CIDANZ

Ture Tamanako no te Tikaanga o te Tangata ki Roto I to tatou basileia

Translated by Tauraki Rongo

‘I teia ngā rā tē kimikimi atu nei teta’i Kumiti tei ‘akano’o ‘ia ē te Pāramani ō te Kūki ‘Ᾱirani ‘i te Manako ō te ‘iti tangata nō runga ‘i teta’i Ture Tāmanako ē ‘akate’ate’amamao ‘ia nei nō te tuku atu ki mua ‘i te Pāramani.

Ko teia ture Tāmanako ‘oki nō te Tika’anga ō teta’i tangata ki roto ‘i teta’i Basileia (Immigration)nā te Kūki ‘Ᾱirani.

Ko te ture ‘oki ē mana nei ‘i teia tuātau ko te “Residence and Departure Act 1971-72” inārā ‘i teia tuātau, ‘e ngatā te tā’anga’anga ‘i teia nō teta’i au ‘akataka’anga kāre ‘ē taka meitaki ana.

Ko teia ture tāmanako ‘oki, kua ‘ākara katoa atu tē reira ‘i te tika’anga ō teta’i manu’iri kia no’o tinamou ki te Ipukarea. ‘I teia Marama ‘i topa ake nei kua māro atu teta’i tangata papa’a ē ka ‘inangaro ‘aia kia riro mai ‘aia ‘e tangata Kūki ‘Ᾱirani tikāi. ‘I teia tuātau ‘e tika’anga tōna ‘i te no’o tinamou ki te Ipukarea, kāre rā ‘oki te reira ‘ē rava kiaia. Kua ‘akakite ‘aia ē, ‘e ma’ata ‘uātu rāi tāna ‘i oake atu ki te Kūki ‘Ᾱirani nā roto ‘i te pu’apinga ō tāna Pitinīti, ‘e tau ē ‘i nāna ei kia rauka teta’i tūranga ē, ‘e tangata Kūki ‘Ᾱirani ‘aia, noātu ‘oki ‘i nana ei ē kāre ona tika’anga ki runga ‘i teta’i potonga ‘enua.

Kua riro te māro’anga ā teia tangata ‘ei ‘akaaraara mai ‘i te manako ō teta’i ma’ata’anga tangata Kūki ‘Ᾱirani nō te tika’anga no’o tinamou  ki te Ipukarea e ngō’ie ‘ua nei ‘i te ‘oakena’ia ki te au manu’iri. Ko te ma’ata’anga ō te au manu’iri ‘i te Ipukarea ‘ē  kimi tika’anga tinamou nei, ‘e aronga ‘anga’anga nā te au ‘Ōtēra.

Ko teta’i ē ui’ia nei ‘i teia tuātau ko te tika’anga no’o tinamou ō te tamariki ā teia au manu’iri ‘e tika’anga tinamou tō ratou ‘i teia tuātau.

Ko teta’i tu’anga ‘oki ō teia Ture Tāmanako, ē akarakara matatio ‘ia atu nei koia ko te ‘akataka’anga ‘i te tūranga ō teta’i tangata Kūki ‘Ᾱirani. Ko tā teta’i ma’ata’anga tangata turanga e turu nei koia ko te piri’anga toto. ‘Ei toto Kūki ‘Ᾱirani ‘oki e riro mai ei teta’i tangata ‘ei tangata Kūki ‘Ᾱirani.

Te vai atūra ‘oki teta’i au tu’anga ō teia ture, ē te ‘akakite nei teta’i metua ē, ‘e mea tau kia pati atu te au metua ki tā rātou au tamariki kia ‘ākara atu ‘i teia ture tāmanako ‘i runga ‘i te Kupe roro uira https://parliament.gov.ck  ‘ei reira tuku atu ei ‘i tā rātou tāmanako’anga ki te:

Committee Secretary

Immigration Bill Select Committee
Parliament of the Cook Islands
Rarotonga, Cook Islands.

Ka anoano ‘ia ‘oki teia au manako ‘i mua ake kā tukuna ‘iātu ei teia ki mua ‘i te Paramani ‘i roto ‘ia Tepetema.