CIDANZ

‘Uipā’anga Ma’ata ‘ā te CIDANZ ki te ‘iti tangata Kūki ‘Ᾱirani ‘I Aotearoa nei

‘I teia Marama ‘i topa ake nei, kua rave ‘iātu te ‘uipāanga ma’ata ‘ā te Tā’okota’i’anga CIDANZ ki kō ‘i te Holiday Inn ‘i Mangere. Ko te taime mua ‘oki teia ka ‘apaina ‘ia mai ei te au arataki ō te ‘iti tangata Kūki ‘Ᾱirani ‘i Aotearoa nei ki te ngā’i ‘okota’i nō te ‘akamātūtū atu ‘i te vaerua ‘anga’anga tā’okota’i.

Kua pou mai rāi teta’i 50 tangata mei te au vaka ‘i va’o mai ‘ia ‘Ākarāna ki teia ‘uipā’anga.

‘I teia mata’iti ‘i topa kua ‘ātoro atu te pupu ō te CIDANZ ‘i te au vaka nō te ko’iko’i mai ‘i tō rātou au manako ‘ē kua tuku atu ‘i teia ki roto ‘i teta’i parāni ‘anga’anga ma’ata.

‘Ē 3 ‘oki tu’anga pu’apinga ō teia parāni koia ‘oki te tu’anga ō te au māpu, te tu’anga kimi pu’apinga ‘ē pērā te tu’anga ō te ‘āpi’i’anga ‘i te reo.

Kua riro teia ‘uipāanga ‘ei ‘ōronga atu ‘i te ‘akapāpū’anga ō te vaerua tā’okota’i ō te ‘iti tangata kia ‘anga’anga kāpiti. ‘I roto ‘oki ‘ia Mē ‘ē ‘akatinamou ‘iātu ei te parāni ma’ata ‘ei arataki ‘i te ‘iti tangata ki te tūranga tiratiratū. Kua ‘akakite ‘oki te arataki ō te CIDANZ ‘a Rouruina Brown ē, ko te ‘irinaki’anga koia kia ‘anga’anga tā’okota’i tō tātou ‘iti tangata. Kāre ‘i pāpū ‘iaia ē mei tea’a te pakari mē kore ra māmā ‘i te ‘akatupu’anga ‘i teia parāni ‘inārā ‘i nana ei, mē tā’okota’i mei tei kitena ‘ia atu ‘i te ‘uipā’anga, ka mārū. Kua ‘akamata katoa te au arataki ‘i te taina atu ‘i tetai ‘akatikatika’anga ‘i rotopū ‘i te CIDANZ ‘ē te au vaka kia ‘anga’anga kāpiti.