CIDANZ

Teia tetai au Akateretere’anga no te Tu’anga 3 o te Raui (Alert Level three)

Noo ki te Kainga (Stay Home)

‘E mea pu’apinga mē ka rauka tā’au ‘anga’anga mē kore ‘āpi’i ‘i te rave mai mei te ngutu’are, no’o atu ki te ngutu’are

We must continue to stay home, and this includes working and learning from home if you can.

‘Auraka ē tuku ma’ata atu ‘i te teta’i ‘uātu tangata ki roto ‘i te aua ō tō’ou ngutu’are (Keep your bubble as small as you can)

Mē ka anoano ‘ia, ‘akatu’era atu ‘i tō’ou aua ngutuare ‘i teta’i mānga ‘ua. Kia ō ua mai teta’i tangata ‘ākono ‘i te aronga makimaki ‘ē te paruparu, mē kore teta’i taeake koia ‘ua tōna ngutu’are.

If you need to, you can expand your bubble a small amount to bring in close family, people who live on their own or caregivers.

No’o rāi ki roto ‘ua ‘i tō’ou tapere (Stay in your local area  )

Kāre ‘e ‘akatika ‘ia te ‘aere mamao mei teta’i tapere ki teta’i, māri ‘ua mē tē ‘aere ra koe ki te ‘āpi’i, me kore ra ki te ‘anga’anga.

Travel is still restricted, and is only allowed for movement in your local area e.g. for going to work or school, shopping or getting exercise.

Kāre ē ‘akatika ‘ia te putuputu’anga ki te ngā’i ‘okota’i (Gatherings are not allowed/permitted.)

‘E viviki ana te toto’a’anga ō teia maki Covid 19 mei roto mai ‘i te au ngāi putuputu’anga ō te tangata, nō reira kāre ‘ē ‘akatika ‘ia te putuputu ki te ngā’i ‘okota’i, māri ‘ua nō te tanumanga ē te ‘akaipoipo ‘inārā ‘e 10 ‘ua tangata. Ko teta’i ‘uātu putuputu’anga kāre ‘e ‘akatika ‘ia.

Gatherings present a very high risk of transmitting COVID-19 and we still cannot gather for celebrations and events such as church, birthdays and kava sessions. The only exception to this rule are for funerals and wedding ceremonies for up to only 10 people.

‘Akama’ara meitaki mē rave tātou tātakita’i ‘i tā tātou au tu’anga ka pu’apinga ‘ia tā tātou tamaki atu’anga ‘i teia maki Covid 19

We are in this together, lets keep working together