CIDANZ

Month: April 2020

15% Pay-Cut for the Leader of the Opposition in the Cook Islands

Article Written by Florence Syme-Buchanan Member of Parliament for Rakahanga and Leader of the Opposition Hon. Tina Browne The salary of Democratic Party Opposition leader Tina Browne will undergo a 15% pay-cut over the next six months. Browne is the first Cook Islands parliamentarian to volunteer to forfeit part of her salary to show solidarity …

15% Pay-Cut for the Leader of the Opposition in the Cook Islands Read More »

‘Auraka ē ‘Akaariari mai ‘I tā kōtou kaikava ki mua ‘I te kātoatoa ‘I teia tuātau Tūmatetenga ē te ‘Akama’ara’anga ‘I te Mate ‘ē te Tū ‘Aka’ou’anga – Pati’anga ‘aka’aka ki te au mapu ‘Enuāmanu

  Orometua Michael Akava e tona Tokorua  te anau ‘I teia ‘openga ‘epetoma kua tuku atu teta’i ‘Orometua mei te Ipukarea mai ‘i tāna pati’anga ‘aka’aka rava ki te au māpū ‘Enuamanu ē no’o nei ‘i Aotearoa ‘ē ‘Ōtirēria ‘auraka kia tuku atu ‘i to rātou au tūtū teata ē kaikava ara nā runga ‘i …

‘Auraka ē ‘Akaariari mai ‘I tā kōtou kaikava ki mua ‘I te kātoatoa ‘I teia tuātau Tūmatetenga ē te ‘Akama’ara’anga ‘I te Mate ‘ē te Tū ‘Aka’ou’anga – Pati’anga ‘aka’aka ki te au mapu ‘Enuāmanu Read More »

Teia’a ki runga I te Ngutuare Tangata ka u rai te Maki Manako

‘I teia tuātau kāre ‘e ma’ata ana te tārē’anga tangata Kūki ‘Airani ē ō nei ki roto ‘i te au manamanata ngutu’are mē ‘aka’āite ‘ia atu ki teta’i au ‘iti tangata kē atu mei te Samoa, Maori ē te vai atūra. Ko te ‘ākara’anga teia ‘ā teta’i tama Kūki ‘Airani ē ‘anga’anga nei ki roto …

Teia’a ki runga I te Ngutuare Tangata ka u rai te Maki Manako Read More »

Moni Tauturu ā te Kavamani ‘I te au Kamupani kāre ‘e ‘Anga’anga ‘akaou ana

‘I roto ‘oki ‘i te ‘akamārama’anga ā te Prime Minister nō runga ‘i teia tauturu, kua ‘akakite ‘aia ē ko teia moni, ‘e moni tauturu ‘i te au Kamupani ‘i te tauturu’anga ‘i tā rātou aronga ‘anga’anga. Te vai nei ‘oki teta’i au ngā’i ‘anga’anga kāre ‘e anoano ‘aka’ou ‘ia ‘i teia tuātau ‘i muri …

Moni Tauturu ā te Kavamani ‘I te au Kamupani kāre ‘e ‘Anga’anga ‘akaou ana Read More »