CIDANZ

Akatu’anga’anga no te Akamatutu

Written by Tauraki Rongo

Kua ‘akakite ‘oki te Minita ō te ‘iti Tangata patipika te Mema Ngāteitei Aupito William Sio ē, ko te au ngā’i ‘anga’anga ā te ‘iti tangata Patipika teta’i ‘i tā’ī’ī meitaki ki te tū kaui tei ‘akatupu’ia ē teia maki.

Nō teia tū kaui, ‘ē 80 Mirioni Tārā tei ‘akano’o’ia ‘ei ‘akamātūtū atu ‘i te tūranga mārama ō te ‘iti tangata tei rūti ‘i tā rātou au ngā’i ‘anga’anga ‘ē pērā nō te ‘anga atu’anga ‘i tetai au rāvenga nō te reira. ‘Ē 30 Mirioni Tārā ka tauru ‘ia atu ki roto ‘i te pae ‘apii nō te au rāvenga kia ‘āriu ē kia mārama te ‘iti tangata ‘i te pu’apinga ō te ‘apii. ‘Ē 40 Mirioni Tārā ka ‘akapou ‘ia ki runga ‘i te tūranga ngutu’are ē te ngutu’are ‘o te ‘iti tangata.

For more information CLICK HERE.