CIDANZ

Rā 26 ō Tiunu ka anoano ‘ia te kātoatoa ‘i runga ‘i te pātikara, kia ‘a’ao Pare Kumete

Written by Tauraki Rongo

‘Ᾱ te rā 26 ō Tiunu ‘i teia mata’iti, ka ‘akamata te tu’anga ō te ‘akava ‘i te Ipukarea ‘i te ‘ōpara atu ‘i te ture ‘ōu nō te pare kumete kia ‘a’ao te aronga ‘aka’oro pātikara. Kua roa rāi ‘oki teia manako ‘i te ‘uri’uri‘ia’anga. Kua tupu mai ‘oki teia nō te ma’ata ‘i te au māpū ē matemate nei ‘i runga ‘i te au matāra ō Rarotonga.

Mē kitea ‘ia mai teta’i tangata ‘i runga ‘i te matāra ‘i muri ake ‘i te rā 26 ō Mē, kare ‘e pare kumete, ka ‘akautunga ‘ia atu ‘aia ‘ē $250. ‘I teia tuātau, tē rave nei te tu’anga ō te ‘akava, ‘i tā rātou tu’anga ‘akate’ate’amamao’anga,  kia papa te ‘iti tangata nō te tu’ātau ē mana ei teia ture ‘i runga ‘i te matāra.

‘E tūranga rāi ‘oki tō te pare kumete ‘i ‘akano’o’ia. Tei roto tē reira ‘i teta’i au ‘are toa ‘i Rarotonga. Ka anoano’ia te au tangata ‘aka’oro pātikara kia ‘a’ao ‘i te pare kumete tei āru ‘i te au tūranga tei ‘akano’ono’o’ia. Tē vai nei ‘i nā te ‘akava ei teta’i au pare kumete, kāre ‘i tau ‘i raro ake ‘i te anoano ō te ture. Tē ‘akakite nei te tu’anga ō te ‘akavā, mē ka ‘inangaro te tangata ‘i te kite ‘o’onu atu ki roto ‘i teia au tūranga, kia ‘āravei atu ‘ia rātou.

Tē ‘ākarakara katoa‘ia nei ‘i teia tuātau ē, mē ka rauka teta’i ‘akano’ono’o’anga ki te au ‘are toa ē ‘oko nei ‘i teia au pare kumete nō te tūtaki’anga ‘i te pare, ‘i te mea, kāre rāi pa’a ē peke ‘i teta’i au tangata ī te ‘oko.

Noātu rā ē, ‘e taka’inga pu’apinga teia ē rave’ia nei ‘i teia tuātau, tē ‘inangaro nei rāi teta’i au tangata kia ‘ākarakara ‘ō’onu‘ia atu, ki roto ‘i teta’i au tumu tinamou ‘ē ū nei te au māpu ‘i runga ‘i te matāra.

Ko teta’i ‘apinga ma’ata, kua kite rāi te ‘iti tangata ko te kai kava. Pēnei ake ‘i nā teta’i pae tangata ē tē pāruru ‘ia nei teia tumu nō te mea, ko teta’i ‘ātui’anga mātūtū teia nō te tu’anga kimi pu’apinga ‘i te Ipukarea.

 

 – ‘Akatanotano Reo Maori – Tupou Manapori