CIDANZ

Kāre ē ko te Pare kumete te pa’u’anga

Written by Tauraki Rongo

‘I te Ma’anakai ‘i topa, kua rave ‘ia atu teta’i ‘akaari’anga manako nō te ture ‘ōu ē kia ‘a’ao teta’i ‘ua atu tangata te kā nā runga ‘i te pātikara matīni ‘i te pare kumete. Kua ‘aere pupu atu teta’i ma’ata’anga tangata nā runga ‘i te mataara ‘i Rarotonga nā runga ‘i tō rātou au pātikara.

 

Te ‘akate’ate’amamao nei te au ‘ona pātikara nō te ‘aka’oro atu nā roto ‘ia Avarua nō te ‘akaari atu’anga ‘i tō rātou marekakore nō teia ture ‘ōu (Tutu na Takau Moekaa)

 

‘E mānganui ‘ua atu rāi te tumu ē pāto’i ‘ia nei teia ture.

Nō te ma’ata ‘oki ‘i te tangata, te māpū tamariki tikāi ē matemate nei ‘i runga ‘i te mataara ‘i Rarotonga, kua ‘ōpara atu te Kavamani ‘i teia ture ‘ōu kia ‘akamana’ia.  ‘I raro ake ‘i teia ture, ka anoano ‘ia teta’i ‘ua atu kia ‘a’ao ‘i te pare kumete, mē nā runga ‘i te pātikara.

Kua ‘akakite ‘oki te tangata nāna ‘i kapiki ‘i teia ‘akakoro’anga ‘a Moana Moekaa ē, kua rapu ‘ua ‘ia teia ture ‘i te tuātau ē ‘aere ra te ‘akamatakite’anga ō te maki Covid-19 ‘ē kāre ‘i ‘uri’uri meitaki, me kore ra ‘i ‘ātoro ‘ia atu ana te ‘iti tangata nō tō rātou manako. ‘E ngā mea tangata rāi ‘oki teta’i teia uiui atu ki aia ē “’akapē’ea teia, ‘akapē’ea terā” kua ‘āriki rāi ‘aia ē te vai nei teta’i au ‘apinga kāre ‘i ‘ākarakara meitaki ‘ia ana ‘i mua ake ka ‘ōpara rapurapu ‘ia atu ei teia ture kia ‘akamana’ia.

 

Tē ‘aere nei te pupu turu ē kia ‘ākara ‘akaou ‘ia te ture nō te pare kumete; Meitaki maata Cook Islands News nō te tūtū.

 

‘I runga ‘oki ‘i te pukamata, kua ‘akakite ‘a Pa Matapo ē, ko te pare kumete, kāre tē reira ‘ē tauturu ‘i te ū ‘i runga ‘i te mataara. Te vai atura ‘i nāna ei teta’i au ‘apinga kē atu te kā tau kia ‘ākarakara matatio’ia. Ko teta’i ē ‘akatupu nei ‘i teia manamanata, ko te kaikava ‘ē ko teta’i ko te ‘aka’oro viviki ā te au tamariki māpū.

Kua ‘akakite ‘oki teta’i au tangata ē, kā tau teia ngā manamanata kia ‘ākarakara matatio’ia. ‘Ea’a rāi ē ma’ata nei te tamariki ‘i te ‘aka’oro viviki ma te kore ‘e vī ana ‘i te au ū mate ‘i runga ‘i te mataara. Mē tē rave ai nei te ‘akava ‘i tā rātou tu’anga.

Ko te kaikava ‘oki ‘i nā teta’i au tangata ei, ko teta’i ‘anga’anga ma’ata roa atu tē reira ‘i te ipukarea, ‘ea’a rā ‘i ngō’ie ‘ua ei teia peu ‘i te rave ‘ī te ipukarea?

Kāre katoa te au māmā ē mataora ana ē, ka ‘a’ao rātou ‘i te pare kumete ki te pure, ma tō rātou pare nō te pure ‘i roto ‘i te rima. Kua ‘akakite ‘oki teta’i pae ē, ka tū kaui teia tu’anga ‘i te ‘aere’anga ki te pure ma te pare ‘i roto ‘i teta’i rima.

Kua tāmanako katoa ‘ia mai ‘oki ē pēnei ē ko te au tangata ‘ua ‘i raro ake ‘i te 30 mata’iti ka anoano’ia kia ‘a’ao ‘i te pare kumete. Tē ‘akakite nei rā ‘oki ‘a Moekaa ē, ka anoano’ia teia au ‘apinga kātoatoa kia ‘uri’uri ‘ia atu ki te ‘iti tangata.

‘Ᾱ te rā 26 ō Tiunu kua ‘akamata te ‘akava ‘i te āru ‘aere ‘i te au tangata kāre ‘ē kauraro atu ki teia au ture.