CIDANZ

Au Metua ē no’o nei ki roto ‘I te tūranga puta’ua ē te ngere ‘I te Ipukarea

Written by Tauraki Rongo

‘I te Ipukarea, kua kitena ‘ia mai teta’i au tangata ē no’o nei ki roto ‘i teta’i au ngutu’are kāre ‘e tau kia no’o ‘ia ē te tangata ‘i teia tuātau. Kua tātā ‘ia teia ki roto ‘i te Nuti peapa ‘i te Ipukarea ma te patipati tauturu nō teia au metua. Tē kimi rāvenga ‘aere nei teta’i au tangata kia rauka mai teta’i tauturu nō teia au metua ē no’o ki roto ‘i teta’i au tūranga manako kore ‘ia nō te ipukarea.

Pictured: Ko te ngutu’are teia ō teta’i metua tāne tei kitena ‘ia mai ‘i roto ‘i teia ‘ākarakara’anga

Kua ‘akakite mai ‘oki te Va’ine nāna ‘i ‘akapura mai ‘i teia tūranga ki te ātea ‘a Sylvana Darwent ē, kua mamae tikāi tōna ngākau ‘i muri ake ‘i tōna pukapuka’anga ki teta’i māmā ‘i te rā o te au māmā ‘i oti ‘ua ake nei. Kua ‘apai atu ‘aia ‘i teia māmā ki tōna ngutu’are nō teta’i mānga katikati ma tōna kitekore ‘i tōna tūranga no’o’anga ‘i te ngā’i ē no’o ra ‘aia. Kā mea mai rā ‘i nā Sylvana ē, kāre ‘ua rāi o teia māmā ngutu’are tikāi. Kia ‘ākarakara ‘ō’onu ‘iātu ki roto ‘i teia, kua kitena ‘aka’ou ‘ia mai teta’i ngā metua ‘i roto ‘i teia tūranga. Ko teta’i, tei roto ‘ua ī te kapakapa punu ma te kore ‘e ‘are meangiti, ē teta’i tei roto ‘ua ī te ‘are tuturu.

Kua ‘akakite mai ‘oki ‘a Sylvana ē kāre ‘aia ī kite ē mē tei’ea te ‘ānau mē korē ra te kōpu tangata o teia aronga.

‘I teia nei, kua piri atu ‘a Tina Iro ē Tuaine Papatua ‘ē tā rāua putuputu’anga  ‘ē tē kimikimi atu nei rātou ‘i teta’i au rāvenga nō teia au metua.

Kua ‘akakite katoa ‘oki te tangata ma’ata ō te tu’anga manamanatā rapurapu ē pō’itirere ‘a Charles Carlson ē kua kite ‘ia mai rāi teia ‘i te tuātau kimikimi ā te au puna nō te maki Covid-19 ‘inārā kāre te ‘ō’onu’anga tikāi ō teia ‘i kitena ia atu ana. Kare katoa oki ‘i ‘ākara ‘ia atu ana ‘i te mea ‘oki ē kua ‘akatinamou ‘ua te akarakara’anga ki runga ‘i te pāruru’anga mei te maki Covid-19.