CIDANZ

Akapapa’anga Moni o Aotearoa nei

Written by Tauraki Rongo

I roto i te akapapa’anga moni a te Kavamani no teia mataiti 2020, kua akatu’anga ia tetai 195 Mirioni tara no te kimi ravenga atu’anga i te tauturu i te au tangata tei tamanamanata’ia atu ta ratou ngai angaanga e te raui o te maki Civid-19.

Pictured: NZ Minister of Finance Grant Robertson

Kua akakite te Minita o te moni a Grant Robertson e, ko te apinga ma’ata kia ratou koia ko te tauturu atu’anga ‘i te iti tangata Patipika kia o atu ki roto i te au ngai anga’anga na roto ‘i te tereni e te akamatūtū atu’anga i to ratou turanga marama.

Ko te moni ‘oki tā te Kavamani ‘i tuku atu ‘ei tauturu ‘i te au kamupani, kua tā’anga’anga’ia tē reira ‘ei tūtaki atu ‘i tā rātou aronga anga’anga ‘i te tuātau ‘i raro ake ‘i te tūranga ‘akateretere’anga 4. Kua riro tē reira ‘ei tauturu atu ‘i  te ora’anga ngutu’are ō te aronga ‘anga’anaga ‘i te mea ‘oki ē kāre ā te au kamupani moni ‘i tē reira tuātau, kāre ratou e ‘anga’anga ana, ē kare ‘e moni ‘ē rauka atu ana ‘i te au kamupani. ‘I teia nei ‘oki ē tei roto te Basileia ‘i te tūranga 2 ō te ‘akateretere’anga ō teia raui, kua topa roa te au tūranga o te au Kamupani ki raro. Ko te rāvenga teia a te Kavamani ‘i te tauturu atu ‘ia rātou (te au kamupani) kua ‘ōronga ‘akaou atu rātou ‘i teta’i ‘akatu’anga’anga moni kia rauka ‘i te tūtaki ‘uātu rāi ‘i te aronga ‘anga’anga nō teta’i 8 ‘epetoma. Tē ‘irinaki nei ‘oki te Kavamani ē, ‘i roto ‘i tē reira tuātau ka mātūtū ‘aka’ou mai te au Kamupani ki te tūranga ē ka rauka rāi ‘ia rātou ‘i te tūtaki ‘i tā rātou aronga ‘anga’anga.

Kua ‘akatu’anga ‘ia atu mei teta’i 3.2 Pirioni Tārā ‘ei tauturu atu ‘i te au Kamupani tei rūti atu mei teta’i 50% ō te pu’apinga tā rātou ‘i mātau.

‘E āka rūti ‘oki tō te tu’anga ‘akapu’apinga ō te basileia ‘i teia tuātau no reira ‘i roto ‘i te ‘akapapa’anga moni ō teia mata’iti 2020, ‘e ‘aka’ātinga’anga ma’ata tā te kavamani ‘i rave atu ma te ‘irinaki ē mē mātūtū ‘aka’ou mai te tu’anga ‘akapu’apinga kā ‘oki atu tē reira tu’anga moni tei ‘ōronga ‘ia atu ‘ei tauturu ‘i te tu’anga pu’apinga ki roto ‘i te putē ā te kātoatoa.

Tē ‘aere nei rāi ‘oki te ‘aka’apa’anga ā teta’i au tangata ‘e te tua pāto’i, inārā tē ‘ākara nei rāi tet’ai ma’ata’anga tangata ki runga ‘i te pu’apinga ō te rā’ui ē kāre ‘i ma’ata te tangata ‘i matemate atu me ‘aka’aite ‘ia atu ki teta’i au basileia ‘i va’o mai.