CIDANZ

Covid-19 Kua akaari mai I te au mekameka tei oronga ia e tatou ki te akapuapinga’anga I te tuanga Turoto

I teia tuatau i te Ipukarea e kua arai iatu te au manuiri mei vao mai, kua akamata te iti tangata i te kite i tetai turanga kare i kitea iana e tetai maataanga o te au mapu mari ua ko te au metua. Kua akakite oki tetai tangata e “reka tikai au e kua oki akaou mai to tatou enua kia tatou rai”.

I teia au mataiti oki i topa, mei tetai 170,000 tangata turoto e aere atu ana i te orote i te ipukarea.

I teia nei oki i akakite ei tetai tangata, i te mea oki e kare e turoto I runga I te enua, kua kite aere ratou ia ratou rai i te ipukarea i roto i te Oire maata i Avarua, e kua rauka katoa ia ratou i te puka atu tetai ki tetai, kare oki e rapurapu mei te taime mua.

I runga katoa oki i te pukamata, kua tuatua katoa ia te manako e, ka anoano ia rai te turoto i te mea oki e maata rai te iti tangata e angaanga ana ki roto i te reira tuanga inara penei paa e, e mea tau kia tukuna ia tetai kotinga ki runga i te maata o te turoto e aere atura ki te Ipukarea.

Ko tetai manamanata maata oki i mua uake  i te tamanamanataanga a te maki Covid-19 koia oki ko te repo tangata i runga i te enua, kare oki e ngai e vaoo ei. I te mea oki e kare e atu enua e inangaro i te oake atu i tetai enua no teia, te tamanako’anga oki i reira i te reira tuatau koia oki kia tukuna iatu te repo ki te moana. I mua ake oki i te Covid-19 ko teia tetai ravenga e akarakara iara, e kua akamata katoa te au tamanako’anga i te akanoo ia e ka naea teia paipa i te aereanga ki tai.