CIDANZ

Turou Oro Mai – Kua tae te pupu mua tei Piritia mai ki roto I te Raui o Aotearoa nei ki te Ipukarea

Written By Tauraki Rongo

Kua riro te ‘oki’anga atu ō te pupu mua ō te au taeake tei piritia‘ia mai ki roto ‘i te rā’ui’anga ō Aotearoa nei ‘ei mea pāpānunui ‘i te Ipukarea. Kua tūpāti ‘oki te ‘iti tangata ‘i Rarotonga ‘i te matāra mei kō atu ‘i te ngā’i ‘akatō’anga pa’irere ki kō ‘i te ‘Ōtēra Edgewater ma ta rātou au pā’ata kura nō te ‘akaāri’anga ‘i tō rātou rekareka kua tae atu te au taeake ki te Ipukarea.

Kua tu pati te iti tangata no te akaari atu I to ratou mataora no teia pupu tei tae atu

Kua rutu te pa’u ‘i kō ‘i te ‘Ōtēra ‘i mua ake ratou ka tukuna ‘ia atu ei, ki roto ‘i tō rātou au pi’a tātakita’I, nō te tuātau ‘akatakake’anga ‘openga, ‘i mua ake kā ‘oki atu ei rātou, ki tō rātou au ngutu’are.

Kua ‘akakite mai ‘oki te arataki ō te Puna ō ‘Akao’a, ‘a Maria Tuoro, ‘e kaikai’anga teta’i kā rave‘ia nō te rā o te au māmā, ki kō ‘i te ‘Ōtēra ‘inārā, kāre rātou ā kaikai ki te ngā’i ‘okota’i. Kā tu’a ‘aere‘ia atu tā rātou au kai, ki tō rātou au pi’a. Kā kai rātou ko rātou anake ‘ua.

Kua ‘akakite ‘a Maria, ‘i te ‘akamata’anga,  kāre te ma’ata’anga ō te ‘iti tangata ‘i te Ipukarea, ‘i mataora ē tē ‘oki atu nei teia pupu. Nā roto ‘i teta’i au ‘akamāramarama’anga tei rave‘ia, kua taui te manako.

Kare e akatika ia te tatomo I te mou rima, kua na runga ua I te vaanga peapa te aroa

Kua oti ‘oki te tuatau  ‘akatakakē’anga ‘ē rua ‘epetoma, ‘i roto ‘i te ‘Ōtēra Holiday Inn ‘i Akarana. ‘Ᾱ teia ngā ‘epetoma ē rua ki mua, kā no’o rāi teia pupu ‘ē rua ‘aka’ou ‘epetoma, ki te ‘Ōtēra Edgewater, ‘i mua ake kā ‘ākarakara‘ia atu ei tō rātou tōpata kōpapa nō te taime ‘openga, ē mē kāre rāi ‘e manumanu ‘i roto, ka tukuna‘ia atu ei rātou kia ‘oki ki te ngutu’are.

‘I kō ‘i te ‘Ōtēra Edgewater ‘i teia ngā ‘epetoma, nā te ‘akava ē tiaki ‘i teia au taeake, nō te ‘akapāpū’anga ē kia āru rātou ‘i te ture. Ka tauturu katoa te au mema ō te Puna ‘Akao’a ‘i te au Akava.

 

–  ‘Akatanotano reo Maori – Tupou Manapori