaina ‘ia mai ‘aia ki Aotearoa nei. ‘I tē reira tuātau ‘oki tei Aotearoa takere nei te metua tane o Otehia.Kua rere atu te Metua tane o Otehia ki Rarotonga I tera ra rae.Apaina ia mai a Otehia ki Aorearoa ki roto I te Aremaki Starship. Pou rāi ‘oki teta’i ngā ‘epetoma ‘iā Otehia ki roto ‘i te’are maki Starship ‘i Akarana nei, kua ‘akamata katoa ngā metua ‘i te mi’imi’i ‘i ngā tamariki toe ‘i te Ipukarea. Kāre rā ‘oki ‘i roa ana ‘i muri mai kua rauka ‘ia rāua ‘i te ‘apai mai ‘i ngā mea toe ‘ē rua ki Aotearoa nei. ‘I te tae ‘ua ‘anga mai rātou ki Aotearoa nei kua ‘akamata te rā’ui.  Manuia ‘oki ‘i nā Liana ei, kua ‘āravei atu ‘aia ‘i te ‘āpii ‘i mua ake ‘i te rā’ui.

Photo: Tuatau oriori ‘aere nā va’o, ‘akaea ‘i teta’i reva ‘ōu

‘Ea’a te ‘anga’anga ‘I roto ’I te ngutu’are ‘I teia tuātau Rā’ui

Nā roto ‘oki ‘i teta’i au taeake, kua rauka ‘ia Liana mā ‘i te ‘āravei atu ‘i te ‘āpi’i ē kua rauka te ‘āpi’i ā te tamariki ‘i te rave ki te ngutu’are nā roto ‘i te arataki’anga mai nā runga ‘i te roro uira.

Photo: Nā roto ‘oki ‘i te arataki’anga mai ā te au pu’āpi’i ‘i te ‘āpi’i nā runga ‘i te roro uira, kua mako rāi te raverave’anga ‘i te ngutu’are

Kua rave katoa atu ‘oki rātou ‘i teta’i au ‘āpi’i nā runga ‘ua ‘i te roro uira. Kua ‘akakite mai ‘oki ‘a Liana ē, nā roto katoa ‘i te ‘āravei’anga ‘i teta’i au metua nā runga ‘ua ‘i te tāniuniu ‘ē te ‘ātui roro uira, kua mārama mai rātou ē mē ka anoano ‘ia, ka rauka katoa ‘ia ratou ‘i te rīngi atu ‘i te ‘āpi’i, kia ‘ākara mai ē ka ‘akapē’ea ē rauka mai ei teta’i roro uira ‘ei tauturu atu ‘i te tamariki ‘i te rave atu ‘i teta’i tu’anga ‘āpi’i kāre ‘ē rauka ‘i te rave ‘ua ‘i te kāinga

Photo: Kua riro teia tuatau o te raui ei tuatau angaanga kapiti no te tamariki

Kare atu ‘i nā Liana ei ‘e ‘anga’anga ke atu ‘ei tavarenga atu ‘i te tamariki, nō reira kua tautā rāi rāua ko tāna tāne ‘i te ‘oake atu ‘i teta’i au tu’anga ō te tunu mānga nā te tamariki ē rave. Kua riro teia ‘i nāna ei ‘e mea mataora katoa ‘i roto ‘i te ngutu’are.

 

Photo: Māri ake te rā’ui kua rauka teta’i tuātau meitaki ’ei ‘anga’anga kāpiti ki te tamariki.

Te Pu’apinga ō te Rā’ui

“‘E tae tūmatetenga mai tō mātou ki Aotearoa nei” ‘i nā Liana ei, “‘inārā kia tā’ī’ī mātou ki roto ‘i teia rā’ui, kite ‘ō’onu atu nei māua ē, ka rauka ‘ua ‘i te ‘akapou ‘i teta’i tuātau ki te tamariki ē, ‘e mataora katoa!”

Kare ‘oki ‘i pāpū ‘iāia ē ‘eaa tō rātou roa kā mou mai ki konei ‘inārā tē mataora ‘ua nei rāua ko tana ‘i te mea ‘oki ē tei konei rāi tā rāua ‘ānau ‘ia rāua ‘i teia tuātau tūmatetenga, ē ‘i rungā’o ‘i tē reira, kua meitaki tā rāua tamaiti ‘i te tauturu ā te Atua ‘i te au Taote ‘ē te au nēti.

Te ‘akakite nei rā ‘oki ‘aia ē, tē tiaki ‘ua maira te au pū’āpi’i ‘i te au metua kia rīngi atu ‘ia rātou nō te ‘āpi’i ā tā rātou tamariki. Tē tauta katoa maira rāi ‘oki tet’ai au ‘āpi’i ‘i te rīngi ‘aere atu ‘i te au metua ō te au tamariki ē ‘aere ana ki tā ratou ‘āpi’i nō te ‘akateretere’anga ō te ‘āpi’i ā te au tamariki tātakita’i.

 

Written by: Tauraki Rongo