CIDANZ

Tanu Kuru ei Maani Varaoa mata

Written by Tauraki Rongo

 

I teia tuatau, te tapapa mai nei tetai au tangata tanu i te ipukarea no tetai 2000 uri kuru i Viti e tiaki uara i te pairere kia tano mei Viti ki Aotearoa nei e ki te Ipukarea.

E manako oki teia tei tukuna iatu e tetai tangata kite pakari koia te Professor Tusi mei te Apii Tuatoru mai o Hawaii e kia angaanga taokotai te pa enua Patipika no te tanu atu i te kuru no te angai atu i te makere no te varaoa mata i Marike.

Kua akakite oki a Uri Mataiapo Danny Mataroa e, e 4 mataiti i teia nei teia manako i te vai anga e kua neke takere a Tahiti no te akatupu atu i te reira na roto i te tanu atuanga i tetai katiri kuru tei akanoo ia no teia akakoro’anga.

Kua akakite oki a Uri Mataiapo e, ko te tumu ua i anoano ia ei teia uri kuru koia oki no te kara o te varaoa mata.

Kua akakite oki aia e, ko te maani’anga I teia varaoa mata, ka tamaro ia te kuru I mua ake ka taviri iatu ei e maani varaoa mata. I te mea ra oki e kare e aiteite ana the kara o ta tatou au kuru e vai nei, kua tamanako iatu I reira e I te mea oki e kua papa takere teia au uri kuru I viti no te tanu, e kia apaina iatu te reira ki te Ipukarea tanu ei. Ka aru rai oki te kara o te varaoa mata I te kara o te kiko o te kuru.

Ko te akakoro’anga oki o teia angaanga e 4000 uri kuru ki tanu ia. Ko teia 2000 tautini uri I reira ka apaina iatu ki te ipukarea, ka akarava iatu te reira ki tetai 2000 mei te ipukarea mai. Ko teia katiri kuru oki koia ko te mafala.

Kia ui iatu oki kaia e, eaa te tuke I teia varaoa mata mei roto mai I te kuru e teia e oko ia nei I teia tuatau, kua akakite mai aia e ko te varaoa mata o te kuru, kare e gluten I roto e ka tano no te oraanga meitaki o te kopapa.

Kua akakite oki a Uri Mataiapo e, ko teia akakoro’anga, ka o mai rai te pa enua Tokerau ki roto. Ka mama ua I nana ei to te Pa Enua Tokerau i te mea oki ka tuku tika uatu ta ratou ki Pagopago i Samoa Marike.

Penei paa e ko tetai ravenga teia i tetai angaanga moni na te au mapu i te Pa Enua kia kore e aere mai ki teia tua I Aotearoa nei.