CIDANZ

Uri Mataiapo e tona Manakonako’anga

Te akakite nei ra oki a Uri Mataiapo Danny Mataroa e, kua riro katoa te maki Covid-19 i te akaoki poitirere atu i tetai maata’anga tangata ki runga i ta ratou au ngai tangu’anga. E apinga pumaana teia tei tupu atu i te tapu poitirere’anga te iti tangata i ta ratou au raveraveanga i matau i te au ra rava rai e i te akaoki’anga ia ratou ki te au ravenga tei matau ia e te au metua.

Kua akakite oki aia e, noatu e kua taii tetai maataanga tangata ki teia manamanata no runga i ta ratou au ngai angaanga atui atu ki te tuanga Turoto, kua riro katoa teia ei tuatau manakonako’anga e, koai tikai teia e kai nei i te puapinga o te pae Turoto.

Kua akakite a Uri Mataiapo e, noatu oki e, e tutaki tero ana  teia au ona Otera e tetai au tuanga ke atu i kai mai ana i te puapinga o te Turoto, kua irinaki mai rai ratou e na te Kavamani e apai i te apainga no te turuturu atu i ta ratou aronga angaanga i teia tuatau e kare e moni e aere atu ana ki roto i te Basileia. Tikaanga tikai kua ki ta ratou au pute, e no ratou teia taime i te akaoki atu ki te iti tangata e te basileia, e te tauturu atu’anga i te Kavamani.

Ko te maata’anga i te au ona o teia au ngai pitiniti e puapinga nei mei roto mai I te angaanga Turoto i na Uri ei, e au manuiri e, e au Kamupani mei vao mai. E maata, me kore ra ko te maataanga o te aronga angaanga i roto i te au Otera, e au tangata mei vao mai i te Ipukarea. Penei paa i na uri Mataiapo ei, ko te taime teia i te akarakara matatio akaou atu i to tatou turanga oraanga, e te akateretere meitaki’anga i te tuanga Turoto. E mea tau paa i nana ei me aere atu te Turoto ki te ipukarea, e akatano mai ratou ia ratou ki to tatou oraanga eiaa oki e ka taui tatou i to tatou oranga no ratou.