CIDANZ

Ko’ai Tikāi te Aronga Mana

Written by Tauraki Rongo

‘I roto ‘i te au ‘ākarakara’anga matatio ē rave’ia nei ‘i teia tuātau nō runga ‘i te Papa Ture Tāmanako no te au tika’anga ō te manu’iri ki roto ‘i te Basileia, kua ‘akakite ‘a Terea Mataiapo (Paul Allsworth) ē, tē tā’ī’’ī nei teta’i ma’ata’anga tangata ‘i tetai au ‘akamāramarama’anga.

Pictured: Terea Mataiapo with Te Ikamata Toru Ariki (Center)

Kua ‘akakite ‘oki ‘aia ē kua rave atu te Koutu Nui ‘i teta’i ‘iri’iri Kāpua nō runga ‘i teia Papa ture tāmanako. Ko teta’i ‘apinga ‘oki tei matara mai koia ko te ‘akataka’anga tikāi ō te aronga mana. Ko’ai tikāi te aronga mana?

Kua ō mai ‘oki ‘i nāna ei te ‘akataka’anga ‘i te aronga mana ki roto ‘i tā rātou ‘uri’uri’anga ‘i te mea ‘oki ē kua tāuru atu teta’i aronga ‘i te au ‘aka’aere ‘anga’anga ki roto ‘i tā rātou taratara’anga manako ē, ‘e aronga mana.

Kua ‘akakite ‘oki ‘a Terea ē, ko te Aronga Mana ko te aronga tā’onga ‘ua ‘i roto ‘i te au matakeinanga ō te au Ariki. Ko teia aronga ko te au Ariki, te au Mata’iapo, Rangatira ‘ē te au Kāvana. Ko te au tangata tei ‘akarangatira’ia ē te Evangelia ‘ē pērā rātou tei ‘akarangatira’ia e te ‘akateretere’anga ā te papa’ā, kāre rātou ‘i te aronga mana. Kua ‘akakite ‘oki ‘a Terea ē, tē ‘irinaki nei rātou ē kāre te Kavamani ē rapurapu ‘i te ‘akamana ‘i teia ture māri rā kia ‘ākarakara meitaki ‘ia rāi, ‘ē kia mārama katoa ‘oki te ‘iti tangata ‘i tē reira.

 

Pictured: Te Aronga Mana o Nukuroa

Kua ‘akakite katoa ‘oki ‘a Terea ē ‘i tāna ‘ākara’anga ka anoano’ia teia ture tāmanako, kia tātā’ia ki roto ‘I te reo maori ‘ē pēra ‘i roto ‘i te tātā’anga kia mārama te ma’ata’anga ō te ‘iti tangata. Kua ‘akakaite ‘aia ē, ko teia ture ‘ē ‘aka’ōu’ia nei ‘i teia tuātau, kā riro tē reira ‘i te tuku ‘i te kaveinga ‘ē tiratiratū ei te toketoke ‘enua, mē tārevakē ‘i nānā ei te ‘akano’o’anga ‘i teia ture ‘i teia tuātau kā peke te tika’anga ō te toketoke ‘enua riro atu ei tātou ‘e ‘utu paunu ‘i runga rāi ‘i tō tatou ‘enua.