CIDANZ

Janet Akai

Official Launch of the Cook Islands Language Commission NZ – “Are Taunga”

Saturday 2nd August 2020, saw the launching of the Are Taunga as part of the Opening to the Cook Islands Language Week. The Are Taunga forms the head of a proposed structure to oversee the development of a holistic approach to reviving Cook Islands language in New Zealand. CIDANZ Language & Cultural Lead Tauraki Rongo …

Official Launch of the Cook Islands Language Commission NZ – “Are Taunga” Read More »

Pa Marie Upokotini Ariki – Torunga’uru Mataiti ki runga I te Ta’onga

Written by Tauraki Rongo (Tutu – nenei’ia e Lisa Williams) ‘I te Ma’anaka ‘i topa, kua rave ‘ia atu te ‘akama’ara’anga ‘i te torunga’uru’anga mata’iti ō te Pa Te Ariki Upoko O Te Tinitini Marie ki runga ‘i te tā’onga ō Pā. ‘I teia ngā mata’iti ‘i topa, nō Aotearoa ‘ua nei ‘a Pā Ariki …

Pa Marie Upokotini Ariki – Torunga’uru Mataiti ki runga I te Ta’onga Read More »

Terepai Maoate urges all MPs to take the lead and accept a pay-cut

Written by Florence Tia Syme-Buchanan [Democratic Party Opposition Release] Cook Islands Deputy Opposition leader Terepai Maoate has urged all MPs to take the lead and accept a pay-cut. Maoate made the recommendation in Parliament today Monday 20 June. MP Maoate has voluntarily had his salary reduced and redirected into his Ureia community on Aitutaki to …

Terepai Maoate urges all MPs to take the lead and accept a pay-cut Read More »

Ko’ai Tikāi te Aronga Mana

Written by Tauraki Rongo ‘I roto ‘i te au ‘ākarakara’anga matatio ē rave’ia nei ‘i teia tuātau nō runga ‘i te Papa Ture Tāmanako no te au tika’anga ō te manu’iri ki roto ‘i te Basileia, kua ‘akakite ‘a Terea Mataiapo (Paul Allsworth) ē, tē tā’ī’’ī nei teta’i ma’ata’anga tangata ‘i tetai au ‘akamāramarama’anga. Pictured: …

Ko’ai Tikāi te Aronga Mana Read More »

Ture Tamanako no te Tikaanga o te Tangata ki Roto I to tatou basileia

Translated by Tauraki Rongo ‘I teia ngā rā tē kimikimi atu nei teta’i Kumiti tei ‘akano’o ‘ia ē te Pāramani ō te Kūki ‘Ᾱirani ‘i te Manako ō te ‘iti tangata nō runga ‘i teta’i Ture Tāmanako ē ‘akate’ate’amamao ‘ia nei nō te tuku atu ki mua ‘i te Pāramani. Ko teia ture Tāmanako ‘oki …

Ture Tamanako no te Tikaanga o te Tangata ki Roto I to tatou basileia Read More »

Call to Support Volunteer Firefighters in Puaikura

Written by Florence Tia Syme-Buchanan The Ruaau MP of Puaikura is shocked and dismayed over the treatment of firefighters attending a house fire this week by drunken bystanders and that the volunteer village service had a critical piece of equipment stolen. Pictured: Puaikura volunteer Firefighters in the Arorangi School grounds checking equipments (Photo Puaikura Volunteer …

Call to Support Volunteer Firefighters in Puaikura Read More »