CIDANZ

Pa Marie Upokotini Ariki – Torunga’uru Mataiti ki runga I te Ta’onga

Written by Tauraki Rongo (Tutu – nenei’ia e Lisa Williams)

‘I te Ma’anaka ‘i topa, kua rave ‘ia atu te ‘akama’ara’anga ‘i te torunga’uru’anga mata’iti ō te Pa Te Ariki Upoko O Te Tinitini Marie ki runga ‘i te tā’onga ō Pā. ‘I teia ngā mata’iti ‘i topa, nō Aotearoa ‘ua nei ‘a Pā Ariki ‘i te ngā’i ‘i no’o ei nō teta’i au tūranga ō te ora’anga kōpapa.

Ko teia ‘anga’anga tikāi ‘oki ka rave ‘ia atu ki te Ipukarea, ‘inārā, nō te maki ē ‘aere nei, kua mārō rai teta’i ōna ngā Rangatira ē kia rave ‘ia atu teia ‘anga’anga. Mē kāre ki te Ipukarea, ki Aotearoa nei.

Ko Rautea Rangatira (Rosie Blake) ‘ē ‘Iro Rangatira (Joe Ngatae) ngā Rangatira ō Pa Ariki tei ‘akauruuru katoa ‘ia atu ‘i te mata’iti ‘i kake atu ei ‘a Marie Pa ki runga ‘i te tā’onga. Kua turuturu ‘ia atu te ‘akateretere’anga ē te ‘akano’ono’o’anga ō teia ‘anga’anga ‘i te Maanakai e, Pikiare Mataiapo ma te ‘iti tangata Takitumu ‘i Akarana.

Kua tae katoa atu te ‘iti tangata Maori nō teia ‘akakoro’anga. Kua ‘akakite ‘ia ‘oki ‘i roto ‘i te au taratara’anga ē ko te piri’anga ō te Pa Ariki ki te ‘iti tangata Maori, ‘e mea mātūtū te reira. Ko teta’i teina ō Marie Pa kua ‘āngai’ia atu e te kōpu Ariki Tuheitia Paki.

‘I roto ‘i tāna ‘akameitaki’anga ‘i teia ‘anga’anga tei rave ‘ia atu, kua ‘akakite a Pa Marie ē, tē tāpapa atu nei aia nō te ‘oki atu ki te Ipukarea tāvini atu ei ‘i tōna Vaka tangata ‘i Takitumu. Kua ‘akakite katoa ‘a Pa Ariki e, ‘i roto ‘i tana au ‘anga’anga teia rave atu, ko tāna ‘anga’anga ‘openga tei rave ‘ua ‘ia ake nei ko te ’ōronga atu’anga ‘i tetai potonga ‘enua ‘āriki tā’onga ō Pa, ‘ei ‘akaū ‘i teta’i ngutu’are nō te aronga pakari ē te makimaki ‘i te Ipukarea.

Kua puta mai ‘oki teia anoano ‘i muri ake ‘i te kitena’anga ‘ia atu teta’i au metua ē no’o ra ki roto ‘iI tetai au ngutu’are kāre ‘ē tau kia no’o ‘ia ē te tangata.