CIDANZ

Turu ngā Vaine Arataki ō te Tua Pāto’i ‘I te ‘Akatukē’anga Ture nō te Pare Kumete

Written by Florence Tia Syme-Buchanan & Tauraki Rongo

Tā ‘akakite nei te arataki ō te tua Pāto’i ‘i roto ‘i te Pāramani ō te Kūki ‘Ᾱirani, te mema ngāteitei Tina Browne ē kāre rāi ‘aia ē taui ‘i tāna turu’anga ‘i te ‘akatūkē’anga ‘i te ture ō te Pare Kumete. Ko te ‘akaue’anga ā teia ‘akatūkē’anga  koia kia ‘a’ao teta’i ‘uātu te kā nā runga ‘i te pātikara matīni ‘i te pare kumete.

Ko te ture ‘i mua ake ‘i teia ‘akatūke’anga, ko te au tangata ‘ua mei te 16 ki te 25 mata’iti ka anoano’ia kia ‘a’ao ‘i te pare kumete.

Pictured: Mema Ngateitei Selina Napa ‘ē te Mema Ngateitei Tina Browne

Kua ‘akakite ‘oki ‘a Browne ē, noātu ē kua pāto’i te katoa’anga ō te tua pāto’i ‘i teia ‘akatūke’anga, ko tāna ‘iki’anga nāna rāi, ‘ē kua āru tē reira ‘i tōna ngakau ma te ‘irinaki’anga ē, ko te ‘apinga pu’apinga teia nō te ‘iti tangata. kāre ‘aia e taui ‘i tōna manako, kia rauka roa ‘i teta’i tangata ‘i te ‘akapāpū atu kia ia ma te ekoko kore ē kua tarevakē tāna ‘iki’anga.

‘I roto ‘oki ‘i te tua ō te Kavamani, kua pāto’i rāi teta’i ngā mema ‘i teia ‘akatūkē’anga.

‘I roto ‘oki ‘i te Pāramani kua turu katoa te mema ō Titikaveka ‘a Selina Napa ‘i teia ‘akatūke’anga. Kua ‘akakite ‘oki ‘aia ē, kua kite tikāi ‘aia ‘i te roimata ō teta’i metua vaine ‘i te maringi ‘anga ‘iāia ‘ē auē ara no tāna tamā’ine tei takakē atu ‘i roto ‘i teta’i u’anga ‘i runga ‘i te mataraara. Kua ‘akakite rāi ‘a Napa ē, kua roa te tuatau ‘i teia nei ‘i te Basileia ‘i te akara ‘ua’anga ‘i te au māpū ē matemate nei nō te ū ‘i runga ‘i te mataara. Naringa ‘ua ake ē ‘e pare kumete teta’i kāre teta’i pae ē mate.

‘I teia Varaire ‘i topa, kua ‘aere ‘akaou atu te aronga pāto’i ‘i teia ‘akatūke’anga ‘i tā rātou māti nā runga ‘i te mataara ‘i Avarua. Kāre rā ‘oki ‘i pāpū ē mei tea’a te ma’ata’i te tangata tei piri atu ‘i teia ‘aere’anga. ‘I te aere’anga mua ‘oki mei teta’i 150 tangata tei piri atu ki roto ‘i tē reira.